Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) LietuvojeĮvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Maža įmonė. Mikro įmonė. Ekonomikos politikos uždaviniai. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) būtinybė. Problemos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkusis verslas nuo 1991metų iki šių dienųSmulkios ir vidutinės įmonės. Įmonių kūrimasis: aktyvumo laipsnis, tipai, dydis rūšys. Lietuvos įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių. Veikiančių smulkiųjų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvos apskrityse. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtą patyrusių vaikų problemos ir jų atsiradimo priežasčių analizė socialinio darbo konteksteĮvadas. Darbo tikslas: atlikti smurtą patyrusių vaikų problemų ir jų atsiradimo priežasčių analizę socialinio darbo aspektu. Smurto samprata. Smurto rūšys. Fizinė prievarta. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Neprižiūrėjimas. Smurto priežastys ir pasekmės. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijos procese. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant smurtą patyrusių vaikų problemas vaiko teisių apsaugos tarnyboje. Vaiko teisių apsaugos tarnybos paskirtis ir funkcijos. Praktinės vaiko teisių apsaugos problemos. Socialinio darbuotojo metodai dirbant su smurtą patyrusiais vaikais. Išvados. Skaityti daugiau
SmurtasĮžanga. Smurtas šeimoje. Skyrybų priežastis smurtas. Prieinama iki nužudymo. Smurtautojų elgesio motyvacija. Kas apgins moterį nuo įtūžusio vyro? Trūksta įstatyminės bazės. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas ir prievarta (2)Įvadas. Prievartos atsiradimas ir problematika. Prievartos rūšys. Smurto prieš vaikus priežastys. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas ir prievarta šeimojeĮvadas. Smurtas ir prievarta šeimoje. Priežastys. Pasekmės. Smurtas ir prievarta prieš pagyvenusius žmones. Smurtas ir prievarta prieš moteris šeimoje. Smurtas ir prievarta prieš vaikus šeimoje. Fizinė prievarta. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas ir prievarta šeimoje (2)Įvadas. Smurtas. Fizinis smurtas. Smurto formos ir požymiai. Psichologinis smurtas arba emocinė prievarta. Seksualinis smurtas. Nepriežiūra, apleistumas. Smurtas šeimoje. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas mokykloje. Smurto prevencijaĮvadas. Darbo tikslas. Apibrėžti smurtą, nustatyti jo pagrindines formas. Įvertinti veiksnius, lemiančius smurto plitimą mokykloje. Įvardinti smurto prevencijos organizavimo svarbą ir efektyvumą. Smurto mokykloje teoriniai aspektai. Smurto mokykloje apibrėžimas. Smurto lygį mokykloje lemiantys veiksniai. Smurto formos mokykloje ir jų sprendimo būdai. Smurto formos ir paplitimas mokykloje. Smurto atvejų mokykloje sprendimas. Smurto mokykloje prevencijos organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas mokykloseĮvadas. Tikslas: aptarti smurto mokyklose problemas bei galimus sprendimo būdus. Smurto sąvoka ir rūšys. Fizinis smurtas prieš vaikus. Emocinis smurtas prieš vaikus. Seksualinis smurtas prieš vaikus. Patyčios. Institucinis smurtas. Įvairūs prevencijos metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas prieš moterį šeimoje (3)Įvadas. Mitai ir faktai apie smurtą prieš moteris šeimoje. Visuomenės nuomonė apie smurto prieš moteris Lietuvoje paplitimą. Buitinis smurtas. Buitinio smurto kategorijos. Kas trukdo nutraukti buitinį smurtą? Smurto ratas. Smurtautojas ir auka. Smurtautojas. Auka. Kas apsaugos nuo smurto šeimoje? Pagalba smurto aukoms. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Smurtas prieš moteris (2)Įvadas. Dėstomoji dalis. Smurtas šeimoje prieš moterį. Smurto rūšys, priežastys ir pasekmės. Patirto smurto padariniai tolesniam moters gyvenimui. Pagalba smurtą šeimoje patiriančioms moterims. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas prieš moteris (3)Įvadas. Fizinė prievarta prieš moterį šeimoje. Problemos mastas Lietuvoje. Smurto priežastys. Smurtaujančios šeimos charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas prieš moteris kaip socialinė problemaĮvadas. Smurtas prieš moteris – kas tai? Smurto prieš moteris rūšys. Emocinio (psichologinio) smurto ciklas. Smurto prieš moteris priežastys ir pasekmės. Smurto prieš moteris pasekmės. Kovos su smurtu prieš moteris būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikus (10)Įvadas. Kodėl visi turėtų žinoti apie prievartą?. Prievartos rūšys. Fizinė prievarta. Emocinis (psichologinis)smurtas ir prievarta. Seksualinė prievarta. Smurto prieš vaikus priežastys. Smurto prieš vaikus pasekmės. Rekomendacijos pastebėjusiems smurtą prieš vaikus. Kas, kam, kaip teiks pagalbą Lietuvoje? Aplinkinių draugų nuomonės. Ingos nuomonė. Giedrės nuomonė. Egidijaus nuomonė. Bendra nuomonė. Apklausa "vaikų patiriamas smurtas". Išvados. Priedai (Anketa). Išnašos. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikus (11)Įvadas. Tikslai. Kodėl visi turėtų žinoti apie prievartą. Kas ta prievarta ir iš kur ji? Prievartos rūšys (jų aprašymai). Kaip elgtis mokytojams, kai vaikas praneša apie patirtą prievartą? Kas yra seksualinė prievarta. Kai vaikas praneša apie seksualinę prievartą. Naudojimo prieš vaikus smurto priežastys. Vaiko seksualinės prievartos simptomai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Šeima. Mokykla. Visuomenė. Viskas apie prievartautojus. Elgesys būdingas prievartautojams. Atmintinė smurto šeimose aukai. Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Tiriamieji darbai ir įdomybės. Patarimai. Apklausa. Apibendrinimas. Informacija apie smurtą prieš vaikus Molėtų rajone. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikus (13)Įvadas. Bendra charakteristika. Smurtą apibrėžiančios sąvokos. Naudojimo prieš vaikus smurto priežastys. Prievartos požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijų įvertinimas. Situacijos Lietuvoje įvertinimas. Nevyriausybinės organizacijos (NVO). Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikus (3)Įvadas. Tikslai. Smurto sąvoka. Smurto atsiradimo priežastys. Smurto ir prievartos prieš vaikus pasekmės. Problemos sprendimo būdai Lietuvoje ir kitose šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikus (4)Įvadas. Smurto egzistavimas mokykloje. Smurto egzistavimas šeimoje. Smurto poveikis vaikui. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikus (5)Įvadas. Naudojamo prieš vaikus smurto priežastys ir požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Prievarta prieš vaikus. Smurto pasekmė – asocialus elgesys. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikus (6)Įvadas. Prievartos rūšys, jų aprašymai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Kaip padėti smurtą patyrusiems vaikams? Išvados. Skaityti daugiau
......