Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Savižudybė (9)Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kodėl žmonės bando nusižudyti? Nuotaikos sutrikimai. Didžioji depresija. Biploninis sutrikimas. Nuotaikos sutrikimų aiškinimas. Nuotaikos sutrikimų įtaka savižudybei. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms. Psichiatriniai savižudybių tipai. Tai ką aš galiu padaryti? Pagalba?.. Svarstymai?.. Kaip savižudybė paveikia šeimą ir draugus? Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybę lemiantys veiksniai bei savižudybių prevencija"Mintis apie mirtį klaidina, nes verčia užmiršti gyvenimą.". "Stenkitės visuomet atlikti savo pareigą, ir žmonija pateisins jus net ištiktus nesėkmės.". "Niekas nebaigta tam, kuris gyvas". "Nesitrauk nuo nelaimės — eik tiesiai jos pasitikti". "netiesa, kad gyvenimas niūrus, netiesa, kad jame tik skausmas ir ašaros!.. Jame yra visa, ką norės rasti žmogus, nes jis turi jėgų sukurti tai, ko gyvenime nėra". Skaityti daugiau
Savižudybė. Savižudybės prevencijaSavižudybės problema. Savižudybės prevencija: problemos mastai. Savižudybė ir psichikos sutrikimai. Alkoholizmas. Schizofrenija. Somatinės (kūno) ligos ir savižudybė. Lėtinės ligos, dėl kurių gali padidėti savižudybės pavojus. Sociodemografiniai ir aplinkos veiksniai. Savižudžių dvasinė būsena. Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti. Savižudybių aprašymai gali paskatinti savižudybei. Savižudybių procesas vyksta keliais etapais. Mitai ir tiesos apie savižudybes. Išvados. Skaityti daugiau
SavižudybėsSavižudybių priežastys. Savižudybių statistikos duomenys. Paauglių ir vaikų savižudybės Lietuvoje. Dažniausiai pasirenkami savižudybių būdai. Požymiai iš kurių galima įtarti būsimą savižudybę. Savižudybių prevencijos idėjos. Savižudybių prevencijos programos ir pagalbos būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (11)Įvadas. Savižudybės samprata. Savižudybės etapai. Suicidinis sindromas. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Somatinės ligos. Darbo situacija. Psichikos sutrikimai. Socialiniai veiksniai. Situacija šeimoje. Idealizavimas žiniasklaidoje. Savižudybių tipai. Egoistinės savižudybės. Altruistinės savižudybės. Privalomosios altruistinės savižudybės. "Fakultatyvinės" altruistinės savižudybės. Grynai altruistinės savižudybės. Anoniminės savižudybės. Fatalistinės savižudybės. Maniakinė savižudybė. Melancholinė savižudybė. Įkyrumų nulemta savižudybė. Automatinė savižudybė. Savižudžių dvasinė būsena. Savižudybėms būdingi bruožai. Ambivalentiškumas. Impulsyvumas. Rigidiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (12)Įvadas. Savižudybės grėsmė. Savižudybių tipai. Kaip atpažinti pavojų. Savižudybių prevencija. Intervencija. Postvencija. Kaip padėti sau. Mitai ir tiesos apie savižudybes. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (13)Įžanga. Įžanga. Savižudybė. Požiūriai ir pozicijos įvairių. Laikotarpių skirtingose gyvenimo srityse. Savižudybė kaip psichologijos objektas. Savižudybė kaip sociologijos objektas. Savižudybė kaip filosofijos objektas. Savižudybė krikščionybėje. Savižudybė Deividas Hiumas (Davido Hume) pasaulietinėje etikoje. Savižudybė Imanuelio Kanto etikoje. Savižudybė Spinozos etikoje. Savižudybė Hėgelio etikoje. Mano nuomonė. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (2)Savižudybės samprata. Fizinis ir psichologinis skausmas. Savižudybės procesas. Psichologinio poreikio grupės. Savižudžio samprata. Užuominos prieš savižudybę. Perspektyvinis ir retrospektyvusis požiūris. Aleksitimija. Dichotomiškas mąstymas. Prevencija. Artimo pagalba. Mitai ir tikrovė. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (4)Savižudybės. Emile Durkheim "Savižudybė". Apibrėžimas. Jousset ir Morkau de Tours darbai. Egoistinė savižudybė. Altruistinė savižudybė. Anoniminė savižudybė. Skaityti daugiau
Savižudybės (6)Įvadas. Kodėl žmonės žudosi? Vaikų savižudybės. Krizės požymiai. Savižudybių statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (8)Įvadas. Statistikos išvados. Savižudybės mieste ir kaime. Vyrų ir moterų savižudybės. Savižudybės įvairiais amžiaus tarpsniais. Savižudybių būdai. Savižudybių tipai pagal E. Durkheim. Savižudybės uždarose institucijose. Kultūrinės nuostatos ir savižudybės. Verterio efektas. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Žiniasklaida ir savižudybės. Savižudybės imitacijos įrodymai. Mėginimai išvengti Verterio efekto. Aktyvi eutanazija ir savižudybė su pagalba. Hemlock draugija, DGHS ir gydytojo Jacko Kevorkiano savižudybės mašina. Požiūris į savižudybes ir jų prevenciją Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (9)Įvadas. Istorinis savižudybių kontekstas. Savižudybių statistika Lietuvoje, jos reitingas Pasaulyje. Savižudybės Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Savižudybės įvairiais amžiaus tarpsniais. Socializacija ir jos poveikis. Savižudybių prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės fenomenasĮvadas. Savižudybės proceso vystymasis. Savižudybės analizė. Savižudybės rizikos veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės jaunimo tarpeĮvadas. Savižudybė. Savižudybės jaunimo tarpe. Jaunesniųjų ir vyresniųjų paauglių skirtumai. Paauglių suicidinių elgsenų motyvacija. Statistiniai duomenys. Paauglių savižudybių prevencijos modelis Lietuvoje. Kaip padėti žmogui galvojančiam apie savižudybę. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės kaip socialinė problema. Savižudybės jaunimo tarpeSavižudybės kaip socialinė problema. Jų įveikimas. Savižudybės fenomeno analizė, Savižudybė individo lygmenyje (psichologiniai faktoriai), Savižudybės dinamika, Savižudybių rizikos veiksniai, Savižudybė socialiniame lygmenyje (socialiniai faktoriai), Savižudybių statistika Lietuvoje, Savižudybių moksliniai tyrimai (matavimas), Savižudybių įveikimas, Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai, Jaunuolių savižudybių determinantės, Savižudybių paplitimas jaunimo tarpe, Pagalba, Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės Lietuvoje. Priežastys ir statistiniai duomenysStatistinių duomenų analizės metodai. Įžanga. Darbo tikslas: Atskleisti savižudybių priežastis, būdus bei statistinių duomenų ypatumus. Įvadas. Savižudybė. Savižudybės samprata. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Savižudybės procesą sudaro keli etapai. Prieš procesiniai veiksniai. Prieš procesiniai ženklai. Savižudybių būdai. Savižudybių rūšys. Statistiniai duomenys. Lietuvos statistiniai duomenys. Savižudybių skaičius Lietuvoje 100000-čių gyventojų. Vyrų ir moterų savižudybių dažnis(2000-2005 metais). Savižudybių dažnis Lietuvoje 1930-40 ir 1986-2005 metais 100000 gyventojų. Savižudybių statistika Europos regionuose (100000 gyventojų). Skaityti daugiau
Savižudybės prevencijaĮvadas. Savižudybės prevencija. Problemos mastai. Sociodemografiniai ir aplinkos veiksniai. Savižudžių dvasinė būsena. Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti? Savižudybė: mitai ir faktai. Kaip atpažinti žmogų, ketinantį nusižudyti? Kaip įvertinti savižudybės riziką? Pagalbos šaltiniai. Įprastiniai pagalbos šaltiniai. Vaikų ir paauglių savižudybės. Į ką reikia atkreipti dėmesį. Dėl kokių priežasčių žudosi studentai? Kokios aplinkybės priveda prie savižudybės? Mitai ir tiesos apie savižudybes. Problema – savižudybės. Savižudybės įvykusios Kaune 1998-2000 metais. Savižudybių skaičius pagal lytį. Savižudybių skaičius pagal amžiaus grupes. Savižudybių skaičius pagal aplinkybes. Pastangos užkirsti kelią beprasmiškoms mirtims. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės problema. Filosofinis aspektasĮvadas. Savižudybė – ar tai gali būti laisvė? Ar galima savižudybę laikyti nusikaltimu? Savižudybė ir pareiga sau. Savižudybė kaip nenoras mirti. Savižudybė ir pavojingasis "ego". Savižudybė kaip vaizduotės eksperimentas. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės samprata ir jos priežastysĮvadas. Savižudybės samprata. Savižudybės priežastys. Depresija. Mokymosi sutrikimai. Fizinė negalia ir ligos. Šeimos įtaka suicidiniam elgesiui. Išorės veiksnių įtaka polinkiui žudytis. Žiniasklaidos įtaka savižudybei. Mokymosi sunkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės sociologiniai ir psichologiniai aspektaiSavižudybės samprata. Savižudybių problemos mastai pasaulyje. Pastaraisiais metais pagal lytį pasaulyje daugiausiai savižudybių. Statistiniai duomenys. Vaikai ir jaunimas. Visos Lietuvos gyventojų savižudybėms būdingos šios tendencijos. Savižudybės rizikos faktoriai ir kiti reikšmingi veiksniai, kurie gali įtakoti savižudybę. Socialiniai veiksniai. Situacija šeimoje. Darbo situacija. Psichikos sutrikimai. Somatinės ligos. Ankstesni bandymai žudytis. Savižudybės idealizavimas žiniasklaidoje. Kultūrinės nuostatos. Psichologinis savižudybių aspektas. Visoms savižudybėms būdinga. Savižudybių tipai. Vaikų savižudybės. Pagrindinės vaikų savižudybių priežastys. Savižudybės uždarose institucijose. Mitai ir tiesos apie savižudybę. Savižudybių prevencijos prasmė ir uždaviniai. Netiesioginė savižudybių prevencija. Tiesioginė savižudybių prevencija. Švietimo sistema. Žiniasklaida. Sveikatos apsauga. Socialinė apsauga. Religinės institucijos. Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialinę-psichologinę paramą. Psichologinės pagalbos telefonai. Išvados. Skaityti daugiau
......