Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

SemantizmaiSemantizmai. Semantizmų vartojimas ir pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Semantizmai (4)Geležinkelininkų vartojami žodžiai. Įvadas. Svetima reikšme pavartoti veiksmažodžiai. Svetima reikšme pavartoti daiktavardžiai. Svetima reikšme pavartotos kitos kalbos dalys. Išvados. Skaityti daugiau
Semantizmai (6)Įvadas. Leksika. Semantizmai. Daiktavardžiai. Būdvardžiai ir prieveiksmiai. Veiksmažodžiai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Semantizmai (7)Įvadas. Leksika. Semantizmai. Daiktavardžiai. Būdvardžiai ir prieveiksmiai. Veiksmažodžiai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Semantizmai (8)Įvadas. Veiksmažodžiai. Daiktavardžiai. Būdvardžiai ir prieveiksmiai. Perimtos svetimos reikšmės. Išvados. Skaityti daugiau
SemiotikaAtsklanda: semiotikos apibrėžimas ir semiotikai. Tyrimo sritys ir ryšiai su kitais mokslais. Semiotikos istorija. Charlesas Sandersas Peirce’as. Ferdinandas de Saussure’as. Charlesas Williamsas Morrisas. Louisas Hjelmslevas. Algirdas Julius Greimas. Naujausios semiotikos atstovai. Semiotikos kryptys. Semiotikos mokyklos. Algirdas Julius Greimas. Straipsnio "bendrosios semiotikos problemos" pristatymas. Semiotinės tektų analizės principai. Išskiriamos trys diskursyvinių figūrų klasės. Naratyvinio lygmens analizė. Loginis - semantinis lygmuo. Greimo struktūrinė semantika. Pirminės sąvokos. Signifikantų klasifikavimas. Elementari reikšmės struktūra. Semiotikos kvadratas. Greimo naratyvinė gramatika. Užsklanda. Skaityti daugiau
Semiotika jaunimo madojeĮvadas. Roland Barthes "Systeme de la Mode". Semiotika ir mada. Jaunimo mada. Bendraamžių grupės. Gotų mada. Pankų mada. Hip–Hop mada. Išvada. Skaityti daugiau
Senasis geležies amžius baltų žemėseĮvadas. Laikotarpio apibūdinimas. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Baltų arealas ir kultūros. Prekyba ir prekybiniai keliai. Amatai, juodosios ir spalvotosios metalurgijos raida. Žemdirbystės ir gyvulininkystės raida. Išvados. Skaityti daugiau
Senasis Tauralaukio parkasĮvadas. Gamtinės sąlygos. Geografinė padėtis, kraštovaizdžio tipai. Klimatinės sąlygos. Hidrologinis režimas. Dirvožemiai. Floristinių tyrimų apžvalga. Teritorijos augalija. Bendrijų struktūra. Parko medžiai ir krūmai. Paprastasis skroblas. Mažalapė liepa. Paprastasis uosis. Baltalksnis. Karklavijas. Paprastasis žalčialunkis. Skaityti daugiau
Senatvė - socialinis, psichologinis procesasĮvadas. Senatvės apibrėžtis. Pagrindinės senyvo amžiaus žmonių problemos. Socialinės ir biologinės senėjimo teorijos. Pagrindiniai socialiniai senėjimo aspektai ir ypatumai. Senatvės poveikis socialiniams vaidmenims. Pagalba senyvo amžiaus žmonėms. Senstančiam žmogui būdingi sveikatos sutrikimai ir medicininė pagalba. Socialinė pagalba senatvėje. Išvados. Skaityti daugiau
SenėjimasSenėjimo samprata. Senėjimo teorijos. Stochastinės teorijos. Nestochastinės teorijos. Atkūrimo teorija. Trūkumų teorija. Fibrilinių baltymų polimerizacijos teorija. Telomerų teorija. Medžiagų apykaitos teorija. Laisvųjų radikalų teorija. Medžiagų apykaitos teorija. Senėjimas ir fizinis aktyvumas. Pirmalaikio senėjimo sindromas. Išvados. Skaityti daugiau
