Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Socialiniai veiksniai, lemiantys sėkmingą moksleivių mokymą ir mokymąsiTemos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Šeima. Šeimos darna. Nuolatinės vietos buvimas. Krašto gamybinė-kultūrinė situacija. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio aprūpinimo pašalpos, skirtos šeimai remtiĮvadas. Socialinio aprūpinimo Lietuvoje pagrindai. Valstybinio socialinio draudimo skiriamos pašalpos. Bedarbių rėmimo pašalpos. Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos. Pašalpos suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais bei kitos išmokos. Kitos socialinės pašalpos. Valstybinės pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus. Invalidų socialinės integracijos pašalpos. Pašalpos mirties atveju. Pašalpos kariškiams ir jiems prilygintiems asmenims bei jų šeimos nariams. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio blogio karalystė W. Shakespeare "Hamlete"Įžanga. Bendra "Hamleto" charakteristika. Socialinė erdvė herojaus Hamleto akimis. Šalutinių veikėjų charakteristika. Klaudijus. Gertrūda. Polonijus, Ofelija, Laertas. Rozenkrancas ir Gildensternas. Voltimandas, Kornelijus, Reinaldo, Ozrikas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo bendruomenėje samprata. Bendruomenės vaidmuo mažinant socialinę atskirtįSocialinis kapitalas. Socialinė aplinka. Socialinė integracija. Socialinė atskirtis. Bendruomenė. Bendruomeniškumas. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Socialinio darbuotojo vaidmenys mažinant. socialinę atskirtį bendruomenėje. Skaityti daugiau
Socialinio darbo etika, jos svarbaĮvadas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbo etika, jos svarba. Komunikacija ir bendravimas. Pagrindiniai socialinio darbo principai. Individualaus darbo užduotys. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo ir etikos ryšysĮvadas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbo ir etikos ryšys. Komunikacija ir bendravimas. Pagrindiniai socialinio darbo principai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo ir etikos ryšys (2)Įvadas. Etikos samprata. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo ir etikos santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo ir etikos ryšys (3)Įvadas. Profesinė etika. Klientų aptarnavimo etika. Socialinių darbuotojų doros problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo ir etikos ryšys (4)Įvadas. Etika kaip mokslas. Empirinis mokslas. savęs pažinimo problema. Apie jaunimo auklėjimą, tėvų tarpusavio santykius. Ugdymas kaip filosofija praktikoje. Vertybių etika. Moraliniai ir humanistiniai socialinio pedagogo darbo aspektai. Etika. Socialinis pedagogas ir jo etika. Pedagoginės doros ypatumai. Socialinė pedagogika ir individas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos panašumai bei skirtumaiĮvadas. Socialinio darbo raida. Socialinio darbo metodai. Keli svarbūs socialinio darbo metodai. Ekonomika ir socialinis darbas. Politika ir socialinis darbas. Socialinio darbo profesijos aprašas. Socialinio darbo skirstymas. Socialiniai darbuotojai. Socialinės pedagogikos raida. Socialinė pedagogika kaip mokslo šaka. Socialinis pedagogas. Apibendrinimai. Skaityti daugiau
Socialinio darbo metodika (2)Įvadas. Socialinio darbo profesijos metodų specifika. Socialinių darbo metodų istorija ir šiandieninė plėtotė. Socialinio tinklo metodas. Atvejo vadybos metodas. Filmo "Nuostabioji Ana" analizė. Filmo "Mocartas ir banginis" analizė. Išgyventos situacijos aprašymas. Išvada. Skaityti daugiau
Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacijaĮvadas. Specialybės pasirinkimo motyvacija. Socialinio darbo kilmė. Socialinio darbuotojo veikos ir tikslai. Gebėjimai, būtini socialiniame darbe. Veiklos motyvacijos teorijos. Socialinio darbo vizija ir vystymosi tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacija (2)Įvadas. Socialinio darbo atsiradimas Lietuvoje. Socialinio darbo ir socialinio darbuotojo samprata. Asmeninės ir profesinės savybės, reikalingos socialiniam darbuotojui. Veiklos pasirinkimo motyvacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbo samprataĮvadas. Nauja profesija Lietuvoje. Kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Socialinio darbuotojo etika. Bendravimas. Kvalifikacija. Grupinis darbas. Socialinė parama ir paslaugos. Solidarumas socialiniame darbe. Išvada. Skaityti daugiau
Socialinio darbo su šeima galimybės ir ypatumaiĮvadas. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Šeimų tipai. Socialinio pedagogo darbo su šeima ypatumai. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Socialinio pedagogo, dirbančio su šeima, vaidmenys. Socialinės pagalbos formos. Socialinio pedagogo darbas su vaikų tėvais. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo etikos kodeksasĮvadas. Etikos problema mūsų kultūroje filosofiniu požiūriu. Socialinio pedagogo profesija. Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas ir jo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo galimybės ugdant vaikus sergančius autizmuĮvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti socialinio darbuotojo galimybes ugdant vaikus sergančius autizmu. Autizmo sąvoka. Ligos atsiradimo priežastys. Vaikų autistų ugdymas. Socialinio darbuotojo darbas su vaikais autistais. Metodai ir būdai dirbant su vaikais autistais. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo genogramaSavęs pažinimas. Gyvenimo stilius ir filosofija. Moralinis kodeksas ir vertybių sistema. Šaknys. Asmeniniai poreikiai. Asmeninis funkcionavimas. Atvejo pavyzdys (mano genograma). Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo ir pedagogo skirtumaiĮvadas. Socialinis darbuotojas. Taikymo sritis. Terminai vartojami socialinį darbą dirbančių kvalifikaciniuose reikalavimuose. Bendrosios nuostatos. Teisės, kurias turi socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo pareigos. Kompetencija. Socialinės apsaugos sistemos įstaigos, kuriose gali dirbti socialinis darbuotojas. Socialinis pedagogas. Taikymo sritis. Terminai vartojami socialinio pedagogo darbą dirbančių kvalifikaciniuose reikalavimuose. Bendrosios nuostatos. Teisės, kurias turi socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo pareigos. Kompetencija. Socialinės apsaugos sistemos įstaigos, kuriose gali dirbti socialinis pedagogas. Išvada. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinių funkcijų panašumai ir skirtumaiSocialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo samprata. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai ir skirtumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
......