Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Rinkodaros priemonės: UAB "Omnitel"Įvadas. Rinkodaros priemonės. Segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Pozicionavimas. Santykių su vartotojais formavimas. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Trumpai apie UAB "Omnitel". UAB "Omnitel" naudojamos rinkodaros priemonės. UAB "Omnitel" mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo - rinkos segmentavimas. Kaip vyksta pozicionavimas "Omnitel" bendrovėje. "Omnitel" santykių su vartotojais formavimas. Omnitel" konkurencinių pranašumų kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros sistemos kūrimas: grožio salonas "Ametistas"Įvadas. Rinkodaros būdai, kurie gali įtakoti įtakoja "Ametisto" veiklą. Veiklos pobūdis. Rinkos segmentavimas. Organizacijos dydis bei darbuotojų kvalifikacija. Veiklos įvertinimas bei reklama. Dabartinės situacijos analizavimas. Konkurentų analizė. Mikroklimatas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros strategijos formavimo proceso etapaiĮvadas. Rinkodaros reikšmė strateginiame planavime. Rinkodaros strateginio planavimo eiga. Skaityti daugiau
Rinkodaros tarnybos padalinių funkcijosĮvadas. Rinkodaros tarnybų kūrimas. Rinkodaros organizacinių struktūrų funkcijos. Rinkodaros tarnybų padalinių funkcijos. Rinkodaros padalinys AB "Hansabankas" įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimaiRinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimų procesas. Problemos ir tyrimo tikslų apibūdinimas. Tyrimo plano sudarymas. Tyrimo plano pateikimas. Tyrimo plano vykdymas. Rezultatų interpretavimas ir pateikimas. Antriniai duomenys. Antrinių duomenų rinkimas. Komercinių duomenų šaltiniai. Tiesioginės duomenų bazės ir Interneto duomenų šaltiniai. Antrinių duomenų privalumai ir trūkumai. Pirminių duomenų rinkimo planavimas. Tyrimų būdai. Mechaninio stebėjimo būdas. Apklausų būdai. Tiesioginė ir netiesioginė apklausa. Apklausų trūkumai. Eksperimentinis tyrimas. Tarptautiniai tyrimai. Antrinių duomenų rinkimas užsienio rinkose. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: šarvuotų durų, garažo vartų pardavimas UAB "Saugus namas"Įvadas. Darbo tikslas: Pagrindinis darbo tikslas — įvertinti galimybę į rinką pasiūlyti savo prekes. Praktinis darbas Nr.1. Parašyti rinkodaros komplekso elementus. Parašyti kokią ir kodėl naudojate orientaciją. Praktinis darbas Nr.2. Nurodyti įmonės mikroaplinkos elementus. Mikroaplinkos įtaka įmonės veiklai. Praktinis darbas Nr.3. Sudaryti anketą, norint išsiaiškinti, kokias prekes reikia gaminti ir kokią tikslinę rinką reikia aptarnauti. Tyrimo išvados. Praktinis darbas Nr.4. Atlikti rinkos segmentavimą (pagal 3 – 4 požymius) ir nustatyti tikslinę rinką. Praktinis darbas Nr.5. Kokie ir kaip vartotojo elgesio faktoriai paveiks jūsų prekės pirkimą? Praktinis darbas Nr.6. Apibūdinti prekių charakteristikas kiekviename prekių lygmenyje. Suteikti prekės identifikavimo priemones: įmonės logotipas, prekės ženklas. Sukurti prekės įpakavimo elementus. Praktinis darbas Nr.7. Nurodyti kainos nustatymo strategiją: Nurodyti kokį kainos nustatymo metodą naudojate ir kodėl. Nurodyti kainų nustatymo strategiją. Praktinis darbas Nr.8. Nurodyti prekių pateikimo politiką: Nubraižyti prekės pateikimo kanalą (kanalus). Nubraižyti prekės (prekių) pateikimo strategiją. Praktinis darbas Nr.9. Nurodyti prekių rėmimo strategiją: Nurodyti rėmimo veiksmus. Nurodyti kokias reklamos priemones taikysite ir sukurti reklamą. Kokias ryšių su visuomene priemones taikysite? Pardavimų skatinimo būdai. Sudaryti rėmimo biudžetą. Praktinis darbas Nr.10. Konkurentų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: klasikinių drabužių siuvimas IĮ "Nauja mada"Įvadas. IĮ "Nauja mada" kūrybinės veiklos charakteristika ir tikslai. IĮ "Nauja mada" aplinkos analizė ir perspektyvų tyrimas. PEST analizė. Politiniai faktoriai. Ekonominiai faktoriai. Socialiniai – kultūriniai faktoriai. Technologiniai faktoriai. SSGG analizė. Konkurencijos analizė. IĮ "Nauja mada" veiklos konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai. Tikslinės rinkos nustatymas. Įmonės paslaugų vartotojų rūšis. Geografinis, demografinis rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos marketingo strategija. Vartotojų elgsenos tyrimas. Marketingo programa. IĮ "Nauja mada" prekės. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimų rūšysRinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimų procesas. Problemos ir tyrimo tikslų apibūdinimas. Tyrimo plano sudarymas. Tyrimo plano pateikimas. Tyrimo plano vykdymas. Rezultatų interpretavimas ir pateikimas. Antriniai duomenys. Antrinių duomenų rinkimas. Komercinių duomenų šaltiniai. Tiesioginės duomenų bazės ir Interneto duomenų šaltiniai. Antrinių duomenų privalumai ir trūkumai. Pirminių duomenų rinkimo planavimas. Tyrimų būdai. Mechaninio stebėjimo būdas. Apklausų būdai. Tiesioginė ir netiesioginė apklausa. Apklausų trūkumai. Eksperimentinis tyrimas. Kontaktiniai metodai. Duomenų rinkimas paštu. Duomenų rinkimo paštu trūkumai. Duomenų rinkimas telefonu. Duomenų rinkimo telefonu trūkumai. Asmeninis pokalbis. Asmeninio pokalbio trūkumai. Grupinis pokalbis. Grupinio pokalbio trūkumai. Kiti tyrimų būdai. Internetinis duomenų rinkimas. Internetinio duomenų rinkimo privalumai ir trūkumai. Tyrimo instrumentai. Tarptautiniai tyrimai . Antrinių duomenų rinkimas užsienio rinkose. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymas įmonėje "DGCC"Įvadas. Įmonės pristatymas. Rinkodaros aplinka. Įmonė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Paslauga. Savybės. Kokybė. Prekinis ženklas ir jo vertės kūrimas. Papildomų paslaugų rinkodara. Rinkodaros procesas. Paklausa. Rinkos segmentavimas. Pozicionavimas. Kainodaros strategija. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymas: viešbutisĮvadas. Įmonės charakteristika, tikslai ir uždaviniai. Organizacijos, orientuotos į vartotojus sukūrimas. Segmentavimo, pozicionavimo ir rinkodaros komplekso strategijos. Konkurencijos strategijos. Kainodaros strategijos ir programos. Rinkodaros komunikacijų valdymas. Rinkos kanalų valdymas. Paslaugų rinkodara. Įmonės valdymas krizių metu. Rinkodaros veiklos kontrolė. Ateities rinkodara. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Rinkodaros veiklos planavimas: UAB "Kolegija"Įvadas. Verslo įmonės rinkodaros planas. verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Verslo įmonės pardavimų prognozavimo metodai. UAB "Kolegija" rinkodaros veiklos planavimas. UAB "Kolegija" veikla, misija ir tikslai. UAB "Kolegija" rinkodaros aplinkos analizė. UAB "Kolegija" rinka, jos tendencijos. UAB "Kolegija" SWOT analizė (GGSS). UAB "Kolegija" tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB "Kolegija" vartotojų nuomonės tyrimas. UAB "Kolegija" rinkodaros komplekso analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. UAB "Kolegija" prekių pardavimo prognozė. Išvados. Pasiūlymai. Priedai. Anketa (2 psl.) Skaityti daugiau
