Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Socialinio darbuotojo ir vaiko dialogo kūrimas socialinės pagalbos proceseĮvadas. Jaunesniojo paauglio amžiaus tarpsnio apibrėžtis. Seksualinio smurto prieš vaikus problema. Kaip prakalbinti vaiką, prieš kurį buvo panaudotas seksualinis smurtas. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo kompetencijosĮvadas. Socialinio darbuotojo kvalifikacijos. Bendruomeniškumas. Projektas. Išvados, pasiūlymai. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo kompetencijos ribos dirbant su grupeĮvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo grupėje. Atsakomybė ir autoritetas. Socialinio darbuotojo kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimojeĮvadas. Socialinės paslaugos plačiuoju ir siauruoju požiūriu. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje. Pagalba vaikams nukentėjusiems nuo smurto. Pradedančiojo socialinio darbuotojo eiga pirmam interviu, orientuotame į problemą. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo profesiniai ypatumai dirbant su nuo alkoholio priklausančių tėvų vaikaisĮvadas. Alkoholizmas. Alkoholizmo trejybė. Alkoholizmo stadijos. Alkoholizmas – kaip nedarnios šeimos reiškinys. Ko neturėtų daryti socialinis darbuotojas, dirbdamas su šiomis šeimomis. Nedarni šeima ir jos įtaka vaikui. Nedarni šeima - vaiko asmenybės vystymąsi stabdantis veiksnys. Nedarnios šeimos įtaka vaiko valios ir emocijų sferai. Alkoholikų vaikų vaidmenys. Alkoholikų tėvų įtaka vaiko sveikatai. Suaugę alkoholikų vaikai. Pagalba piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikams. Tyrimo metodologijos aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo profesiograma (2)Įvadas. Socialinio darbo ištakos (Lietuvos ir pasaulio patirtis). Išvados. Socialinio darbo tikslas. Žinios, vertybės ir įgūdžiai socialiniame darbe. Vertybės reikalingos socialiniam darbuotojui. Refleksija socialiniame darbe. Supervizija socialinio darbo praktikoje. Socialinis darbuotojas ir socialinis pedagogas (veiklos palyginimas). Socialinio darbuotojo asmenybė. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo vaidmuo, įveikiant priklausomybę narkotinėms medžiagomsĮvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo, įveikiant priklausomybę narkotinėms medžiagoms. Žmonijos raidos bruožai. Mūsų laikmečio ypatumai. Narkotinės medžiagos ir jų veikimas. Narkotikų vartojimo motyvai. Pagrindiniai priklausomybės požymiai. Priklausomybės grėsmės suvokimas. Žmogaus savojo "aš" veiksmingumo pripažinimas. Organizacijų teikiamos socialinė paslaugos priklausomiems asmenims. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis turinčiomis neįgalų vaikąĮvadas. Neįgalus vaikas šeimoje. Problemos su kuriomis susiduria neįgalūs vaikai. Efektyvus socialinio ugdymo būdas-reabilitacijos centro veikla. Socioedukacinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Esminės problemos. Medicininės problemos. Psichologinės problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo veikla ir vaidmenys bendruomenės organizavimesocialinio darbuotojo veikla ir vaidmenys bendruomenės organizavime. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo veikla stresą ir krizes patiriančiai šeimaiĮvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimo šeimoje ypatumai. Kas yra krizė. Šeimos ir santuokos krizės. Santuoka vedybų – pradžia. Naujas šeimos narys – kūdikio gimimas. Skyrybos. Mirtis. Sielvartas senatvėje. Parama krizės ištiktiems asmenims. Individuali socialinio darbuotojo veikla. Išvada. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo vertybės dirbant su senais žmonėmisĮvadas. Etikos samprata. Socialinio gyvenimo būdas. Socialinio darbuotojo kompetencija. Žinios. Vertybės. Liūdna statistika. Kasdieniniai rūpesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio dialogas įmonėjeSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio dialogo organizavimą įmonėje. Organizacijų sociologija. Organizacijos valdymas. Komunikacija organizacijoje. Konfliktas organizacijoje. Prielaidos socialiniam dialogui atsirasti. Socialinio dialogo tarpininkai įmonėje. Profsąjungų nauda. Kolektyvinė sutartis. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas: Šalčininkų skyriusĮvadas. Darbo tikslas – remiantis Šalčininkų skyriaus socialinio draudimo duomenimis, išnagrinėti Šalčininkų skyriaus socialinio draudimo biudžeto sudarymą ir vykdymą. Socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo literatūros apžvalga. Valstybinio socialinio draudimo fondo Šalčininkų skyriaus biudžeto sudarymas ir tvirtinimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo Šalčininkų skyriaus biudžeto vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio draudimo raidaĮvadas. 1998 metų pradžios socialinio draudimo sistemos situacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso problema. Darbingo amžiaus gyventojų ir apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu skaičiaus kitimas. Socialinio draudimo pensijų sistema. 1999 metų socialinio draudimo sistemos situacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso problema. Pensijų ir pašalpų sistema. Socialinio draudimo finansinė padėtis 2000 metais. Socialinio draudimo įmokų tarifų padidinimas. Socialinio draudimo pajamos 2000 metais. Socialinio draudimo išlaidos 2000 metais. Pagrindiniai pakeitimai socialiniame draudime 2001 metais. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įvedimas. Kai kurių socialinio draudimo išmokų panaikinimas. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimai. Senatvės pensinio amžiaus ilginimo spartinimas. Pagrindiniai pakeitimai socialiniame draudime 2001-2002 metais. Gerėjanti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto situacija bei siekis panaikinti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sukauptą deficitą. Pajamų struktūra. Išlaidų struktūra. Gerėjanti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto padėtis 2003 metais. Socialinio draudimo ir šalpos išmokų didinimas. Pensijų kaupimas (valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimas). Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio draudimo samprataSocialinio draudimo samprata. Socialinio draudimo rūšys. Pensijų sistema. Pensijos ir pašalpos. Priežastys, sąlygojančios valstybinio socialinio draudimo finansinę situaciją. Skaityti daugiau
Socialinio elgesio sutrikimų priežastysĮvadas. Asocialaus elgesio samprata. Agresyvus elgesys. Skriptų teorija. Agresijos rūšys. Agresijos formų kitimas. Lyčių agresyvumo skirtumai. Vaikų agresija kaip socialinis pedagoginis reiškinys. Delinkventinis elgesys. Kriminalinis elgesys. Psichologinės nusikaltimus ir nusikalstamą elgsena aiškinančios teorijos. Kultūrinių veiksnių ir socializacijos įtaka socialinio elgesio sutrikimams. Ekologinis požiūris į nusikaltimus. Nusikaltėlių gaujų teorijos. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Skaityti daugiau
Socialinio gyvenimo ypatybės Mažojoje LietuvojeĮvadas. Mažosios Lietuvos gyventojai. Mažosios Lietuvos formavimasis. Prūsijos kunigaikštystė. Prūsijos karalystė. Mažosios Lietuvos kultūra. Mažoji Lietuva XIX a. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Mokyklų steigimas Mažojoje Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio konflikto samprataĮžanga. Konfliktų rūšys pagal subjektus. Bendros konfliktų priežastys. Konflikte dalyvaujančių asmenybių tipai. Elgesys konfliktinėse situacijose. Konfliktų sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio konflikto teorijaĮvadas. Konfliktas. Konflikto samprata. Požiūriai į konfliktą. Konfliktų klasifikacija. Konflikto kilimo priežastys. Konfliktų tipai. Socialinio konflikto teorija. Socialinio konflikto teorijos atsiradimas. Esminiai socialinio konflikto teorijos bruožai. Žymiausi socialinio konflikto teorijos atstovai. Išvados. Sutrumpinimai. Skaityti daugiau
Socialinio lyginimo įtaka savęs vaizdo formavimuiSocialinio lyginimo šaknys. Socialinis lyginimas. Kūno įvaizdis. Kritiško požiūrio į kūną formavimasis. Kūno įvaizdis ir socialinis lyginimas. Reklamų įtaka. Socialinio lyginimo įtaka moters kūno įvaizdžiui. Moters kūno įvaizdis žiniasklaidoje. Muzikinių TV įtaka kūno įvaizdžiui. Socialinis lyginimas ir vyrų kūno įvaizdis. Socialinis lyginimas ir ligos. Skaityti daugiau
......