Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Skurdo problema Lietuvoje (2)Įvadas. Skurdo samprata, jo matavimas. Skurdo analizė Lietuvoje. Strategija, pagrindiniai tikslai ir siekiai. Ilgalaikiai skurdo ir socialinės atskirties įveikimo tikslai. Pagalbos pažeidžiamiems asmenims srityje. Užimtumo didinimo ir galimybių naudotis ištekliais, teisėmis, prekėmis ir paslaugomis gerinimo srityje. Socialinės atskirties rizikos prevencijos srityje. Strategijos taikiniai. Bendras skurdo mažinimo strategijos taikinys. Parama labiausiai skurstančioms gyventojų grupėms. Skurdo mažinimas viešosios politikos priemonėmis. Skurdo mažinimo kryptys. Gyventojų aktyvumo ir dalyvavimo stiprinimas. Dalyvavimas darbo rinkoje. Profesinis mokymas. Smulkusis verslas ir ūkininkavimas kaime. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Fiskalinė politika. Europos Sąjungos (ES) parama. Švietimas. Socialinės paslaugos. Pajamų garantijos. Piniginė socialinė parama. Parama bedarbiams. Parama šeimoms auginančioms vaikus. Monitoringas. Išvados. Skaityti daugiau
Skurdo problema Lietuvoje bei jo mažinimo kryptysĮvadas. Skurdo paplitimas Lietuvoje. Skurdo ribos ir lygis. Skurdo paplitimo sritys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo politika. Parama labiausiai skurstantiems. Ministerijų pateiktas skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Skurdo problemos Lietuvoje išsprendimo būdaiSkurdo problemos Lietuvoje (įmanomi) išsprendimo būdai. Įvadas. Skurdas ir jo diferencijavimas. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Skurdo pasiskirstymas Lietuvoje pagal gyvenamąją vietą. Nelygybės ir stratifikacija. Funkcionalinė nelygybės teorija. Konfliktologinė nelygybės teorija. Skurdo kultūra. Kiek skurdas ir visuomenės padėtis įtakoja politinį aktyvumą? Išvados. Skaityti daugiau
Skurdo ratas ir išėjimo iš jo problemosĮvadas. Skurdo lygis Lietuvoje. Skurdo priežastys. Darbo pasiūlą didinančios priemonės. Darbo paklausą didinančios priemonės. Skurdas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Skurdo mažinimo prielaidos ir priemonės. Kova su smurtu nacionaliniame lygmenyje. Kova su skurdu globaliu mastu. Mažo gimstamumo keliamos problemos. Galimas imigracijos indėlis. Globalus požiūris į darbinės veiklos laikotarpį. Išvados. Skaityti daugiau
Skurdo ribos samprataĮvadas. Bendra skurdo samprata. Užimtumas, nedarbas. Tikslas - lygybė ar gerovė? Skurdo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdo ribaĮvadas. Tikslas: Išsiaiškinti miesto ir kaimo gyventojų skurdo pagrindines problemas ir priežastis. Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdo riba. Kas penktas Lietuvos gyventojas gyvena žemiau skurdo ribos. Skurdo apraiškos Lietuvos kaime. Empyrinio tyrimo rezultatai. Skaityti daugiau
Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdo riba (2)Kaimo sociologijos referatas. Įvadas. Skurdo samprata. Skurdo sampratos raida. Skurdo apibrėžimas. Kaimo ir miesto skurdo palyginimas. Skurdo priežastys. Nedarbas. Skurdo ribos. Santykinė skurdo riba. Absoliuti skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Skurdo mažinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
SLA – paslaugų kokybės sutartisSLA – paslaugų kokybės sutartis. SLA koncepcija. SLA gyvavimo ciklas. Tinklo paslaugų SLA. SLA sudarymas. SLA parametrai. Aukšto lygmens techniniai parametrai. Apkrovimas. Pateikiamumas. Transakcijos klaidų dažnis. Transakcijos reagavimo laikas. Failo perdavimo laikas. Srauto kokybė. Žemo lygmens techniniai parametrai. Apkrovimas ir pateikiamumas. Paketų praradimas. Vėlinimas. Vėlinimo fliuktuacijos (Jitter). Serverio reakcijos laikas. TCP/IP SLA patikrinimas. Matavimo būdai. Matavimų atrinkimo dažnumas. Matavimų agregavimo intervalas. Verslo procesų parametrai. Problemų valdymo parametrai. Realaus laiko Servisų valdymo parametrai. Matavimo taškų pasirinkimas. Vėlinimo ir vėlinimo kitimo patikrinimas. Klaidų santykio patikrinimas. Praradimų santykio patikrinimas. Netikrų paketų santykio patikrinimas. Pralaidumo patikrinimas. Prieinamumo patikrinimas. Duomenų perdavimo eksploatacinių parametrų stebėjimas SNMP protokolu. RMON. Netflow. NetFlow aktyvavimo ir duomenų surinkimo strategija. SLA sutarties pavyzdys. Standartai bei rekomendacijos. ITU-T / ETSI standartuose pateikiami tinklo našumo parametrai. Internet Engineering Task Force (IETF) nustatomi parametrai. CISCO rekomendacijos. Skaityti daugiau
