Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Renė DekartasKlasikinio racionalizmo filosofas Rene Dekartas. Viduramžio ir naujųjų laikų mąstymo takoskyra. Pažinimo teorija. Skaičių mokslo filosofija. Skaityti daugiau
Renė Dekartas (2)Renė Dekartas ir jo filosofija. Renė Dekartas – Naujųjų laikų filosofijos pradininkas. Svarbiausieji R. Dekarto veikalai. Skaityti daugiau
Renė Dekartas (4)Įvadas. Dekarto pažinimo metodas. Kertinė Dekarto Samprata. Dekarto dievo samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Renė Dekartas (5)Įvadas. Tema. R. Dekarto biografija. Žmonės liudija. Filosofija pagal Dekartą. Svarbiausi darbai. Uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Renė Dekartas (7)Įvadas. R. Dekarto pažiūros ir pasaulėvaizdis. Abejonė – filosofijos pradžios taškas. Dievo įrodymas R. Dekarto filosofijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Renė Dekartas. Karlas F. Gausas. Antanas BaranauskasRenė Dekartas. R. Dekarto pasiekimai matematikoje. R. Dekarto kūno ir proto dualizmo išraiška. Pažinimo subjekto apibrėžimas. Karlas Frydrichas Gausas. Gauso dėsnis. Gauso metodas. Gauso principas. Gauso teorema. Gauso vienetų sistema. Antanas Baranauskas. Skaityti daugiau
RenesansasItalijos renesanso skirstymas į periodus, Bruožai, Santykis su laiku, Santykis su aplinka, Kiti estetikos principai, Architektūra, Skulptūra, Manierizmas, Gynybinė architektūra, Bastionai, Panemunės rezidencinės pilys, Sakralinė architektūra, Renesansinės stilistikos švietimo įstaigų paminklai, Vaizduojamoji dailė, Medaliai, antkapiniai paminklai, Grafika. Skaityti daugiau
Renesansas (13)Renesanso žmogaus pasaulėjauta. Renesanso literatūra. Renesanso muzika. Renesanso dailė ir architektūra. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Renesansas (14)Renesansas. Humanizmas. Reformacija. Kontrreformacija. Jėzuitai. Geografiniai atradimai. Mokslas. Menas ir renesanso stiliaus architektūra. Gynybinės pilys. Rūmai. Gyvenamieji namai. Kulto pastatai. Rotušės. Renesanso meno apibendrinimas. Literatūra. Trumpas renesanso apibendrinimas. Reformacija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Renesansas (16)Renesanso pradžia. Humanizmas. Reformacija. Kontrreformacija. Reformacija Lietuvoje. Geografiniai atradimai ir mokslas. Literatūra. Architektūra ir dailė. Renesanso epochos apibendrinimas. Skaityti daugiau
Renesansas (19)Įvadas. Renesanso ir humanizmo sąvokų apibrėžimas. Renesansas bendrąja prasme. Italija – renesanso gimtinė. Renesanso epochoje – susidomėjimas antikine kultūra. Meno suklestėjimas. Renesansas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Renesansas (2)Renesansas, Proto renesansas, Ankstyvasis renesansas, Brandusis renesansas, Šiaurės renesansas - tapyboje, kultūroje, skulptūroje ir architektūroje. Skaityti daugiau
Renesansas (21)Renesansas. Renesanso laikotarpiai. Renesanso plitimas ir ypatybės Lietuvoje. Miestai. Gynybinės rezidentinės pilys. Rūmai ir gyvenamieji namai. Visuomeniniai pastatai. Kulto architektūra. Vaizduojamoji dailė. Skulptūra. Tapyba. Dailioji keramika. Renesanso menininkai. Skaityti daugiau
Renesansas (22)Renesansas. Humanizmas. Reformacija. Kontrreformacija. Jėzuitai. Reformacija Lietuvoje . Geografiniai atradimai. Mokslas. Menas. Brandžiojo renesanso stilius: Venecijos biblioteka. Renesanso meno apibendrinimas. Literatūra. Trumpas Renesanso apibūdinimas. Skaityti daugiau
Renesansas (23)Įvadas. Renesansas. Renesanso laikotarpiai. Renesanso architektūra. Renesanso skulptūra. Renesanso tapyba. Renesanso laikotarpio dailininkai. Renesansas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Renesansas (24)Renesansas. Šokio menas Italijoje. Šokio menas Anglijoje. Šokio menas Prancūzijoje. Renesanso muzikinė kultūra. Renesanso dailė. Nyderlandų tapyba. Žymiausi Renesanso kūrėjai. Žymiausi Renesanso statiniai. Renesansas Lietuvoje. Žymiausi architektūros pavyzdžiai Lietuvoje. Renesanso epochos teatras. Skaityti daugiau
Renesansas (26)Europos renesanso tėvynė. Humanistai ir humanizmas. Renesanso žmogaus pasaulėjauta. Renesanso prieštaringumas. Renesanso literatūra. Proza. Drama. Skaityti daugiau
Renesansas (27)Įvadas. Tipologiniai renesanso estetikos bruožai Italų renesansinė estetika. Florencijos humanistų M. Ficino ir P. Della Mirandola estetika. Leonardo da Vinci estetinėje teorijoje ir Michelangelo meno teorija. Venecija ir Šiaurės Italija, XVI amžiaus pirmieji dešimtmečiai. Vokietija ir Nyderlandai, XVI amžiaus pirmieji dešimtmečiai. Dürerio absoliutaus grožio formulės ieškojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Renesansas (3)Renesanso epocha. Renesanso laikotarpiai. Literatūra. Architektūra. Dailė. Muzika. Išvados. Skaityti daugiau
Renesansas (4)XIV amžiaus muzika. Nyderlandų muzika XV – XVI amžiuje. Vėlyvojo renesanso bažnytinė muzika. Pasaulietinė daina ir bendruomeninė muzika XVI amžiuje. Instrumentinė muzika XVI amžiuje. Skaityti daugiau
......