Senėjimas, fizinis aktyvumas ir sveikataĮvadas. Fizinio aktyvumo įtaka su senėjimu susijusiems pokyčiams fiziologinėse sistemose. Fizinio aktyvumo įtaka kūno kompozicijai. Fizinio aktyvumo įtaka kraujotakos ir kvėpavimo sistemoms. Fizinio aktyvumo įtaka raumenų jėgai ir ištvermei. Fizinio aktyvumo įtaka stuburo lankstumui ir sąnarių judrumui. Fizinio aktyvumo įtaka pusiausvyrai. Fizinio aktyvumo įtaka reakcijos laikui. Fizinio pajėgumo, fizinio aktyvumo ir sveikatos tarpusavio ryšiai. Išvados. Skaityti daugiau
Senėjimo problemaĮvadas. Dėstymas. Senėjimas ir imigracija. Jaunimo skaičiaus mažėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Senėjimo procesas ir padariniai LietuvojeGyventojų senėjimo proceso ir jo padarinių teorinė analizė. Amžiaus ir senėjimo samprata. Senėjimas ir ilgaamžiškumas: faktai, hipotezės ir pasekmės. Gyventojų senėjimo rodikliai. Gyventojų senėjimo bei ilgaamžiškumo įtaka aplinkai. Gyventojų senėjimo veiksniai, poveikis ir pasekmės. Socialiniai žmonių senėjimo aspektai. Žmogaus adaptacija senstant. Adaptacijos samprata. Gyvenimo įvykių poveikis senstančio žmogaus adaptacijai. Specifinių pokyčių adaptacija senstant. Socialinė politika pagyvenusių ir senų .žmonių poreikių tenkinimo kontekste. Lietuvos gyventojų senėjimas: rodikliai ir tendencijos. Gyventojų senėjimo proceso ir jo padarinių praktinis problemos nagrinėjimas. Tyrimo tikslas ir metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Seneka apie blogį, ydas ir dorybesDorybės. Dorybės ir malonumai. Dorybės ir laimė. Dorybes ugdo išmintis. Ydos. Verkti ar juoktis iš ydų. Skaityti daugiau
Seneka apie gyvenimą ir mirtįĮvadas. Seneka apie gyvenimą. Seneka apie mirtį. Išvados. Skaityti daugiau
Senekos laimės samprataĮvadas. Kaip Seneka supranta draugystę. Yra riba, kurią žmogus peržengęs tampa gobšus. Mano ir Senekos laimės sampratos neatitikimai. Kodėl jausdamas malonumą žmogus nėra laimingas? Kas trukdo nepilno proto žmonėms būti laimingiems? Išvados. Skaityti daugiau
Senekos moralinės filosofijos bruožaiSenekos autobiografija. Senekos pažiūros į įvairius dalykus. "Laiškai Lucilijui". "Apie laimingą gyvenimą". "Apie gyvenimo ilgumą", "Apie pyktį". Gražūs Senekos žodžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Seniausia pasaulio profesijaSeniausia pasaulio profesija. "Raudonųjų žibintų kvartalo" istorinės ištakos. "Prostitucija" šeimoje. Pagrindinis prostitucijos "variklis" - vyrai. Prostitutes pagal prostitucijos veiklos priežastis galima būtų suskirstyti į tris grupes.. Prostitucija ir nusikalstamas pasaulis. Prostitucijos legalizavimo ir teisėsaugos klausimai. Tarptautinis prostitucijos tinklas per internetą. Prostitucija Lietuvoje. Pornografija. Prievartinės pornografijos aukos. Vaikai. Pasekmės. Moterys. Šeimos. Išprievartavimai – pornografijos pasekmė. Pornografija internete. Pabaigos žodis. Skaityti daugiau
Seniausieji laikaiSeniausieji laikai (iki 3000 m. pr. m. e). Žemdirbystės atsiradimas. Skaityti daugiau
......