Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Rinkos sąvokaRinkos sąvoka. Kapitalas. Darbas. Darbo jėga. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimasĮvadas. Rinkos tyrimas. Rinkos dalys (segmentai). Įmonių ir organizacijų rinka. Individualių vartotojų rinka. Rinkos dydžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (2)Įvadas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo lygiai. Masinė rinkodara. Segmentų rinkodara. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Vartotojų rinkų segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Amžius. Lytis. Gyvenimo ciklo etapai. Pajamos. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Vartojimo lygis. Prekės vartojimo motyvai. Prisitaikymo greitis. Gamybinės paskirties prekių rinka. Tarptautinių rinkų segmentavimas. Rinkų segmentų raida. Segmentavimo reikalavimai. Praktinis darbas. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (3)Įvadas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Tikslinė rinka. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (4)Įvadas. Vartotojų rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo principai. Rinkos segmentavimas pagal keletą požymių. Asmeninio vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimą sąlygojančios prielaidos, segmentavimo tikslai ir privalumai. Vartotojų elgsenos (vidiniai) požymiai ir rinkos skirstymas į grupes. Tikslinių segmentų išskyrimas. Praktinė dalis. Vartotojų pagal amžių lentelė. Rinkos talpumas ir įmonės dalis rinkoje. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (5)Įvadas. Tikslas išsiaiškinti kas tai yra rinkos segmentavimas ir kam jis reikalingas. Segmentavimas ir tikslinių rinkų pasirinkimas. Rinkos segmentavimo lygiai. Vartotojų rinkų segmentavimas. Verslo rinkų segmentavimas. Įvertinimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos struktūrosTobula konkurencija. Pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Monopolija. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Natūrali monopolija. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos efektyvumas. Oligopolija ir duopolija. Stabilios kainos modelis. Vyraujančios firmos modelis. Duopolija. Strategijos pasirinkimas. Rinkos struktūrų palyginimas. Skaityti daugiau
Rinkos struktūros ir trumpas jų apibūdinimasĮvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Mokesčiai. Tobulos konkurencijos rezultatų sąlygos. Spekuliacija. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolija. Monopolijos atsiradimo priežastys. Monopolijai būdingi bruožai. Įėjimo į monopoliją barjerai. Monopolijų rūšys. Pelno maksimizavimas. Diskriminacija kainoms. Monopolinė konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos bruožai. Grynoji monopsonija. Oligopolija. Pagrindiniai oligopolijos bruožai. Duopolija. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos struktūros tipų palyginimasTobula konkurencija ir monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolinė rinka. Rinkos struktūros tipų palyginimas. Praktinė dalis. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Rinkos struktūrų palyginimasĮvadas. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos ypatybės. Konkurencinės rinkos efektyvumas. Konkurencinės rinkos trūkumai. Gryna monopolija. Monopolinės rinkos pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolijos pasekmės. Monopsonija. Monopsonijos pasekmės. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Trumpojo laikotarpio pusiausvyra. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Oligopolija. Oligopolijos požymiai. Laužta paklausos kreivė. Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Duopolija. Rinkos struktūrų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tipaiĮvadas. Rinka, jos samprata ir funkcijos. Rinkos tipai. Tobula konkurencija. Pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Monopolija. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Natūrali monopolija. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Monopolinės konkurencijos rinkos efektyvumas. Oligopolija. Stabilios kainos modelis. Vyraujančios firmos modelis. Duopolija. Strategijos pasirinkimas. Rinkos tipų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tipai (2)Įžanga. Rinka ir konkurencija. Rinkos apibrėžimas. Konkurencijos sąvoka. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos rinkos modelio funkcionavimo sąlygos. