Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Rinkimų organizavimas naudojant informacines technologijasĮvadas. Elektroninis balsavimas - privalumai ir trūkumai. Lietuvos situacija. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimų reikšmė Lietuvos Respublikos partinei sistemaiĮvadas. Rinkimai – politinių partijų sistemoje mobilumo veiksnys. Rinkimų sistemos esmė (teoriniai aspektai). Rinkimų rezultatų į Lietuvos respublikos seimą apžvalga (1990 – 1996 m.). 1990 metai. 1992 metai. 1996 metai. Rinkimų į savivaldybių tarybas interpretacija ir reikšmė partinei sistemai. Centro ir periferijos klausimas. Rinkimų rezultatų į savivaldybių tarybas apžvalga (1995-1997 m.). Proporcinės rinkimų sistemos formulė. 1995 metai. 1997 metai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimų sistemos ir jų politinės pasekmėsĮvadas. Rinkimų sistemos samprata ir tipai. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcinė rinkimų sistema. Mišri rinkimų sistema. Rinkimų sistemų politinės pasekmės. Mažoritarinės rinkimų sistemos pranašumai ir trūkumai. Proporcinės rinkimų sistemos pranašumai ir trūkumai. Rinkimų sistemos ir jų pasekmės Lietuvoje. Rinkimų mechanizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimų sistemos. Rinkimų sistemos keitimasRinkimų sistemos. Mažoritarinė, arba daugumos atstovavimo, rinkimų sistema. DA privalumai. DA trūkumai. Proporcinis atstovavimas. PA privalumai. PA trūkumai. Rinkimų sistemos keitimas. Rinkimų sistemos keitimo galimos priežastys. Kenneth‘o Benoit‘o modelis. Kitimai rinkimų sistemoje ir jų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkimų teisėĮvadas. Rinkimų teisės raida Lietuvoje. Rinkimų teisė. Rinkimų teisės rūšys ir principai. Rinkimų sistemos. Daugumos atstovavimo. Proporcingo atstovavimo (PA) sistema. Lietuvos respublikos rinkimų sistemos palyginimas su kitom valstybėm. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Rinkodara ir jos koncepcijosĮvadas. Rinkodaros sąvoka. Rinkodarą apibūdina. Žmogaus poreikiai, norai, paklausa. Produktai ir paslaugos. Vertė, pasitenkinimas ir kokybė. Mainai, sandoriai ir ryšiai. Rinka. Rinkodaros koncepcijos. Gamybos tobulinimo koncepcija. Prekės tobulinimo koncepcija. Pardavimo intensyvumo koncepcija. Rinkodaros koncepcija. Socialinės rinkodaros koncepcija. Rinkodara praeityje, dabartyje ir ateityje. Naujasis susijungęs rinkodaros pasaulis. Rinkodaros tyrimų būdai. Jų organizavimas. Stebėjimas. Eksperimentas. Apklausa. Rinkodaros kompleksas (4P). Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodara ir jos vaidmuo kuriant įmonęĮvadas. Rinkodaros samprata ir tipai. Rinkodaros tikslai ir funkcijos. Rinkodaros elementai. Rėmimas. Kaina. Prekė. Paskirstymas. Rinkodaros vaidmuo kuriant įmonę. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: Ežerėlio seniūnijaĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Ežerėlio seniūniją rinkodaros aspektu. Ežerėlio ir joje teikiamų paslaugų bei produktų apibūdinimas. Ežerėlio seniūnijos vizija, misija, valdymo tikslai. Ežerėlio seniūnijos produktų ir paslaugų analizė ir perspektyva. Ežerėlio seniūnijos SSGG analizė. Ežerėlio bendruomenės poreikių tyrimas. Ežerėlio bendruomenės charakteristika. Tyrimo metodika. Ežerėlio bendruomenės poreikių tyrimo rezultatai. Rinkodaros planas. Vartotojų elgsena. Vietovių konkurenčių analizė. Vietovės rinkodaros strategija. Laukiami rezultatai. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo biudžetas. Išvados. PowerPoint pristatymas (16). Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: kavinė "Neapolis"Įvadas. Rinkodaros kompleksas įmonėje. Kavinės – picerijos "Neapolis" veikos charakteristika. Rinkodaros komplekso pagrindinės dalys. Kavinės "Neapolis" rinkodaros analizė. Produktas ir jo išskirtinės savybės. Pateikimas – klientų aptarnavimas. Kainų nustatymą, lemiantys veiksniai. Reklamos svarba įmonės veiklai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros analizė: natūralių sulčių kokteilių gamyba ir prekyba UAB "Vasara"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Įmonės rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementų įtaka. Makroaplinkos elementų įtaka. Vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai, įtakojantys vaisių kokteilių pirkimą. Įmonės rinkos tyrimas Lietuvoje. Prekės politika. Kainų politika. Veiksniai sąlygojantys galutinės kainos nustatymą. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Rinkodaros aplinka ir jos vykdoma politika: UAB "Vilpra"Įvadas. UAB "Vilpra" veiklos apibūdinimas. UAB "Vilpra" vizija, misija, vertybės. UAB "Vilpra" makro ir mikro aplinkos tyrimas. UAB "Vilpra" makroaplinkos tyrimas. Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (6). Skaityti daugiau
