Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Autoritarizmas, totalitarizmas ir jų ideologijaĮvadas. Ideologijos samprata. Autoritarizmas ir jo ideologija. Totalitarizmas ir jo ideologija. Pagrindiniai apibendrinimai ir išvados. Skaityti daugiau
Autorių teisės (2)Įvadas. Darbo mokslinis naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo šaltiniai. Naudoti tyrimo metodai. Praktinė darbo reikšmė. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos reglamentavimo raida ir reikšmė informacinėje visuomenėje reikšmė. Lyginamoji autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimo analizė. Tarptautiniai teisės aktai ir sutartys dėl autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimas Europos Sąjungos (ES) teisėje. autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos informacinėje visuomenėje reglamentavimas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teisėje. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete techninės priemonės ir būdai, jų taikymo aspektai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai tarptautiniuose teisės aktuose. autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimtys ir apribojimai Europos sąjungos teisės aktuose. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete išimčių ir apribojimų taikymo problemos. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos internete reglamentavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Autorių teisės ir programinės įrangos apsaugaĮvadas. Autorių teisės. Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Neturtinės autorių teisės. Turtinės autorių teisės. Turtinių teisių apribojimai. Gretutinės teisės. Programinės įrangos apsauga autorių teisėmis. Programinės įrangos techninė apsauga. Optinių diskų apsaugos nuo kopijavimo priemonės. Programinės įrangos licencijavimas. Piratinė programinė įranga. Kova su autorių teisių pažeidimais internete. Veiksmai Lietuvoje. Tarptautinė teismų patirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos ir jų funkcijosAutorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos ir jų funkcijos. Įvadas. Autorių teisių atsiradimas. Autoriaus teisė Lietuvoje. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Svarbiausi autorių teisių objektai. Autorių teisių kolektyvinis administravimas. LATGA-A. LATGA-A administruojamos teisės. LATGA-A funkcijos. Autorių teisių pažeidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Autorių teisių pažeidimo formosĮžanga. Dėstomoji dalis. Intelektinės nuosavybės samprata. Autorinės teisės objektas ir subjektas. Terminas "intelektinė nuosavybė". Intelektinės nuosavybės reikšmė. Intelektinės nuosavybės pažeidimų samprata. Intelektinės nuosavybės pažeidimo objektas. Neigiami intelektinės nuosavybės pažeidimų padariniai. Intelektinės nuosavybės pažeidimų priežastys. Autorių teisių pažeidimo formos. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė autorinių teisių pažeidimo srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Autotransporto įtaka oro taršaiĮvadas. Autotransporto išmetami oro teršalai. Vidaus degimo varikliai. Taršos intensyvumas. Autotransporto kelių tiesybos įtaka oro užterštumui. Skaityti daugiau
