Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, kaip savivaldybių funkcija

  Įvadas. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų rūšys. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių atsakomybė. Globos namai ir savivaldybių funkcijos juose. Socialinės paramos. Vietinės užimtumo strategijos valdymas. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių partnerystės sutarties aspektai. Socialinės įmonės. Lietuvos darbo birža. PHARE projektas. Savivaldybių profesinės saugos ir sveikatos komisijos. Žvilgsnis į ateitį. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-02-21
 • Socialinių paslaugų rūšys

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinio darbo palyginimas su socialinėmis paslaugomis. Socialinis darbas lygus socialinėms paslaugoms. Socialinis darbas nelygus socialinėms paslaugoms. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų klasifikavimo poreikis. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinės paslaugos pagal jų pobūdį. Socialinių paslaugų rūšys. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-12-17
 • Socialinių pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas paauglių mokyklos nelankymo prevencijos srityje

  Įvadas. Diagnostikos instrumento pagrindimas. Tyrimo dalyvių atrankos pagrindimas. Diagnostinio instrumento apibūdinimas. Diagnostikos procedūrų aprašymas. Tyrimo etika.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-20
 • Socialinių problemų analizė: šeimos, auginančios neįgalų vaiką

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti šeimos, auginančios neįgalų vaiką, problemas ir pagalbos būdus šiai šeimai. Visuomenės požiūris į negalę. Problemos, su kuriomis susiduria negalios ištikti vaikai ir jų artimieji. Pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2010-02-22
 • Socialinių santykių ypatumai darbovietėje

  Įvadas. Darbas kaip vertybė remiantis M. Weberiu. Socialinių santykių ypatumai darbo sferoje remiantis G. Simmelio individualia ir visuomenės kultūra. Socialiniai procesai, kurie vyksta darbe. H. Cooley savimonės teorija. Konfliktas, pinigai darbo sferoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-29
 • Socialinių teisių prieinamumas Europoje

  Įvadas. Socialinių teisių tendencijos ir pokyčiai šių dienų Europoje. Socialinės teisės ir kintančios Europos visuomenės. Atsisakymo nuo teisių pasekmės. Socialinių teisių prieinamumo Europoje realijos. Socialinių teisių prieinamumo gerinimo gera praktika. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-06-05
 • Socialinių–psichologinių poveikio priemonių įtaka motyvacijai ir darbo efektyvumui

  Socialiniai – psichologiniai motyvavimo metodai. Pagrindiniai standartiniai moraliniai stimulai. Konkretūs moraliniai personalo skatinimo metodai. Nestandartiniai motyvacijos būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-29
 • Socializacija (3)

  Socializacijos samprata. Socialinių gyvenimo šaltinių perėmimas. Socialiniai vaidmenys. Socializacijos modeliai.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2005-09-26
 • Socializacija (4)

  Įvadas. Socializacijos sąvoka ir samprata įvairių autorių darbuose. Socializaciją įtakojantys faktoriai. Socializacija ugdymo procese. Socializacijos agentai ir institutai. Šeima socializacijos procese. Mokykla kaip socializacijos veiksnys. Bendraamžių grupės. Išvados. Priedas.
  Sociologija, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-21
 • Socializacija (6)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Šeima ir jos funkcijos. Ugdymo ir socializacijos ryšys. Tėvo ir motinos vaidmuo. Šeima – svarbiausia vaiko socializacijos institucija. Negatyvus šeimos elgesys, turintis įtakos vaikui. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-12
 • Socializacija kaip visuomenės poveikis individui

  Įvadas. Formalių visuomeninių institucijų poveikis vaiko ir paauglio socializacijai. Šeima kaip vaiko socializavimo institucija. Darželių poveikis ikimokyklinukui. Mokykla ir moksleivio socializacija. Kitų socialinių institucijų įtaka besivystančiai asmenybei. Neformalaus ugdymo sistemos įtaka vaiko ir paauglio socializacijai. Neformalių grupių (mikroaplinkos) įtaka moksleiviui. Visuomenės informavimo priemonių įtaka vaikui ir paaugliui. Kultūra kaip vertybių sistemos formavimo terpė. Vaikų ir paauglių religinė socializacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-28
 • Socializacija vaikystėje

  Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Svarbiausi gyvenimo etapai ir jų ypatumai. Socializacija. Socializacija vaikystėje ir šeima. Tėvai ir vaikų auklėjimas. Socializacijos dinamika. Socialinis mokymasis. Pažinimas vaikystėje. Socializacija paauglystėje. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-28
 • Socializacija vaikystėje (2)

  Įvadas. Socializacija vaikystėje. Motina ir kūdikis. Žaidimas ir jo raida. Mama ar televizija. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Socializacija vaikystėje (3)

  Įvadas. Vaikystės amžius. Visuomenės įtaka vaiko socializacijai. Bendruomenės įtaka vaiko socializacijai. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-14
 • Socializacija vaikystėje (4)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Žmogus socializacijos procese. Socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaikų socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaikų socializacijoje. Vaikų socializacija ir suaugusieji. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(13 puslapių)
  2008-10-09
 • Socializacijos ypatumai paauglystėje

  Darbo tikslas – išanalizuoti paauglių elgesį bei socializacijos ypatumus paauglystės metu. Įvadas. Paauglystės charakteristika. Socializacijos ypatumai. Asmenybę ugdanti aplinka. Tapatumo jausmas. Bendraamžių įtaka. Problemos paauglystėje. Paauglių deviantinis elgesys ir jo tipai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-26
 • Socializacijos mezoveiksniai

  Įvadas. Socializacijos mezoveiksniai. Tautinis požymis. Etnografinis regionų paskirstymas. Gyvenamoji vieta. Grupės. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Socializacijos mikrofaktoriai ir jų įtaka žmogaus socializacijai

  Įvadas. Žmogaus socializaciją įtakojantys faktoriai. Šeima - svarbiausias socializacijos faktorius. bendraamžių grupės. Mikrosociumas. Ugdymo institucijos. Religinės organizacijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Socializacijos mikrofaktoriai: įtaka ir vaidmuo žmogaus socializacijai

  Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti socializacijos mokrofaktorius. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacijos agentai. Socializacijos mikrofaktoriai, jų įtaka ir vaidmuo žmogaus socializacijai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-10-06
 • Socializacijos samprata

  Įvadas. Socializacijos apibrėžimas. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Socializacijos tipai. Veidrodinis aš vaizdas. Pirmoji pakopa. Antroji pakopa. Trečioji pakopa. Socializacijos veiksniai. Šeima. Mokykla. Bendraamžiai. Žiniasklaida. Darbovietė. Socializacija ir visuomeninis kontekstas. Išvados ir apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2009-06-03
Puslapyje rodyti po