Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Smulkaus verslo svarba šiuolaikinėje ekonomikojeĮvadas. Tikslas išanalizuoti smulkaus verslo svarbą šiuolaikinėje ekonomikoje. Smulkaus verslo apibrėžimas ir esmė. Smulkaus verslo samprata ir pagrindiniai bruožai. Mažų įmonių apibrėžimas Europos sąjungoje. Smulkių įmonių vaidmuo užimtumo politikoje ir svoris šalies ekonomikoje. Smulkaus verslo vaidmuo Europos sąjungoje. Smulkaus verslo reikšmė darbo vietų kūrimui Europos sąjungoje (ES). Smulkaus verslo svarba Europos sąjungos (ES) ekonominiam vystymuisi. Smulkaus verslo vaidmuo Lietuvoje. Smulkaus verslo reikšmė šalies ekonominiams rodikliams. Smulkaus verslo vaidmuo užimtumo politikoje. Smulkaus verslo ekonominės plėtros iki 2008 m. Reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkaus verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje (2)Įvadas. Europos Sąjungos patirtis, plėtojant smulkų ir vidutinį verslą. Europos Sąjungos (ES) smulkaus ir vidutinio verslo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Europos Sąjungos (ES) šalyse. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje. Smulkiojo ir vidutinio verslo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Smulkaus verslo problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos. SVV plėtros rėmimo sistemos būtinumas. Smulkaus ir vidutinio verslo raidos strateginiai tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkinimo įrengimaiĮvadas. Daržovių pjaustyklės. Daržovių pjaustymo mašina "MRO-50-200". Daržovių pjaustyklė "Metos TM". Daržovių pjaustyklės "RG". Mėsos malimo mašinos. Mėsos malimo mašina "MIM-82". Mėsos malimo mašina. Mėsos malimo mašinos "LM 32/L", "LM 22/KU", "LM/10/K". Mėsos malimo mechanizmai. Smulkintuvai. Sausų produktų smulkintuvai. Universalūs smulkintuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkioji lietuvių tautosakaĮvadas. Smulkioji tautosaka. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniaiĮvadas. Bankų paskolos. Overdraftai. Garantijos ir laidavimai. Lengvatiniai kreditai. Kreditai pagal PHARE programas. Lengvatiniai kreditai Lietuvoje. Kredito unijos. Akcijos. Lizingas. Faktoringas. Faktoringo operacijų tipai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Mokestinės paskolos. Mokesčių lengvatos. Kitos lengvatos. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai LietuvojeBankai. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Faktoringas. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Faktoringo paslaugas teikiančios įmonės. Faktoringo sąlygos ir terminai. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka 2004 m. Papildomi finansavimo šaltiniai. UAB "SEB VB Rizikos kapitalo valdymas". UAB "Šiaulių banko investicijų valdymas" . Baltijos smulkių ir vidutinių įmonių fondas Hanseatic Capital. UAB "Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas". Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Kredito unijos. Asociacija Lietuvos kredito unijos. Centrinė kredito unija. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizėĮžanga. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizė. Teisinė smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus aplinka. Pagrindinės programos, darančios įtaką smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotei. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos apžvalga. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra pagal įmonių teisines formas. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūros pagal veiklos rūšis kitimo tendencijos. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus SSGG analizė. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus plėtotės strategija. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės strategijos etapai ir kryptys. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės iki 2015 m. prognozė. Skaityti daugiau
Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas LietuvojeSmulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas Vilniaus mieste. Valstybės parama. Savivaldybės parama. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama ir nauda verslui. Struktūrinių fondų paramai gauti. Europos Sąjungos (ES) parama - paskata verslui. Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas. Pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas naujai įregistruotoms smulkaus verslo įmonėms. Skaityti daugiau
Smulkiosios reklamos priemonėsĮvadas. Kitos smulkiosios reklamos priemonės. Reklamos klasifikacija. Kitų smulkiųjų reklamos rūšių privalumai ir trūkumai. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkių gyvūnų narkozė ir premedikacijaPremedikacija ir sedacija. Acepromazinas. Xylazin. Dexdomitor. Cepetor. Domitor. Romidys. Narkozė (bendroji anestezija). Bioketan. Zoletil. Sevoflo. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Smulkių įmonių steigimas LietuvojeĮvadas. Lietuvos jurisdikcijos mažos ir vidutinės įmonės (trumpa apžvalga). Verslo sritis. Frančaizingas (lengvatinė verslininkystė). Biznio plano sudarymas. Organizaciniai ir teisiniai aspektai. Įmonės vieta. Finansavimas. Organizacines struktūros planavimas. Įstatymas. IV skirsnis. Įmonių steigimas ir jų veiklos nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkių ir vidutinių įmonių steigimasĮvadas. Lietuvos jurisdikcijos mažos ir vidutinės įmonės (trumpa apžvalga). Įstatymas. Individualių įmonių įstatymas. Verslo sritis. Verslo plano sudarymas. Organizaciniai ir teisiniai aspektai. Finansavimas. Organizacines struktūros planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkių ir vidutinių įmonių valdymasĮvadas. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių sąvokos ir reikšmė. Įmonių valdymo metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymo funkcijos. Valdymo personalas. Įmonių valdymo organai. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkių parduotuvių logistikaĮvadas. Įmonės charakteristika. Prekybos logistikos samprata. Prekybos logistikos prekių judėjimo sistema, jos svarbiausi etapai. Parduotuvių logistikos ypatumai. Prekių paruošimo pardavimui pagrindinės operacijos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (6)Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros ypatumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Tarptautiniai veiksniai sąlygojantys smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrą. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros galimybės ir trukdžiai tarptautiniu mastu. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) galimybės. Skaityti daugiau
Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (8)Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkus ir vidutinis verslas – svarbus ekonomikos plėtros veiksnys. Smulkus ir vidutinis verslas Europos sąjungos šalyse. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Skaityti daugiau
Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje, jo perspektyvosĮvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Verslo savivaldos plėtojimas. Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas. Verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra regionuose. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Eksporto plėtra. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Smulkus ir vidutinis verslas, jo būklė LietuvojeĮvadas. Kas tai yra verslas. Verslo organizavimo formos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2003 strateginės kryptys. Bendrosios nuostatos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2003 metų. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinių galimybių gerinimas. Smulkių ir vidutinių įmonių inovacinio potencialo stiprinimas. Didelių bei smulkių ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo skatinimas. Verslo savivaldos plėtojimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių įgyvendinimo finansavimas. Kontrolė ir įvertinimas. Mažos ir vidutinės įmonės. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje"Smulkus ir vidutinis verslas. Jo būklė Lietuvoje". Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo formavimosi sąlygos. Verslumas ir jį lemiantys veiksniai. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros veiklos tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Išvados. Skaityti daugiau
Smulkus verslasĮvadas. Smulkus verslas. Smulkaus verslo įmonių apibrėžimo kriterijai. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) Europos Sąjungos šalyse ir Japonijoje. Belgija. Prancūzija. Danija. Airija. Vokietija. Graikija. Italija. Ispanija. Britanija. Japonija. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje. Silpnosios smulkaus verslo pusės. Pagrindinės naujų įmonių žlugimo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
......