Rinkodaros elementų analizė: "Telekomo" sporto kompleksasĮvadas. Rinkodara. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. "Telekomo" sporto klubo paslaugų rinkodaros komplekso elementų analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso formavimo planavimasĮvadas. Rinkodaros komplekso formavimo planavimas. Rinkodaros komplekso elementai apibūdinami. Septynios "P" paslaugų rinkodaroje. Rėmimo strategijos. Kainų strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rinkodaros planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso priemonių naudojimo tyrimo analizė: AB "DnB NORD bankas"Įvadas. AB "DnB NORD banko" paslaugų analizė. Paslaugų asortimentas. Klientų aptarnavimas ir kokybės sistema įmonėje. Prekės ženklas. Naujumas. Įmonės strategija ir taktika. AB "DnB NORD banko" kainodaros analizė. Produktų ar paslaugų kainų politika. Taikomos nuolaidos. Konkurentai. AB "DnB NORD banko" paskirstymo analizė. Produktų ar paslaugų paskirstymo kanalai, pardavimų vietos, pardavimų tarpininkai. Vieta. Tiekėjai. AB "DnB NORD banko" rėmimo veiksmų analizė. Rėmimo elementas. Darbuotojų skatinimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komplekso tyrimų ataskaitaĮvadas. Parduotuvių išorinis aplinkos įvertinimas. Parduotuvių vidaus aplinkos (interjero), prekių išdėstymo ir pirkėjų aptarnavimo įvertinimas. Tiriamųjų produktų asortimento (pagal gamintojus, produktų variantus), pakuočių ir ženklinimo įvertinimas. Tiriamųjų produktų rėmimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros komunikacijos projektas: boulingo centras "Forumas"UAB "Speiras" veiklos apžvalga. Įmonės rinkodaros apžvalga. Įmonės rinkų segmentų charakteristika. Įmonės rinkodaros komunikacijų tikslai. Įmonės rinkodaros komunikacijų priemonės ir laukiami rezultatai. Įmonės rinkodaros komunikacijos rizikos veiksniai. Įmonės rinkodaros komunikacijos efektyvumo rodikliai. Įmonės rinkodaros komunikacijos strategijos pranašumai lyginant su konkurentais. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: turizmo poilsio įmonė "Gracija"Turizmo poilsio įmonės "Gracija" pristatymas Įmonės misija ir tikslai. Rinkodaros aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkodaros elementų apibūdinimas. Paslaugos charakteristika. Kaina. Reklama. Vieta. SWOT analizė. Rinkodaros strategija ir tikslai. Finansiniai rodikliai ir prognozės. Plano įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras"Įvadas. Rinkodaros plano analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė ir rinkodaros komplekso elementų charakteristikos. Įmonės vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Rinkodaros strategijos. Strategijų įgyvendinimas (veiksmų planas, kontrolė). UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" rinkodaros planas. UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" išorinė aplinkos analizė. "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" vidinės aplinkos analizė ir rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Misija, vizija, tikslai, uždaviniai. "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuro" strategijos. UAB "Studentų ir jaunimo kelionių biuro" strategijų įgyvendinimas. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros planas: viešbutis "Conti"Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros planavimo proceso esmė ir jo vieta, planuojant visos įmonės veiklą. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti marketingo planavimui. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiklos planas ir kontrolė. "Conti" viešbučio - restorano rinkodaros plano projektas. Viešbučio – restorano pristatymas. Viešbučio misija. "Conti" viešbučio aplinkos analizė. Rinkodaros tikslai. "Conti" viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. Pagal tikslinę rinką. Pagal pozicionizavimo rinką . "Conti" viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. Rinkodaros biudžetas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai(4). Skaityti daugiau
Rinkodaros priemonėsĮvadas. Pagrindinės rinkodaros priemonės. Segmentavimas ir tikslinių rinkų pasirinkimas. Rinkos segmentavimo samprata. Segmentavimo lygiai. Segmentavimas pagal pirkėjų išorinius požymius. Segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės atžvilgiu. Įvertinimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Pozicionavimas. Santykiai su vartotojais. Vartotojiškoji vertė. Vartotojų lūkesčių patenkinimo lygis. Konkurencinių pranašumų kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
......