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos rinkos efektyvumas. Natūralioji monopolija. Oligopolinė rinka. Duopolija. Rinkos struktūrų palyginimas. Pokyčiai bankų paslaugų rinkose bei konkurencijos problemos šiame sektoriuje. Svarbiausios Lietuvos informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) rinkos tendencijos. Mobilios rinkos šuolis. Telekomunikacijų rinkos dydis. Distribucijos sektoriaus variklis - el. komercija. Interneto vartojimas bei el. bankininkystė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tipai: monopolinė rinka LietuvojeĮvadas. Tikslai. Rinkos tipai. Monopolinė rinka Lietuvoje. Energetikos sektorius. Šilumos tiekimo sektorius. Gamtinių dujų ir naftos sektorius. Branduolinė energetika. Telekomunikacijų sektorius. Transporto sektorius. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: Coca-cola gėrimasĮvadas. Coca-colos gėrimo atsiradimo istorija. Coca-cola gėrimo rinkos segmentavimas. Vartotojų amžius. Vartojimo dažnumas. Kaina vartotojų nuomone. Pirkimo vietos. Pirkimo/nepirkimo atitinkam prekybos taške veiksniai. Talpa. Konkrečios prekės pirkimo/nepirkimo veiksniai. Gaiviųjų gėrimų rinkimosi kriterijai. Coca-cola gėrimo rinkos tyrimas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Skaityti daugiau
Rinkos tyrimas: sporto aprangos gamyba AB "Audimas"Įvadas. Tikslas – sužinoti vartotojų sporto ir laisvalaikio aprangos pirkimo tradicijas ir nuomonę apie AB "Audimas" gaminius. Kokybinio tyrimo apžvalga. Kiekybinis tyrimas. Kintamųjų rangų nustatymas. Tiesinė regresinė analizė. Stiudento T-testo analizė. Pirsono koreliacijos koeficientas. Ekspertinis tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos trūkumai bei jos valstybinis reguliavimasĮvadas. Rinkos esminiai trūkumai. Valstybinis rinkos reguliavimas. Gamybos koncentracija. Antitrestiniai įstatymai. Reguliavimo tarnybos. Realaus reguliavimo galimybės. Reguliavimo modifikacija ir dereguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Risk, Classification and Risk ManagementDarbas anglų kalba. Verslo rizika. Rizika, klasifikacija ir rizikos valdymas. Business Risk. Risk. What is risk. Definitions of risk. Risk = Hazard x Exposure. A new definition of risk. General classification of risk. Specific types of risk. The types of risk your business faces. Other risks include. Strategic and compliance risks. Risk Management. What Is Risk Management. What are the steps in the risk management process. Establish the context. Potential risk treatments. What is the importance of Risk Management. Skaityti daugiau
Ristūnų arklių genetiniai ištekliaiĮvadas. Arklių kilmė ir istorija. Arkliai senovės Lietuvoje. Arklių veislės. Ristūnų arklių eksterjeriniai bruožai. Ristūnų arklių veislės. Orlovo ristūnai. Amerikos ristūnai. Rusų ristūnai. Prancūzų ristūnai. Žirgų sportas. Išvados. Skaityti daugiau
Ryšių linijosRyšių linijos. Reikalavimai ryšių linijoms. Kreipiančiųjų sistemų teorija. Sklidimo koeficientas. Antrinių parametrų priklausomybė nuo dažnio. Energijos perdavimas simetrine grandine su nuostoliais. Simetrinio kabelio laidumas ir talpumas. Elektriniai procesai simetriniuose kabeliuose. Pirminių parametrų priklausomybė nuo f, atstumo tarp laidininkų ir laidininkų diametro. Grandžių e-m ryšys. E-m ryšio prigimtis ir parametrai. Pagrindinė grandžių tarpusavio ryšio lygtis. Simetrinių grandžių pereinamieji slopinimai. Kabelinės linijos. Kabelio statybinis ilgis. Pereinamųjų slopinimų priklausomybė nuo linijos ilgio ir darbo dažnio. Papildomas ryšys tarp grandžių. Ryšio kabelių simetrizavimo principai. Kabelio grandžių susukimas. Kabelio grandžių simetrizavimas. Žemo f kabelių simetrizavimas kryžminimo būdu. Kondensatorinis simetrizavimas. Koncentruotas simetrizavimas. AD kabelių simetrizavimas pagal kompleksinius ryšius. ŽD kabelių simetrizavimas. Išorinių šaltinių trukdžių klasifikacija. Žaibo įtaka. AĮL įtaka. EG įtaka. Magnetinės įtakos skaičiavimas. RS įtaka. Apsaugos schemos, iškrovikliai, saugikliai. Apsaugos trosai. Ekranuojantys trosai (ekranai). Redukciniai transformatoriai. Korozijos rūšys. Dirvos arba elektrocheminė korozija. Tarpkristalinė (mechaninė) korozija. Elektrinė (klaidžiojančių srovių korozija). Apsauga nuo korozijos. Elektrinis drenažas. Katodinės stotys. Protektoriai. Ryšių linijų skirstymas, žymėjimas. Kabelių pagrindiniai elementai. Skaityti daugiau
Ryšių reguliavimo tarnybos veikla žinių visuomenės konteksteĮvadas. Ryšių reguliavimo tarnybos valdymo aprašymas. Ryšių reguliavimo tarnybos veikla. Valdymas informacinės visuomenės sąlygomis. Valdymas žinių visuomenės sąlygomis ir Ryšių reguliavimo tarnybos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
......