Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo tvarkaĮvadas. Tikslas – išnagrinėti savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo programiniu principu tvarką. Programinio biudžeto formavimo teisinė literatūra. Programinio biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Biudžeto išlaidų klasifikavimo analizė. Savivaldybės valdymas. Regiono plėtra. Vaikų ir jaunimo socializacija. Jaunimo politikos įgyvendinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Kultūros vystymasis ir plėtra, kultūros paveldo išsaugojimas. Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtra. Lengvatinių keleivių vežimas ir kompensacijų mokėjimas. Aplinkos apsaugos gerinimas rajono infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas. Sveikatos apsauga. Rajono turizmo plėtra. Modernios ir saugios daugiapakopės švietimo sistemos užtikrinimas Socialinės paramos įgyvendinimas Viešųjų darbų organizavimas. Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas. Savivaldybės paskolų ir skolų valdymas. Bendruomenių iniciatyvų palaikymas. Valdymo tobulinimas, vykdant savivaldybės kompiuterizavimą ir duomenų bazių kūrimą. Žemės sklypų planai su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje. Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybių biudžetų formavimo tvarkaSavivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybių biudžeto formavimas. Biudžetų procesas. Savivaldybių biudžetų procesas. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybių finansų struktūraĮžanga. Darbo tikslai – atskleisti savivaldybių biudžetų formavimo specifiką, problemas, iškylančias juos sudarant bei tų problemų priežastis. Teorinė dalis. Vietos savivaldos samprata ir pagrindiniai veiklos principai. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų samprata. Savivaldybių biudžetų sudarymo principai. Savivaldybių biudžetų sudarymo metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų asignavimai. Biudžeto sandaros reforma. Dabartinės savivaldybių biudžetų sudarymo problemos ir jų priežastys. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Bendrosios nuostatos. Paskolų gavimo tvarka. Savivaldybės kontrolės institucija. Praktinė dalis. Utenos rajono savivaldybės administracijos ekonominės plėtros ir finansų skyriaus struktūra. Ekonominės plėtros ir finansų skyriaus funkcijos ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų kompetencija ir sąveika kultūros srityjeĮvadas. Vietos savivaldos esmė. Savivaldybių įvairovė. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių institucijos. Savivaldybės tarybos funkcijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos. Apskrities viršininko institucija. Apskrities viršininko įgaliojimai. Savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų sąveika kultūros srityje. Programos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybių struktūra ir vykdoma veiklaĮvadas. Darbo tikslas aptarti savivaldybių veiklą, jos struktūrą, valdymą, bei vykdomas funkcijas Lietuvoje. Savivaldybių struktūra ir samprata Lietuvoje. Savivaldybės institucijų vykdoma veikla. Savivaldybių vykdomos funkcijos. Teisiniai dokumentai reglamentuojantys savivaldybių veiklą. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybių veikla bei funkcijosĮvadas. Savivaldybės institucinės veiklos struktūros samprata. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių struktūra Lietuvoje. Savivaldybės taryba. Meras. Administracijos direktorius. Savivaldybės kontrolierius. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldos sistema (2)Įvadas. Vietos valdžia Lietuvoje. Savivaldos organizavimo principai. Vietos savivaldos raida Lietuvoje. Administracinių- teritorinių vienetų sistema. Išvados. Skaityti daugiau
SavivertėPagrindinės sąvokos. Savimonė, Aš-vaizdo suvokimas. Savivertės samprata. Savęs vertinimo veiksniai. Savęs vertinimo lygiai. Asmenybės įvertinimas. Savivertės tyrimas. Rezultatų interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau
Savivertės tyrimasĮžanga. Darbo tikslas - nustatyti savosios vertės jausmą remiantis Stolino klausimynu. Metodika. Tiriamieji. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
SavižudybėSavižudybės aspektai iš sociologinės pusės. Maniakinė savižudybė. Savižudybė, nulemta melancholijos. Savižudybė, nulemta įkyriai persekiojančios idėjos. Impulsyvioji arba nevalinga savižudybė. Egoistinė savižudybė. Altruistinė savižudybė. Anominė savižudybė. Darbas iliustruotas schemomis, grafikais. Skaityti daugiau
Savižudybė - krizės apraiškaĮvadas. Savižudybė – kas tai? Autoagresija. Savižudybės samprata. Suicidinis sindromas. Krizės intervencijos modelis. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Savižudybių tipai. Savižudžių dvasinė būsena. Savižudybių anatomija. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (10)Savižudybės apibrėžimas. Savižudybės priežastys. Problemos svarba ir mastai. Savižudybių prevencija. Presuicidinis sindromas. Lietuvoje vykdoma savižudybių prevencija. Savižudybių prevencijos kryptys. Savižudybių prevencijos programos tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (11)Įvadas. Savižudybės samprata. Statistiniai duomenys. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Savižudybių prevencijos idėjos, išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (2)Kodėl žmonės bando nusižudyti? Argi nėra visi savižudžiai pamišę? Ar kalbos apie savižudybę jos neskatina dar labiau? Kas gali padėti žudytis sumaniusiam žmogui? Kaip suprasti, kad kažkas tau svarbus ruošiasi žudytis? Tai ką aš galiu padaryti? Kaip veikia telefono paramos linijos? Kaip savižudybė paveikia šeimą ir draugus? Patvirtinta savižudybių prevencijos programa. Skaityti daugiau
Savižudybė (3)Savižudybės samprata. Statistiniai duomenys. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Savižudybės prevencijos idėjos. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (4)Įvadas. Savižudybių statistika. Savižudybė ir kančia. Psichologinė krizė ir jos fazės. Savižudybės etapai. Savižudybės priežastys. Požymiai, padedantys atpažinti ketinantį nusižudyti žmogų. Ištraukim draugą iš bedugnės! Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (5)Savižudybė. Kaip galima padėti? Klaidingos nuomonės apie savižudybes. Kur kreiptis? Kur skambinti? Skaityti daugiau
Savižudybė (6)Įvadas. Statistika. Savižudybė ir psichikos sutrikimai. Sergančiojo pasikeitimas. Bendri depresijos požymiai: alkoholizmas, šizofrenija, somatinės kūno ligos. Sociodemografiniai ir aplinkos veiksniai. Savižudžių dvasinė būsena. Kaip bendrauti, ko nedaryti, kaip padėti norinčiam nusižudyti. Mitai ir faktai. Kaip atpažinti savižudį. Pagalbos šaltiniai. Skaityti daugiau
Savižudybė (7)Savižudybė. Kaip elgtis ir bendrauti su bandžiusiais žudytis ar linkusiais į savižudybę paaugliais? Minčių, idėjų stadija. Ketinimas. Veiksmas. Savižudybės procesas. Mintys apie savižudybę. Pavojaus signalai. Psichologiniai faktai apie savižudybes. Psichologiniai savižudybės veiksniai. Ženklai. Skaityti daugiau
Savižudybė (8)Visuomenės problema: savižudybė. Paauglio savižudybė. Anapilin - dvi mokyklos klasės. Savižudybės procesas. Mitai apie savižudybę. Mokyklose - savižudybių prevencija. Kai tau labai sunku. Kodėl žmonės bando nusižudyti? Argi nėra visi savižudžiai pamišę? Ar kalbos apie savižudybę jos neskatina dar labiau? Tai kas gali padėti žudytis sumaniusiam žmogui? Kaip man suprasti, kad kažkas man svarbus ruošiasi žudytis? Man šiek tiek nepatogu; ar negalima to tiesiog praleisti? Tai ką aš galiu padaryti? Pagalba? Svarstymai? Bet ar svarstymai nėra tik bergždžias laiko gaišimas?Kalbėti, kalbėti, kalbėti. Reikia tik kalbėti. Kaip tai gali padėti? Kaip veikia telefono paramos linijos? O kaip aš? Ar aš kuo nors rizikuoju? Kaip savižudybė paveikia šeimą ir draugus? Palaukit; juk savižudybė neteisėta! Argi tai nesustabdo? Argi žmogus neturi teisės žudytis, jei jis to nori? Išvados. Skaityti daugiau
......