Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Sisteminis blokasKompiuteris. Sisteminio bloko sandara. Kompiuterio atmintinė. Vidinė atmintinė Vidinės atmintinės rūšys. Pastovioji atmintinė. Pagrindinė atmintinė. Sparčioji atmintinė. Vaizdo atmintinė. Išorinė atmintinė. Diskeliai. Diskų įrenginys. Kompaktinės plokštelės. DVD. Skaityti daugiau
Sisteminis ir lingvistinis teisės normų aiškinimo būdaiĮvadas. Teisės normų aiškinimo būdų įvairovė. Lingvistinis teisės aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo samprata. Kaip teisėje taikomas lingvistinio aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo trūkumai. "Auksinė taisyklė". Sisteminis teisės normų aiškinimo būdas. Kas yra sisteminis teisės aiškinimas. Sisteminio teisės aiškinimo būdo taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Sisteminis požiūris vadyboje. Kibernetinis valdymasSistema. Sisteminis požiūris. Valdymas sisteminiu požiūriu. Sistemos sandara. Posistemiai. Sinergija. Sistemos riba. Srautai. Grįžtamasis ryšys. Kibernetika. Valdymas. Skaityti daugiau
Sisteminis socialinio darbo modelisTeorijos ištakos. Pagrindiniai konceptai ir prielaidos. Kritika (teigiamos ir neigiamos pusės). Praktinis pritaikomumas. Skaityti daugiau
Sistemos "Žmogus – mašina – darbo objektas – aplinka" elementų sąveikaSistemos "Žmogus– mašina– darbo objektas– aplinka" elementų sąveika. Sistemų apibūdinimas. Žmogaus veikla, veiksmai ir operacijos. Motyvacija. Antropometriniai požymiai. Biomechaninės savybės. Jutiminės (sensorinės) savybės. Klausa. Psichofiziologiniai rodikliai. Darbo įtampa. Išvados. Skaityti daugiau
Sistemos DocLogix analizėĮvadas. Istorinė sistemos apžvalga. Sistemos paskirtis. Sistemos galimybės (funkcijos). Techniniai duomenys. DocLogix įrankiai. Kodėl DocLogix? Išvados. Skaityti daugiau
Sistemos išorinio ir vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas ir to funkcionavimo sisteminė analizėĮvadas. Sistemos išorinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Medžiagų sandėlio funkcionavimo išorinis matematinis aprašymas. Sistemos vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Diferenciavimo grandelės vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Išėjimo trajektorijų priklausomybė nuo įėjimo trajektorijų, esant fiksuotai pradinei būsenai. Laplaso ir Hevisaido transformacijos. Perdavimo funkcija. Diferencijavimo grandelės perdavimo funkcija WDG(p). Integravimo grandelės perdavimo funkcija WIG(p). Perdavimo funkcijų savybės. Skaityti daugiau
Sistemos struktūraĮvadas. Bendroji sistemų klasifikacija. Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Sistemų teorijos: SmartDraw 2009Įvadas. Paketo modelio suvestinė. SmartDraw teikiami modeliai. Modelis Timelines. Nagrinėjamas modelis Timelines, paskirtis. Modelio Timelines notacijos aprašymas. Modelio Timelines pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Atskiri Timlines modelio elementai. Timelines modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje (Zachman lentelėje). Sudaryto Timelines modelio pavyzdys: (Alma Kavaliauskaitė). Modelis Organization Chart. Nagrinėjamas modelis Organization Chart, paskirtis. Modelio Organization Chart notacijos aprašymas. Modelio Organization Chart pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Atskiri Organization Chart modelio elementai. Organization Chart modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje ( Zachman lentelėje). Sudaryto Organisation Chart modelio pavyzdys: (Rima Marčiukaitytė). Modelis Network Diagrams. Nagrinėjamas modelis Network Diagrams, paskirtis. Modelio Network Diagrams notacijos