Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Reklamos ekonominis vaidmuoĮvadas. Reklamos kilmė psichologiniu aspektu. Reklamos funkcijos, jos privalumai ir trūkumai. Reklamos funkcijos. Reklamos privalumai. Reklamos trūkumai. Reklamos panaudojimas skirtingose ekonominėse terpėse ir jos poveikis kriziniu laikotarpiu. Reklamos panaudojimas skirtingose ekonominėse terpėse. Reklamos poveikis kriziniu laikotarpiu. Reklamos biudžetas. Reklamos kūrėjai ir nešėjai, jų atliekamos funkcijos. Reklamos kūrėjai. Branding’as. Reklamos nešėjai. Reklamos efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos etikaĮvadas. Reklamos samprata. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos vaidmenys visuomenėje ir versle. Neetiška reklama. Vartotojus klaidinanti reklama. Neetiška konkurentų atžvilgiu reklama. Etikos normas pažeidžiančių elementų vartojimas reklamoje. Neetiška politinė reklama. Alkoholio reklama. Etiška reklama. Etiškos reklamos principai. Socialiniu – etiniu marketingu paremta reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos ypatumaiReklamos esmė. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Reklamos ypatumai. Reklamos biudžetas. Reklamos priemonių parinkimas. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Kitos reklamos. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos ir reklaminės kampanijos sampratos reikšmė bei jų skirtumai: viešbutis "Auksinės kopos"Reklamos ir reklaminės kampanijos sampratos, reikšmė bei jų skirtumai. Metodologiniai reklaminės kampanijos planavimo pagrindai. Situacijos analizė. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos strategija. Reklamos biudžetas. Reklaminės kampanijos grafikas. Reklaminės kampanijos efektyvumo planavimas ir plano koregavimas. Viešbučio "Auksinės kopos" charakteristika ir jo reklamos situacinė analizė. Viešbučio pristatymas. Viešbučio veiklos analizė. Viešbučio teikiamų paslaugų analizė. Viešbučio reklamos priemonių analizė. Spaudos reklamos priemonių analizė. Spausdintos reklamos priemonių analizė. Lauko reklamos priemonių analizė. Demonstracinės reklamos priemonių analizė. Tiesioginės reklamos priemonių analizė. Reklamos biudžetas įmonėje "Auksinės kopos". Skaityti daugiau
Reklamos įtaka produktuiĮvadas. Dėstymas. Reklama, marketingo tyrimai, analizė, produkto tyrimas, reklamos įtaka pasirinkimui. Išvados ir siūlymai. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Reklamos kalbaĮvadas. Reklamos verslas. Interneto svetainės ir reklama. Dalykiškumas ir reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos kampanijų organizavimo principaiĮvadas. Reklamos kampanijos tipai. Reklamos kampanijos organizavimo principai. Situacijos analizė. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos kampanijos strategija. Reklamos žinutės kūrimas. Reklamos kampanijos priemonės. Reklamos kampanijos biudžetas. Reklamos poveikio įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos kampanijų organizavimo principai (2)Įvadas. Reklamos kampanijos tipai. Reklamos kampanijos politika. Metodologiniai reklamos kampanijos organizavimo principai. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos kampanijos išlaidos (reklamos kampanijos biudžetas). Reklamos žinutės kūrimas. Reklamos nešiklių parinkimas. Reklamos poveikio įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos kūrimas viešbučiui: Reval HotelsĮmonės charakteristika. SWOT analizė. Tikslinė auditorija. Reklamos skleidimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos organizavimasĮvadas. Reklama ir jos poveikis rinkai. Reklamos organizavimo problemos. Reklamos organizavimas rinkos sąlygomis. Įmonės reklamos skyriaus veiklos organizavimas. Reklaminis veiklos reguliavimas. Reklamos tikslų nustatymas rinkos sąlygomis. Reklamos biudžeto organizavimas. Reklamos pranešimo kūrimas pagal rinkos pobūdį. Reklamos priemonių parinkimas ir analizė. Reklamos informacinės veiklos organizavimas šiuolaikinėje rinkoje. Rinkos ir reklamos veiksnių įtakos įmonės efektyvumui nustatymas. Reklamos organizavimas užsienio rinkose. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos organizavimas konkurencinėse paslaugų įmonėseĮvadas. Teorinė dalis. Reklamos samprata. Prekės ženklas. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas. Reklamos esmė, paskirtis, funkcijos. Reklamos esmė. Reklamos paskirtis. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos poveikio etapai. Marketingas: efektyvios reklamos planavimas. Reklama ir marketingas. Reklama ir prekė. Reklama ir kaina. Reklama ir paskirstymas. Reklama ir rėmimas. Reklamos skleidimo priemonės. Praktinė dalis. Vartotojų nuomonė apie PILDYK ir EŽIO išankstinio mokėjimo kortelių reklamos organizavimą. Apklausos analizė. Siūlomų akcijų analizė. Išvados. Priedas (4). Skaityti daugiau
Reklamos paruošimas: šokoladas "Schogetten"Įvadas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Praktinė dalis. Šokoladas "Schogetten". Produktas. Produktas siaurąja prasme. Prekės ženklas. Prekės klasifikavimas. Produkto forma. Prekės gyvavimo ciklas. Produktas plačiąja prasme. Kainodara. Kainų nustatymo tikslai. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Reklama. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos planasSituacijos analizė. Svarbiausi strateginiai sprendimai. Marketingo komplekso tyrimas. Reklamos reikšmė ir tikslai. Tikslinė auditorija. Prekės konkurenciniai pranašumai. Prekės pozicionavimas ir ypatybės. Įgyvendinimas ir taktika. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Reklamos poveikis auditorijaiĮvadas. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Psichologinis reklamos efektyvumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos per televiziją poveikis šeimai. TV reklamos poveikis moterims. Reklamos per televiziją poveikis vaikams. TV reklamos poveikis vyrams. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos poveikis pažinimo požiūriuĮvadas. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Psichologinis reklamos efektyvumas. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikio etapai. Reklamos per televiziją poveikis šeimai. TV reklamos poveikis moterims. Reklamos per televiziją poveikis vaikams. TV reklamos poveikis vyrams. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reklamos priemonėsReklama. Reklama spaudoje. Reklaminiai skelbimai. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklamos televizijoje būdai. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko reklama. Skaityti daugiau
Reklamos priemonės ir jų ypatumaiReklamos priemonė. Spausdinta reklama. Periodiniai leidiniai. Neperiodiniai leidiniai. Reklama pardavimo vietoje. Išorinė reklama. Stacionarios reklamos priemonės. Reklama ant transporto priemonių. Tiesioginė reklama. Transliacinė reklama. Demonstracinė reklama. Kitos reklamos priemonės ir skleidėjai. Skaityti daugiau
Reklamos priemonių analizė: AB "Kalnapilis"Turinys, tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos samprata. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Apie AB "Kalnapilį". AB "Kalnapilio" reklamos priemonių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Reklamos reglamentavimas ir vartotojo teisė į informavimąĮvadas. Reklamos esmė, poveikis vartotojui. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos vartotojas. Reklamos poveikis vartotojui ir psichologinis. reklamos efektyvumas. Reklamos kontrolė. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo. Išvados. Praktinė dalis. Skaityti daugiau
Reklamos reikšmė saugant sąžiningos konkurencijos laisvęĮvadas. Konkurencijos samprata. Pagrindinės sąvokos konkurencijos įstatyme. Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimas. Reklamos įstatymas. Pagrindinės reklamos sąvokos. Reikalavimai reklamai. Reklama ir vaikai. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos kontroliuojant reklamą. Išvados. Skaityti daugiau
......