SlangIntroduction. Origins of slang. Development of slang. Purpose of slang. Formation of slang. Position in the language. Conclusion. Darbas anglų kalba. Skaityti daugiau
Slanka. Ekologija. Biologija ir medžiojimo ypatumaiĮvadas. Slankų biologija, paplitimas ir migracija. Slankų medžiojimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Slaptoji periodinė lietuvių spauda ir jos programaPirmieji slapti raštai. "Aušra". "Aušros" programa. "Aušros" sustojimas. "Varpas". "Apžvalga". "Tėvynės sargas". Laikraščių reikšmė. Skaityti daugiau
Slauga (2)Slaugos apibrėžimas – tikslai, vaidmuo ir funkcijos. Slaugos tikslai. Įsitikinimai ir vertybės. Kryptys ir principai. Slaugo misija ir funkcijos. Įstatymdavystė, atsakomybė ir pareigos. Priežiūros supratimas. Slaugos proceso įvadas. Slaugos proceso užrašai. Slaugos procesas ir skirtingos slaugos priežiūros sistemos. Slaugos poreikių vertinimas. Informacijos rinkimas. Surinktos informacijos aiškinimaisi ir paciento esamų bei galimų slaugos poreikių nustatymas. Slaugos prioritetų nustatymas. Nustatytų poreikių ir jų prioritetų nuoseklumo aiškinimasis drauge su pacientu. Planavimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Slauga (3)Įvadas. Mokomieji tikslai. Kaip kiloti pacientą. Pacientų kilojimo principai. Pakėlimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Slauga sergant cukriniu diabetuĮvadas. Cukrinio diabeto samprata. Paciento reakcijos. Fiziologinės reakcijos. Psichinės ir socialinės reakcijos. Slauga, susijusi su diabeto koma. Mokymas ir vadovavimas. Mityba. Fizinė veikla. Insulino terapija. Vėlyvos komplikacijos. Pėdų priežiūra. Infekcinės ligos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Slaugytojo veiksmai epilepsijos priepuolio metuĮvadas. Traukuliai. Epilepsija. Priežastys. Patikrinimas ir diagnozavimas. Epilepsijos priepuolių klasifikacija. Pagrindiniai tipai. Simptomai PŽP ir KŽP atveju. Generalizuotas priepuolis. Pagrindiniai tipai. Slauga. Slaugytojo veiksmai priepuolio metu. Generalizuotas toninis – kloninis priepuolis (GTK). Paciento stebėjimų GTK priepuolio metu kryptys. Poveikis kasdieniniam gyvenimui. Paciento artimųjų informavimas ir parama. Veiksniai, padedantys išvengti epilepsijos priepuolių. Skaityti daugiau
Slaugos aspektai prieš operacijąĮvadas. Tikslas: Išanalizuoti slaugos aspektus prieš operaciją. Priešoperacinis laikotarpis. Paciento fizinis, psichologinis ir medikamentinis paruošimas operacijai. Tyrimai prieš operaciją. Paciento paruošimas prieš skubias ir neatideliotines operacijas. Slaugos planas priešoperaciniu laikotarpiu. Išvados. Skaityti daugiau
Slaugos filosofijos, teorijos ir modeliaiĮvadas. Slaugos filosofijos. Slaugos teorijos. Slaugos modeliai. Slaugos modelių charakteristika. Sistemų teorijos bruožai. Evoliucinio modelio faktoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Slaugos planas: politrauma, galvos traumaBiografijos ir sveikatos duomenys. Laboratoriniai ir specialieji tyrimai. Paciento būklės įvertinimas. Slaugos problemos. Slaugos diagnozės. Slaugos planavimas. Paciento būklės įvertinimas. Slaugos problemos. Slaugos diagnozės. Slaugos planavimas. Paciento gydymui buvo naudoti vaistai. Skaityti daugiau
Slėgio matavimo prietaisai (manometrai)Įvadas. Hidrostatinio slėgio matavimo prietaisai. Skystiniai manometrai. Sunkaus skysčio manometras. Susisiekiančių indų manometras. Pasviręs skystinis manometras. Skystinis vakuumetras. Diferencinis manometras. Mechaninis manometras (membraninis, spyruoklinis). Stūmoklinis manometras. Elektrinis manometras. Prieš istorinė raida. Išvada. Skaityti daugiau
SlengasSlengas. Slengo paplitimas. Slengo vartojimas. Kitų kalbų įtaka. Žargonas ir slengas. Išvados. Skaityti daugiau
......