aprašymas. Modelio Network Diagrams pavyzdys iš paketo, elementų ir jų ryšių aprašymas. Network Diagrams modelio vieta veiklos modeliavimo technologijoje (Zachman lentelėje). Sudaryto Timelines modelio pavyzdys: (Šarūnas Vendelskis). Geriausias pritaikymas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Situacijos analizė: skurdo problema ir vieniša senatvėPasirinktos situacijos analizė. Įvadas. Žmogaus socialinės raidos koncepcijos sąsajos su analizuojama situacija. Senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Valstybiniai senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje . Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros padalinys (skyrius). Socialinės priežiūros padalinys (skyrius). Parapijiniai senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Privatūs senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Neformali pagalba bei NVO dirbančios situacijai aktualioje srityje. Caritas. Maltos ordinas. Maltos ordino pagalba senjorams. Maistas ant ratų. Maltos ordino sriuba, INTERVIU su LSB Kauno skyriaus pirmininku Mindaugu Vėlyviu ir Tarybos nare Irena Bražiūnienė. Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai". Situacijai aktualių LR įstatymų analizė, Išvados. Skaityti daugiau
Situacinio arba atsitiktinio požiūrio teorijaĮvadas. R.House ir T.Mitchell kelio–tikslo teorija. P. Hersey ir K. H. Blanchard situacinio lyderiavimo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Situacinio arba atsitiktinio požiūrio teorijos atspindys praktinėje veikloje. Išvados. Skaityti daugiau
Situation Analysis in the Marketing Planning ProcessDefinition. Situation Analysis. PEST Analysis. Five Forces Analysis. SWOT Analysis. Benchmarking. Five C Analysis. Defining Market Volume. Action Plans. Skaityti daugiau
Siūlų klasifikavimasĮvadas. Siūlų klasifikavimas. Siūlų klasifikavimo lentelė. Siuvamieji siūlai. Siuvamųjų siūlų klasifikavimo lentelė. Svarbiausios siūlų savybės. Siūlų pažinimas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Siūlų projektavimasĮvadas. Tekstilės gaminių projektavimas. Verpalų paskirtis ir bendros charakteristikos. Mišinio komponentų charakteristikos. Cheminio pluošto charakteristikų apskaičiavimas. Verpalų charakteristikų apskaičiavimas. Matematinis modelis mišinio sudėčiai optimizuoti. Grafinė dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (26). Skaityti daugiau
Siuntimo technika ir naudojamos analoginio signalo siuntimo technologijosŠiuolaikinės informacijos perdavimo sistemos. Pirmos kartos radiorelinės linijos. Antros kartos radiorelinės linijos. Trečiosios kartos radiorelinės linijos. Ketvirtosios kartos radiorelinės linijos. Penktosios kartos radiorelinės linijos. Palydovinio ryšio sistemos. Skaityti daugiau
Siurrealizmas (2)Įvadas. "Dada" grupė. Džordžas de Kirikas. Renė Magritas. Salvadoras Dali. Siurrealizmas :"konvulsinis grožis". Skaityti daugiau
Siurrealizmas (6)Įvadas. Siurrealizmas. Džordžas dė Kirikas. Renė Magritas. Salvadoras Dali. Išvados. Skaityti daugiau
Siurrealizmas (8)Įvadas. Siurrealizmo pradžia ir bruožai. Siurrealizmo raida išskiriama i kelis laikotarpius. Žymiausi siurrealistai. Max Ernst. Joan Miro. Giorgio de Chiric. Rene Magritte. Yves Tanguy. Salvadoras Dali. Siurrealizmas dizaine. Išvados. Iliustracijos (16). Skaityti daugiau
Siurrealizmas (9)Įvadas. Trumpas siurrealizmo apibūdinimas. Siurrealizmo etapai. Siurrealizmo atstovai. Salvadoras Dali. Džordžas de Kirikas. Rene Magritas. Džianas Arpas. Marksas Ernstas. Anri Matisas. Išvados. Skaityti daugiau
Siuvimo technologijos: UAB "Stalkersa"Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
......