Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

SocialdemokratijaĮvadas. Socialdemokratija ir jos mąstytojai. Socialdemokratija vakarų istorijoje. Socialdemokratija Lietuvoje. "Trečiasis kelias". Išvados. Skaityti daugiau
Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų elgsenos ypatumaiĮvadas. Socialiai ir pedagogiškai apleisti vaikai. Socialinė atskirtis. Veiksniai lemiantys vaikų apleistumą. Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų elgesys. Elgesio samprata. Vaikų elgesio ypatumai. Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų prevencija. Prevencijos būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė - kultūrinė aplinkaDemografiniai rodikliai. Kultūra. Pagrindinės kultūros vertybės. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė apsauga Lietuvoje (2)Įvadas. Socialinės paramos rūšys. Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims. Socialinė parama vaikus auginančioms šeimoms. Socialinė parama, iškilus netikėtiems sunkumams. Socialinė parama pašalpos pensijų ar kompensacijų forma. Socialinė parama nukentėjusiems asmenims. Seniems žmonėms teikiamos lengvatos ir socialinės paslaugos. Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos seniems žmonėms. Nedarbo socialinės apsaugos išmokos ir paslaugos. Nedarbas. Pensijos ir kitos pašalpos. Senatvės pensija. Ištarnauto laiko pensija. Kompensacija už ypatingas darbo sąlygas . Pašalpos pensijos. Pašalpos kompensacijos. Skaityti daugiau
Socialinė apsauga pagal rizikos grupesĮvadas. Senatvė. Negalia (invalidumas). Liga. Mirtis. Motinystė. Šeimos našta. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos. Nedarbas. Skaityti daugiau
Socialinė apsauga pasaulio šalyseĮvadas. Teorinis sąvokos "socialinė apsauga" apibrėžimas. Socialinės apsaugos sistemų kūrimosi ir vystymosi istorija. Socialinis aprūpinimas. Skirtingų pasaulio šalių patirtis. Japonijos patirtis. Socialinė Olandijos politika. Socialinės išmokos Šiaurės Europos šalyse. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Pensijų sistema Prancūzijoje. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Socialinė atsakomybėĮvadas. Temos aktualumas. Temos problema. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. Hipotezė. Dėstymas. Du socialinės atsakomybės požiūriai. Terminai. Išvados. Literatūros apžvalga. Skaityti daugiau
Socialinė atskirtis ir skurdasĮvadas. Socialinė atskirtis. Socialinės atskirties priežastys. Skurdas. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo strategijos rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė integracija visuomenėje, jaunimo išsilavinimas, įdarbinimasĮvadas. Socialinė parama. Neįgaliųjų socialinė integracija. Socialinės paslaugos neįgaliesiems. Neįgaliųjų socialinės integracijos teisinis reglamentavimas. COMENIUS - mokyklinis lavinimas (1 veiksmas). ERASMUS - aukštasis mokslas (2 veiksmas). Europos parama kalbų dėstymo ir mokymosi naujovėms. Užimtumas ir darbo rinka. Darbo santykiai. Nelegalus darbas. Savanoriškas darbas. Pagalbos talkos) darbai. Lietuvos užimtumo politikos prioritetų bendro įvertinimo dokumentas. Nedarbas. Socialinė partnerystė. Išvada. Skaityti daugiau
Socialinė ir darbo teisėDarbo kodeksas. Darbo kodekso dalys. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo teisių savigyna. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartys. Skaityti daugiau
Socialinė kaita ir sveikata LietuvojeĮvadas. Kas yra Sociologija? Sociologijos raida Lietuvoje. Sociologija medicinoje. P. Browno siūlomas metodas. Visuomenei aktualūs klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė kontrolėĮvadas. Socialinės kontrolės tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje. Fizinė prievarta – primityvios žmogaus prigimties įrodymas. Ekonominė kontrolė – efektingiausia. Uždarų grupių kontrolės mechanizmai – subtiliausi. Kultūrinė kontrolė - moralė, papročiai bei elgesio normos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė kontrolė (2)Santrauka. Socialinė kontrolė. Dėstymas. Pavyzdžiai. Socialinės kontrolės kaitos ir integravimosi prie daugumos pavyzdžiai. Socialinė kontrolė, kurios privalus laikytis. Socialinė kontrolė atskirų individų atžvilgiu. Socialinė kontrolė, taikoma neįgaliesiems. Skaityti daugiau
Socialinė kontrolė (3)Įvadas. Socialinės kontrolės samprata. Socialinės kontrolės pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė neįgaliųjų integracija švietime istoriniu aspektuĮvadas. Literatūros analizė. Visuomenės požiūris į neįgaliųjų vaikų ugdymą istoriniu aspektu. Filosofinis specialiojo ugdymo požiūris. Deinstitucionalizacija ir bendrojo ugdymo iniciatyva. Deinstitucionalizacija. Bendrojo ugdymo iniciatyva. Visiškas įtraukimas į bendrąjį ugdymą. Visiškas įtraukimas į bendrąjį ugdymą ar ugdymo vietų įvairovė? Perėjimas iš mokyklinio į suaugusiųjų gyvenimą. Pereinamo laikotarpio programos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė pagalba krizę išgyvenantiems vaikamsĮvadas. Kas tai yra psichologinė krizė? Vaikų krizės. Kaip atpažinti, kad vaikas išgyvena krizę? Tėvų skyrybos. Artimo žmogaus praradimas. Vaiką žalojantis elgesys. Krizė vaikui – krizė visai šeimai. Kur kreiptis pagalbos krizę išgyvenančiai šeimai? Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė pagalba neįgalių asmenų su protine negalia įgalinimui, sutelkiant išorinius ir vidinius išteklius, tinkamai modeliuojant specialisto vaidmenįĮvadas. Tikslas – apžvelgti neįgaliųjų turinčių proto negalią situaciją. Išoriniai ištekliai. Vidiniai ištekliai. Specialisto vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė pagalba paaugliui nelankančiam mokyklosĮvadas. Priežastys lemiančios vaiko nenorą mokytis. Asmenybės nenoro mokytis priežastys. Nenoro mokytis priežastys slypinčios šeimoje. Mokykloje glūdinčios vaiko nenoro mokytis priežastys. Visuomenėje slypinčios nenoro mokytis problemos. Psichologinė pagalba paaugliui pagal elgesio išraiškas. Konfliktinis mokinys. Nesimokantis paauglys. Agresyvus paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir jų vaikamsĮvadas. Piniginė socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims. Piniginė socialinė parama ir jos teikimas. Valstybės remiamų pajamų (VRP) didinimas. Socialinė parama mokiniams. Pagrindinės Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatos. Piniginės socialinės paramos finansavimo bei gavėjų skaičiaus pokyčiai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Socialinė parama šeimai ir vaikuiParamos šeimos ir vaiko politika. Demografinės ir socialinės ekonominės situacijos įvertinimas. Įstatymai ir normos. Pašalpos ir lengvatos. Paslaugos. Šeimos politikos koncepcija. Pagrindiniai šeimos politikos tikslai. Principai. Lietuvos šeimos politikos veiksmų pagrindinės kryptys. Skaityti daugiau
......