Autotransporto tepalai ir alyvosTepimo rūšys ir procesas. Tepimo rūšys. Alyvos sluoksnio susidarymas guolyje. Ribinis ir elastohidrodinaminis tepimas. Tepalo aktyvumas metalo paviršiuje. Tepalų klasifikacija ir reikalavimai jiems. Detalių išdilimo dėsningumai. Tepalų klasifikacija. Priedai tepalams. Priedų funkciniai elementai. Priedų klasifikacija ir reikalavimai jiems. Plastiniai tepalai. Darbinės sąlygos ir reikalavimai plastiniams tepalams. Plastinių tepalų sudėtis. Tepalų klasifikacija. Tepalų asortimentas. Plastinių tepalų naudojimo ypatumai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Avalynės ir drabužių parduotuvės reorganizavimas į specializuotą moteriškos avalynės parduotuvę: UAB "Agnitas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Prekių aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Prekė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Veiklos organizavimas. Vietos analizė. Patalpos. Prekės. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos garantijos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Finansinės ataskaitos. Nenuostolingumo taško nustatymas. Skaityti daugiau
Avanso ir rankpinigių atribojimasĮvadas. Tikslas pagal Lietuvos teismų praktiką civilinėse bylose, nutarčių pagalba išanalizuoti rankpinigių ir avanso atribojimą vieną nuo kito. Avanso ir rankpinigių atribojimas. Rankpinigiai. Avansas. Kiti prievolę užtikrinantys būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Avariniu rėžimu jutikliaiTransporto priemonių diagnostika. Įvadas. Jutikliai ir jų klasifikavimas. Induktyviniai jutikliai. Talpinis jutiklis. Fotoelektriniai jutikliai. Holo jutiklis. Mechaninės jėgos ir momento jutikliai. Ultragarsiniai jutikliai. Išvados. Skaityti daugiau
AvestaĮvadas. Zoroastrizmas. Avesta. Avestos struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Aviacijos, raketų ir kosmoso pramonė (ARKP)Aviacijos, raketų ir kosmoso pramonė (ARKP). Didžiausios pasaulyje ARKP bendrovės 1997 metais. Skraidymo aparatų istorija. Lietuvos aviacijos istorija. IL- 76. Didžiausios pasaulyje lėktuvų bendrovės ir žymiausi lėktuvų modeliai. Boeing. B-29. Lockheed Martin. Concorde. McDonell Douglas. Skaityti daugiau
Aviacinė meteorologijaAtmosferos sandara. Saulės radiacija. Atmosferos slėgis. Standartinė atmosfera. Oro temperatūra. Adiabatiniai procesai. Oro drėgnumas. Vandens garų kondensacija ir sublimacija. Debesys. Tarptautinė debesų klasifikacija. Perkūnijos (cb) debesys. Debesuotumo ir riboto matomumo įtaka skrydžiams. Debesų sistemų charakteristikų nustatymas pagal žemės palydovų nuotraukas. Šaltojo fronto debesuotumas. Šiltojo fronto debesuotumas. Okliuzijos fronto debesuotumas. Stacionariojo fronto debesuotumas. Antrinių šaltųjų frontų ir škvalų debesuotumas. Debesuotumas, susijęs su ciklono veikla. Ciklonas. Ciklono vystymosi stadijos. Tropiniai ciklonai. Tropinio ciklono gyvenimo ciklas. Pagrindinės tropinio ciklono susiformavimo vietos. Tropinių ciklonų struktūra. Tropinių ciklonų susidarymas. Meteorologinis ir skrydžio matomumas. Rūkai ir rūkana. Radiaciniai rūkai. Advekciniai rūkai. Advekciniai – radiaciniai rūkai. Šlaitų rūkai. Garavimo rūkai. Frontiniai rūkai. Vėjas. Vėją veikiančios jėgos. Vėjo greičio kitimas kylant aukštyn. Vietiniai vėjai. Beisbalo dėsnis. Vėjo įtaka orlaivio kilimui ir tūpimui. Atmosferos frontai. Šiltasis frontas. Šaltasis frontas. Lėtai judantis šaltasis frontas. Greitai judantis šaltasis frontas. Okliuzijos frontas. Šiltasis okliuzijos frontas. Šaltasis okliuzijos frontas. Stacionarus frontas. Turbulencija. Konvekcinė turbulencija. Dinaminė turbulencija. Orografinė turbulencija. Turbulencija cb debesyse. Giedro dangaus turbulencija. Valkčio turbulencija. Turbulencijos poveikis aviacijai. Turbulencijos įtaka sraigtasparnių skrydžiams. Galimos turbulentinės zonos. Rekomendacijos pilotams dėl turbulencijos. Vėjo poslinkis. Orlaivio apledėjimas. Orlaivių elektrizacija. Bendroji atmosferos cirkuliacija. Lietuvos klimatas. Atmosferos cirkuliacijos ypatumai. Krituliai. Rūkai. Debesuotumas. Oro temperatūra. Aviacinės prognozės, jų rūšys ir formatai. Prognozių formatai. Prognozių galiojimo laikas. Pranešimai iš orlaivio pagal ICAO procedūras ir rekomendacijas. Meteorologinė skrydžių dokumentacija pagal ICAO procedūras ir rekomendacija. Meteorologinė informacija, kurią turi turėti skrydžių vadovas pagal ICAO rekomendacijas ir procedūras. Present weather (manned station). Sutrumpinimai. Darbas iliustruotas brėžiniais ir schemomis. Skaityti daugiau
