Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Socialinės problemosĮvadas. Kas tai yra socialinė problema?. Kokios socialinės problemos yra Lietuvoje. Priklausomybės problemos. Socialinės apsaugos problemos. Švietimo sistemos problemos. Šeimos problemos. Nusikalstamumas. Socialinių problemų analizė. Priklausomybės problemos. Alkoholizmas. Narkomanija. Tabakas. Socialinės apsaugos problemos. Bedarbystė ir užimtumas. Skurdas. Benamiai. Sveikatos apsauga. Darbo saugumas. Nelegalus darbas. Socialinė apsauga. Švietimo sistemos problemos. Laisvalaikio problema. Mokyklos ir mokslas. Šeimos problemos. Vaikų išnaudojimas. Skyrybos. Seni žmonės – senatvė. Vaikų namai. Nusikalstamumas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės psichologijos fenomenai: meilėĮvadas. Meilės apibūdinimas. Meilės rūšys ir teorijos. R. Sternbergas (1986). Elaine Hatfield (1988). Fromas. Sociologas John Alan Lee (1973). Tarpasmeninio patrauklumo teorija. Kerol Izold. Meilė ir intymumas. R. Mėjus. Vaikų mintys apie meilę. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės psichologijos objektas. AgresijaĮvadas. Socialinės psichologijos objekto sampratos. Kas yra agresija? Agresyvaus elgesio teorijos. Instinktų agresijos teorijos. S. Freudo agresijos teorija. K. Lorenzo agresijos teorija. Instinktų agresijos teorijų kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės raidos tendencijos ir problemos: Rytų Europa ir Nepriklausomų valstybių sandrauga (NVS)Įvadas. Tikslas: Susipažinti su Rytų Europos ir NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) raida, jos tendencijomis bei problemomis. Išsiaiškinti, kokie yra galimi ir būtini tų problemų sprendimo būdai. Socialinės problemos. Klimato pokyčiai. Švietimas. Ligos. Mityba. Rytų Europa ir NVS (Nepriklausomų valstybių sandrauga). Rytų Europa. NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos) šalys. Armėnija. Azerbaidžianas. Baltarusija. Gruzija. Kazachstanas. Kirgiztanas. Moldova. Rusija. Tadžikistanas. Turkmėnistanas. Ukraina. Uzbekistanas. Lietuvos pagalba besivystančioms šalims. Visuomenės pritarimas. Lietuvai keliami uždaviniai ir nauda. Jungtiniu tautų vystymo programa Lietuvoje. Plėtra ir pagalba. Narystė tarptautinėje plėtros organizacijoje. UNICEF. laikas padėti kitiems. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės reklamos poveikis visuomeneiĮvadas. Darbo tikslas — surinkti, susisteminti literatūrą apie socialinės reklamos ypatumus Lietuvoje, rasti konkrečių pavyzdžių, iliustracijų, komentarų pateiktiems teiginiams. Socialinės reklamos poveikis visuomenei. Reklamos žinutė. Reklamos tekstas. Reklamos paveikslas. Neigiamos apeliacijos. Humoras. Originalumas. Kartojimas. Spalvos. Socialinės reklamos funkcijos. Skatinimas. Priminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės rizikos šeimosĮvadas. Darbo tikslas – nustatyti pagrindines valstybinių institucijų teikiamos pagalbos socialinės rizikos šeimoms sritis, formas ir svarbą. Šeimos misija. Socialinės rizikos šeimų tipai. Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimo kryptys. Pagalbos teikimo svarba. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Socialinės rizikos šeimos ir vaikai LietuvojeĮvadas. Šeima, jos funkcijos ir socialinės rizikos šeimos apibrėžimas. Statistiniai duomenys. Socialinės rizikos šeima kaip socialinio darbo klientas. Socialinio darbuotojo funkcijos ir tikslai dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Įstatymų bazė. Socialinės rizikos šeimoms pagalbos sistema. Institucijos darbo apžvalga. Trūkumai. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Socialinės rizikos šeimos situacijos tyrimasĮvadas. Asocialų elgesį lemiantys veiksniai. Alkoholio įtaka vartojančiam asmeniui ir šeimai. Alkoholio vartojimo pasekmės. Šeimos socialinė situacija. Socialinės rizikos šeimos charakteristika. Metodai, būdai ir pasiūlymai šeimos problemoms spręsti. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės saugos ir komercinės teisės sampratosĮvadas. Socialinės teisės samprata. Lietuvos socialinės saugos sistema. Socialinės saugos teisės šaltiniai. Komercinės teisės sąvoka ir samprata. Šiuolaikinė komercinės teisės sistemos. Komercinės teisės šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės-kultūrinės aplinkos įtaka marketingo veiksmamsĮvadas. Kultūros elementai. Kalba. Verbalinė/Neverbalinė. Homogeninė/Heterogeninė. Religija. Vertybės ir požiūriai (kultūrinės prielaidos). Laikas. Erdvė. Savęs ir kitų suvokimas. Manieros ir papročiai (etniniai faktoriai). Materialus elementai. Estetika. Išsilavinimas. Socialinės organizacijos. Socialinės reprezentacijos. Sąveikų modeliai. Skirtingų šalių vartotojo elgsena. Poreikių piramidė. Individualizmas ir kolektyvizmas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Socialinės–ekonominės aplinkos poveikis viešajam sektoriuiĮvadas. Darbo tikslas — atskleisti, kokį poveikį viešajam sektoriui daro socialinė–ekonominė aplinka. Viešasis administravimas ir raidos tendencijos. Viešojo administravimo pokyčių priežastys. Viešojo administravimo efektyvumas. Socialinės-ekonominės aplinkos įtaka viešajam sektoriui. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės, edukacinės, psichologinės savižudybės problemos ir jos prevencijaĮvadas. Savižudybės proceso etapai. Presuicidinis sindromas. Savižudybės rizikos faktoriai. Savižudybės paauglystėje. Savižudybės grėsmės ženklai. Savižudybių prevencija. Savižudybių prevencijos organizavimo mokyklose galimybės. Prevencinės komandos formavimo mokyklose principai. Savižudybių prevencijos programų rengimas. Postvencinės pagalbos organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialiniai gebėjimaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinių gebėjimų priklausomybę nuo socializacijos bei ugdymo. Socialinių gebėjimų samprata. Struktūrinio mokymo komponentai. Socialinių įgūdžių ugdymo pratybų planavimo nurodymai. Veiksniai įtakojantys socialiniu gebėjimų ugdymą. Tėvų vaidmuo formuojant vaikų socialinį elgesį. Vaiko socializacija. Nepriklausomybė vietoj gėdos. Abejonių ir gėdos jausmo vystymasis. Tėvų vaidmuo formuojant socialinį elgesį. Institucijų vaidmuo ugdant vaikų socialinius gebėjimus. Prigimties ir socialinės aplinkos įtaka asmenybės tapsmui. Žmonių tarpusavio santykių bendrijoje ypatumai. Mikrosociumas: jo funkcijos. Neformalusis ugdymas. Faktoriai, užtikrinantys socialinių gebėjimų ugdymo sėkmę. Socializacijos "agentai". Pozityvioji socializacija. Bibliografija. Išvados. Skaityti daugiau
Socialiniai informatikos aspektai KiduliuoseĮvadas. Kidulių apylinkės bendruomenė. Kidulių Įsikūrimas, istorija. Švietimo sistema Kidulių bendruomenėje. Kidulių pagrindinė mokykla. Mokyklos misija. Mokyklos tikslai ir uždaviniai. Mokyklos etosas ir vertybės. Socialinė – kultūrinė veikla Kiduliuose. Kas tai yra "Bendruomenė", "Teritorinė bendruomenė"? Socialinė sistema ir bendruomenė. Teritorinės B įtaka žmonių socializacijai. Socializacija apima tris aspektus. Teritorinė bendruomenė(TB) kaip mikrosociumas. Teritorinės bendruomenės ir vietos savivaldos. Bendruomenės funkcijos. Apibendrinimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Socialiniai institutai. Šeima, jos istorinis vystymasis, funkcijosSocialinis institutas. Šeima ir santuoka Europos istorijoje. Šeima įvairiose visuomenėse. Šeimos vystymosi priežastys. Šeima ir santuoka ateityje. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcijų kaita per paskutinius 200 metų. Šeimyninio gyvenimo problemos. Alternatyvios šeimos formos. Skaityti daugiau
Socialiniai konfliktaiĮvadas. Socialiniai konfliktai – imanentinis visuomenės gyvenimo reiškinys. Socialinio konflikto koncepcijų raida. Žmonės ir konfliktai. Konfliktų priežastys. Elgesys konfliktuose: stilių diapazonas. Vengti konfliktų ar spręsti juos? Konfliktų sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Socialiniai narkomanijos jaunimo tarpe aspektaiĮvadas. Kas yra narkotikai. Skirstymas. Paauglių narkomanija: mitas ar realybė? Apie narkotikus. Alkoholis. Amfetaminas. Ecstasy. Hašišas. Heroinas. Kanapės. Kofeinas, dopingas, džefas. Kokainas. Krekas. LSD. Marihuana. Nikotinas. Patarimai tėvams. Narkomanų žargonas. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Socialiniai santykiai (2)Įvadas. Kas yra Sociologija? Socializacija. Socialiniai santykiai. Statistiniai tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialiniai stereotipaiVyraujantys šeimos modeliai ir socialiniai lyčių stereotipai. Lietuvos žurnaluose, skirtuose paaugliams. Lyčių socialinių stereotipų formavimasis Lietuvos televizijos laidose. Lyčių stereotipai televizijoje. Lyčių vaidmenys šeimoje, pristatomoje televizijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socialiniai vaidmenys ir statusasĮvadas. Socialiniai vaidmenys. Socialinių vaidmenų samprata. Socialinių vaidmenų specifika. Socialinių vaidmenų stadijos ir kaita. Socialinių vaidmenų atlikimas. Socialiniai konfliktai. Statusas. Statuso samprata. Mokinių statusas klasėje. Veiksniai lemiantys mokinio statusą klasėje. Statuso palaikymo mechanizmai. Išvados. Skaityti daugiau
......