Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Socialinio pedagogo darbasĮvadas. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo kompetencijos prielaidos. Šeimos funkcionavimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo darbas kaimo bendruomenėjeĮvadas. Socialinio pedagogo darbas kaimo bendruomenėje. Socialinio pedagogo veiklos metodai. Pedagoginės psichoterapijos metodai. Įvairių elgesio nukrypimų profilaktikos metodai. Socialinio ugdymo metodai. Socialinio palaikymo metodai. Aktyvaus apmokymo metodai. Pedagoginiai metodai. Psichoterapiniai metodai. Socialinio pedagogo darbo kaimo bendruomenėje metodai. Tinkami darbai socialiniam pedagogui. Kaip nustatyti ar reikalinga pagalba šeimai? Kaip pagerinti šeimos socialinę sveikatą? Socialinio pedagogo etinė pareiga bendruomenei. Kaimo socialinio pedagogo darbo su šeima metodika. Kaimo mokyklos socialinis pedagogas 13 Neįgalaus kaimo vaiko ir jo šeimos socialinės reabilitacijos darbo metodika. Kaimo socialinio pedagogo veiklos rezultatyvumo kriterijai. Kaimo socialinio pedagogo veiklos vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo darbas su prievartą patyrusiais vaikaisĮvadas. Prievartos samprata. Prievartos požymiai. Prievartą patyrę vaikai, jų elgesys. Galimi skriaudikai. Socialinio pedagogo veikla su vaikais patyrusiais prievartą. Klasės auklėtojų ir mokytojų požiūrio į vaikų, patyrusių prievartą, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Apklausa. Priedas – anketa auklėtojams ir mokytojams. Tikslai. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo darbas su vaikų šeimomis, teikiant socialinę pedagoginę pagalbąĮvadas. Pagrindiniai probleminių šeimų tipai. Fizinis smurtas prieš vaiką šeimoje. Nepilna šeima. Asociali šeima. Socialinė pedagoginė pagalba šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos rūšys ir formos. Socialinio pedagogo darbas su šeima mokykloje. Socialinio pedagogo darbas su šeima vaikų dienos centre. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo etikaĮvadas. Socialinė etika. Žmoniškumo principas. Meilės ir atjautos principas. Altruizmo principas. Lygiateisiškumo principas. Tolerancija kaip bendravimo kultūros dorovinis principas. Pagarbos, kaip bendravimo kultūros, dorovinis principas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo funkcijų panašumai ir skirtumaiĮvadas. Socialinio darbo, socialinio darbuotojo samprata. Socialinės pedagogikos, socialinio pedagogo samprata. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai ir skirtumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo įvaizdis, profesinės veiklos kryptys, socialiniai vaidmenysĮvadas. Teorinis pagrindimas. Socialinės pedagogikos paskirtis. Socialinio pedagogo veiklos modelis. Socialinio pedagogo funkcijos. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo kompetencijaĮvadas. Socialinis pedagogas ir socializacija. Socialinio pedagogo darbo principai ir pareigos. Socialinio pedagogo profesinės kompetencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo kompetencijos kryptysĮvadas. Tikslas: Išanalizuoti socialinio pedagogo kompetencijos kryptis. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo kompetencija. Socialinio pedagogo kompetencijos prielaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo portretasĮvadas. Socialinio pedagogo asmenybė. Socialinio pedagogo profesinės savybės. Socialinio pedagogo profesija. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo praktika: Ventos vidurinė mokyklaVentos vidurinė mokykla. Mokyklos socialinis tinklas. Socialinių problemų spektras. Ventos vidurinės mokyklos socialinis pasas. Ketvirčio, mėnesio, savaitės planai bei veiklos programa. Ventos vidurinės mokyklos savaitės veiklos planas. Ventos vidurinės mokyklos mėnesio planas. Ventos vidurinės mokyklos ketvirčio planas. Veiklos programa. Socialinio pedagogo veiklos turinio pagrindai. Individualus darbas su ugdytiniu. Vaiko problemų analizė. Informacijos rinkimas. Informacijos įvertinimas. Problemos sprendimo planas. Apibendrinimas. Praktikos analizė. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo profesinis statusas ir vaidmuo socialinio konsultavimo proceseĮvadas. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo profesinis statusas. Socialinio pedagogo funkcijos. Socialinio pedagogo atsakomybės. Socialinio pedagogo kompetencijos. Konsultanto žinios, vertybės, įgūdžiai. Socialinis pedagogas kaip konsultantas. Efektyvaus konsultavimo modelis. Išvados. Antra dalis: "Pagalba tėvų netekusiems vaikams". Gedinčių vaikų poreikiai. Kai ištinka nelaimė: klasės veikla pradinėje mokykloje. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo vadybinė funkcijaSocialinio pedagogo atliekama vadybinė funkcija. Vadybinė/organizacinė funkcija. Šiek tiek istorijos Lietuvoje. Uždaviniai. Kompetencijos. Gebėjimai. Socialinis pedagogas turi. Ugdymo veiklos organizavimo principai. Nemokamas maitinimas. Vadybos specialistai išskiria 6 pagrindines darbuotojo savivaldos funkcijas. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo vadovavimo stiliai globos įstaigoseĮvadas. Vadovavimo teorijos. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Socialinio pedagogo veikla globos institucijose ir tinkamiausi vadovavimo stiliai. Tinkamiausi vadovavimo stiliai globos įstaigoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo vaidmenysOrganizacinė veikla. Pagrindiniai klasės vadovo darbo principai. Ugdymas kaip kultūros priežastis. Išvada. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo veikla, dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaikąSocialinio pedagogo darbas su šeima. Šeimos samprata. Pagrindinės šeimos funkcijos. Socialinio pedagogo veikla, dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Problemos, su kuriomis susiduria negalios išlikti vaikai ir jų artimieji. Medicininės problemos. Sunkumai buityje. Psichologinės problemos. Efektyvus socialinio ugdymo būdas - reabilitacijos centro veikla. Neįgalaus kaimo vaiko ir jo šeimos socialinės reabilitacijos darbo metodika. Parama neįgalaus vaiko tėvams. Pagalbos tėvams stadijos. Pirmieji metai, kuo jie ypatingi. Profesionalai ir tėvai. Yra išskiriami 3 darbo su tėvais modeliai. Parama šeimai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo veiklos kryptysĮvadas. Socialinio pedagogo veiklos sritys ir prioritetai. Socialinio pedagogo funkcijos ir veiklos nuostatos. Socialinio pedagogo metinis veiklos planas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio statuso svarba ugdymo proceseSocialinio statuso svarba ugdymo procese. Lietuvos švietimo sistemos principai ir uždaviniai. Šeimos įtaka ugdymui. Nusikaltimai, skurdas ir švietimo sistema. Specialiųjų poreikių moksleivių integracija. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinis darbasSocialinio darbo istorija. Socialinio darbo praeitis. Socialinio darbo raida Lietuvoje. Socialinio darbo ateities perspektyvos. Socialinis darbas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Skirtumai tarp socialinio darbuotojo ir kitų profesijų, bei mokslų. Socialinio darbo įgūdžių, vertybių, žinių taikymo galimybės būsimajame darbe. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinis darbas (2)Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinių paslaugų struktūra. Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate. Strėvininkų pensionato administravimas ir valdymas. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas. Socialinio darbo reikšmė individui. Socialinio darbo specifika Stėvininkų pensionate. Socialinės paslaugos, teikiamos Strėvininkų pensionate. Bendruomenės ryšys su institucija. Kaip keitėsi požiūris į socialinį darbą. Išvados. Skaityti daugiau
......