Aviacinio transporto plėtotė ir priežiūraĮvadas. Susipažinkime su pagrindinėmis sąvokomis. Aviacijos raida užsienio šalyse. Aviacijos raida Lietuvoje. Šiandieninė aviacinio transporto padėtis Lietuvoje bei kitose šalyse. Aviacinio transporto plėtotės problema. Apsvarstykime, kokius ir kiek daug privalumų turi oro transportas? Nuolatos reikia būti pasiruošusiems kiekvienai situacijai. Techninės lėktuvo priežiūros svarba. Konstrukcijų elementų techninės būklės analizės svarbiausi uždaviniai. Neardančiųjų metodų taikymo galimybės. Defektų charakteristika. Korozijos zonos. Būdingi kai kurių suvirintųjų sujungimų defektai. Problemos sprendimo pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Aviečių auginimasĮvadas. Vietos uogynams parinkimas ir priešsėliai. Dirvos paruošimas. Aviečių auginimo technologija ir ekonominis įvertinimas. Lentelės. Skaityti daugiau
AvininkystėŠalinimo organų sistema. Pašarų virškinamumas ir maistingumas. Medžiagų apykaita. Svarbiausi pašarų rodikliai. Pašarai kiaulėms. Lesalai. Avių auginimo ir laikymo ypatumai. Avininkystės reikšmė. Avys – pulko gyvuliai. Avių laikymas ir šėrimas. Avių priežiūra. Lietuvos juodgalvės. Skaityti daugiau
AvitaminozėsHipovitaminozių ir avitaminozių priežastys. Vitammino A (retinolio) trūkumas. Vitamino B1 (tiamino) trūkumas. Vitamino B2 (riboflavino) trūkumas. Vitamino B3 (pantoteno rūgšties) trūkumas. Vitamino B6 (piridoksolio) trūkumas. Vitamino B12 (kobalamino) trūkumas. Vitamino C (askorbo rūgšties) trūkumas. Vitamino D (kalciferolio) trūkumas. Vitamino E (Tokoferolio) trūkumas. Vitamino K (filochinono) trūkumas. Vitamino PP (nikotino rūgšties) trūkumas. Vitamino H (biotino) trūkumas. Skaityti daugiau
Azartiniai žaidimai ir emociniai pakitimaiĮvadas. Azartinių žaidimų aiškinimas mokslinėje literatūroje. Priklausomybės samprata. Azartiniai žaidimai. Veiksniai įtakojantys priklausomybės azartiniams žaidimams atsiradimą ir vystymąsi. Azartiniai žaidimai ir emociniai pakitimai. Patologinis potraukis azartiniams lošimams ir nuotaikos sutrikimai, suicidiniai bandymai bei savižudybės. Patologinis potraukis azartiniams lošimams ir specifiniai asmenybes sutrikimai. Patologinis potraukis azartiniams lošimams ir nerimo sutrikimai. Patologinis potraukis azartiniams žaidimams ir hiperkineziniai sutrikimai. Patologinis potraukis azartiniams lošimams ir kai kurie kiti psichikos sutrikimai. Išvados. Skaityti daugiau
Azija (3)Azija. Vidaus vandenys. Kalnai. Sausumos paviršiaus kitimai. Žemės drebėjimai ir vulkanai. Naudingosios iškasenos. Klimatas. Augalija. Skaityti daugiau
Azija (4)Milžiniškas žemynas. Gyventojai. Religijos. Senosios kultūros. Buitis. Reljefas. Platformos ir plokštės. Žemės drebėjimų ir ugnikalnių sritys. Lygumos. Kalnai ir kalnynai. Naudingosios iškasenos ir jų naudojimas. Energinės iškasenos. Metalų rūdos. Kitos iškasenos. Iškasenų naudojimas. Klimatas. Geografinės platumos įtaka klimatui. Vandenynų įtaka klimatui. Reljefo įtaka klimatui. Paklotinio paviršiaus įtaka klimatui. Klimato juostos ir klimato tipai. Vidaus vandenys. Ežerai. Upės. Vidinio nuotekio teritorijos. Dirvožemiai ir žemės ūkis. Dirvožemiai. Gyvulininkystė. Žemdirbystė. Skaityti daugiau
......