Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Rinkos ekonomikos prielaidos. Kaštai. PinigaiRinkos ekonomikos prielaidos. Pinigai rinkos mechanizme. Pinigų pasiūla. Kaštų samprata ekonomikoje. Gamybinės ir prekybinės įmonės kaštai. Skaityti daugiau
Rinkos ekonomikos privalumaiĮvadas. Rinkos ekonomikos sistema. Rinkos ekonomikos mechanizmas. Rinkos ekonomikos mechanizmo įvertinimas. Rinkos ekonomikos privalumai Lietuvoje. Vartotojai. Išsilavinimas. Reti produktai. Ekonominė laisvė. Informacija. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos esmėĮvadas. Rinkos esmė. Rinka. Pirkėjas. Pardavėjas. Gamintojo ir pirkėjo rinkos. Išskiriamos gamintojo ir pirkėjo rinkos. Pasiūla. Paklausa. Rinkos tipai. Tarpininkai. Rinkos ekonomikos prielaidos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Rinkos esmė. Rinkos mechanizmo ribotumaiĮvadas. Ekonomikos samprata. Rinkos ekonomika. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūra. Rinkos mechanizmo ribotumai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos formavimosi prielaidos ir eiga LietuvojeĮvadas. Rinkos samprata. Valstybės turto privatizavimas. Pramonė. Žemės ūkis. Kainos. Gyventojai ir jų užimtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos ypatumai agrariniame sektoriujeĮvadas. Agrarinio sektoriaus bruožai. Rinkos pusiausvyra. Rinkos nestabilumas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Rinkos mechanizmasĮvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsenos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos mechanizmas ir jos taikymasĮvadas. Rinkos mechanizmas. Tikslas. Pasiūlos, paklausos ir kainos svyravimas. Paklausos, pasiūlos ir kainų kitimo priežastys. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonomikos tipai. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomikos sistema. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrioji ekonomika. Rinkos mechanizmo vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos mechanizmo ribotumai ir valstybės vaidmuo ekonomikojeĮvadas. Monopolijos valdžia. Vartotojo dezinformacija. Problemos dėl rezultatų. Alokacijos problemos. Visuomeninės prekės. Išorės efektai. Paskirstymo problemos. Rėmimo problemos. Stabilizavimo problemos. Palyginamoji analizė. Skaityti daugiau
Rinkos monopolizavimo teorinės problemosĮvadas. Monopolijos teorija. Gryna monopolija. Rinkos monopolizmo veiksniai. Monopolijos pajamos. Vidutinės pajamos. Bendrosios pajamos ir bendrieji kaštai monopolinėje rinkoje. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Pusiausvyra monopolinėje rinkoje. Teisinė monopolija. Patentai. Socialinė monopolija. Horizontalūs susiliejimai. Vertikalūs susiliejimai. Technologinis efektyvumas. Alokacinis neefektyvumas. Kainų diskriminacija. Destruktyviosios konkurencijos ribojimas. Monopolinės rinkos bruožai. Monopolijos pasekmės. Rinkos monopolizavimo efektyvumas. Lietuvos ekonomikos reformos. Lietuvos gamybos koncentracija rinkos ekonomikoje. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Lietuvos žemės ūkio reformos. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos monopolizavimo teorinės problemos monopolijos LietuvojeMonopolizavimo priežastys. Monopolija dėl išteklių kontrolės. Įteisinta monopolija. Monopolija dėl sąjungų. Natūrali monopolija. Monopolinės kainos nustatymas. Ryšys tarp RP, RK ir paklausos elastingumo. Monopolija ir efektyvumas. Monopolijos esmė. Monopolijos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos paklausos vertinimas ir prognozavimasĮžanga. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos segmentavimas. Rinkos prognozė. Prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Administracijos nuomonės metodas. Vartotojų nuomonės metodas. Pardavėjų nuomonės metodas. Ekspertų nuomonės metodas. Vadybininkų ir personalo nuomonės metodas. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Paprastosios tiesinės regresijos metodas. Sudėtinė regresinė analizė. Ekonometrinis metodas. Rinkos tyrimų argumentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos pusiausvyraĮvadas. Tradicinis požiūris į pasiūlą ir paklausą. Paklausa. Pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos pusiausvyra. Atvejai, kai rinkos pusiausvyra nesusidarys. Pusiausvyros tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos pusiausvyra (4)Įvadas. Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pokyčių poveikis. Pusiausvyros kainai ir kiekiui. Paklausos pokytis. Pasiūlos pokytis. Kainų kontrolė. Pusiausvyros tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiaiRinkos pusiausvyros mechanizmas. Rinkos pusiausvyros pokyčiai. Paklausos kreivės pokyčiai. Pasiūlos kreivės pokyčiai. Rinkos modelio analizės taikymas praktinėms problemoms nagrinėti: rinkos valstybinis reguliavimas. Rinkos mechanizmo teigiami aspektai, jo ribotumai ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai (3)Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, keičiantis paklausai. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, keičiantis ir pasiūlai. Rinkos pusiausvyros pokyčiai, vienu metu keičiantis paklausai ir pasiūlai. Kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Kainų pokyčio įtaka geros kokybės prekės paklausai. Kainų pokyčio įtaka blogos kokybės prekės paklausai. Kainų pokyčio įtaka Gifeno prekės paklausai. Skaityti daugiau
Rinkos raida ir perspektyvos integruojantis į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Europos Sąjungos Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas Lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. Projektai ir paraiškos - Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Išvados. Literatūra (9). Skaityti daugiau
Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikojeĮvadas. Rinkos samprata ekonomikoje. Rinką svarbu ištirti. Rinkos kaina. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos reikšmė. Konkurencijos apibrėžimas. Plačiau apie konkurenciją. Verslas rinkos ekonomikoje. Rinkų sistema. Rinkos vieta ekonomikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos samprata ir jos atsiradimo prielaidosĮžanga. Kainų kilimas. Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinką sudaro. Pagal ekonominę rinkos santykių objektų paskirtį. Pagal geografinį požymį. Pagal konkurencijos apribojimo laipsnį. Pagal ūkio šakas. Pagal pardavimo pobūdį. Rinkos dydis. Plati rinka. Rinkos struktūros. Ekonominių rinkos struktūrų charakteristika. Konkurencija. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos santykiai ir jų formavimosi Lietuvoje ypatumaiĮvadas. Rinkos visuomenės susiklostymas. Rinkos ir mainai. Turgavietės ir rinkos. Pinigai ir skaičiavimai. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje. Užimtumo didinimas Lietuvoje integruojantis į Europos Sąjungą. Lietuvos užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Rinkos struktūros ir konkurencija. Įmonių restruktūrizavimas šiuolaikinių rinkos tendencijų kontekste. Nacionalinė ekonomika globalizacijos sąlygomis. Nacionalinė ekonomika kaip sistema ir jos efektyvumas bei konkurencingumas tarptautinėse rinkose. Išvados. Skaityti daugiau
......