Rinkos dalyvių charakteristikos: "nematomos rankos" koncepcijaFinansinių idėjų raidos rašto darbas. Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos santykiai. Rinkos trūkumai ir problemos. Nematoma rinkos ranka (angl. Invisible hand of the market). "Nematomos rankos" samprata. Vyriausybės ekonominis vaidmuo. Mąstytojų požiūriai. "Nematoma ranka" arba viešojo intereso teorija. Evoliucijos palyginimai su "nematoma ranka". Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos ekonomikaKaip veikia rinkos ekonomika. Ekonomikos sistemos. Komandinė ir rinkos ekonomika. Verslas rinkos ekonomikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos ekonomika (2)Įžanga. Rinkos ekonomikos pagrindai ir istorinio formavimosi raida. Rinkos ekonomikos ištakos istorini aspektu. Rinkos ekonomikos modelis. Pagrindiniai rinkos ekonomikos bruožai. Ekonominės sistemos privalumai ir trūkumai. Rinkos ekonomikos problematiniai momentai. Teigiami bruožai, skatinantys rinkos ekonomikos augimą bei gyvavimą. Skaityti daugiau
Rinkos ekonomika ir jos funkcijosRinkos ekonomikos samprata. Rinkos ekonomikos funkcijos. Rinkos ekonomikos "kolonos". Privati nuosavybė. Kainų sistema. Konkurencija. Verslumas. Paklausa ir pasiūla. Konkurencinės rinkos problemos. Pirminiai rinkos mechanizmo vertinimai. Skaityti daugiau
Rinkos ekonomika: jos privalumai ir trūkumaiĮvadas. Rinkos ekonomika. Komandinė ekonomika. Rinkos kliūtis. Kaip veikia rinkos ekonomika. Nuosavybė ir ekonominis efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos ekonomika. Privalumai ir trūkumaiĮvadas. Rinkos ekonomika – kas tai? Rinkos ekonomikos funkcijos. Rinkos ekonomikos "kolonos". Paklausa ir pasiūla. Konkurencinės rinkos problemos. Pirminiai rinkos mechanizmo vertinimai. Viską apibendrinant galima pasakyti... Skaityti daugiau
Rinkos ekonomika. Rinkos ekonomikos principai ir bruožaiKas yra rinkos ekonomika? Rinkos ekonomikos atsiradimo ir funkcionavimo prielaidos. Rinkos ekonomikos sampratą ir jos veikimo principus atspindi šis modelis. Adamo Smito "laissez faire" (nematomosios rankos) principas. Jo ryšys su rinkos ekonomika. Svarbiausi rinkos ekonomikos principai. Svarbiausi teigiami rinkos ekonomikos bruožai (privalumai). Rinkos ekonomikos neigiami bruožai (trūkumai). Rinkos ekonomikos įsigalėjimas Lietuvoje. Lietuvos ekonominės padėties pasikeitimai įstojus į Europos sąjungą. Skaityti daugiau
Rinkos ekonomikos formavimasis LietuvojeĮvadas. Rinkos ekonomikos samprata. Rinkos ekonomikos formavimasis Lietuvoje. Transformacijos laikotarpio problemos. Reformų eiga. Lietuvos ūkio atskyrimas nuo SSRS ūkio. Įmonių veiklos pertvarkymas. Kainų reforma. Mokesčių reforma. Bankų ir pinigų reforma. Privačios nuosavybės kūrimasis. Žmonių ekonominė adaptacija. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos ekonomikos modeliaiSantrauka. Įvadas. Apie rinkos ekonomiką. Bendros žinios apie rinkos ekonomiką. Rinkos ekonomikos tipai. Rinkos ekonomikos sistemos trūkumai. Neapibrėžtumai. Socialinė rinkos ekonomika. Amerikietiškasis modelis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonominės padėties ypatumai. Karinio finansavimo klausimas. Industrinė politika. Smulkių firmų vaidmuo. Amerikos ekonomikos augimo paslaptys. B. Clintono ekonominė politika. Valstybės vaidmuo, jos ekonominės funkcijos. Japoniškasis modelis. Bendruomenė bei akcinė visuomenė Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Santykis su rinka (lyginimas su JAV). Japoniškojo modelio ypatumai. Nacionalinių savitumų įtaka ekonomikai. Nedidelių įmonių privalumai. Vokiškasis modelis. Vokietija – socialinės rinkos ekonomikos modelis. Perėjimas į rinkos ūkį po VFR ir VDR susijungimo. Ekonominis šokas. Išeities iš jo ieškojimas. Švediškasis modelis. Mažos kompanijos – išeitis iš ekonominio nuopuolio. Pramonės struktūros keitimas. Pokyčiai socialinės apsaugos sistemoje. Švediškasis mentalitetas. Amerikietiškojo ir japoniškojo modelių palyginimas. Amerikietiškojo ir švediškojo modelių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
......