Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Regos refleksinė epilepsijaĮvadas. Epilepsija, nuomaris. Epilepsijos klasifikacija. Daliniai (židininiai) priepuoliai. Regos refleksinė epilepsija. Optines epilepsijos priepuolis dėl filmuko "Pokemonai". Generalizuota epilepsijos forma. Epilepsijos statistika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Reguliavimo valdymo funkcijos samprata. KontrolėĮvadas. Valdymo funkcijų samprata. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalavimai apskaitinei informacijai ir jos formavimas valdymo sistemojeĮvadas. Apskaitos esmė. Reikalavimai apskaitinei informacijai ir bendrieji apskaitos principai. Apskaitinės informacijos formavimas. Valdymo paskirtis ir valdymo apskaitos informacija. Apskaitos tobulinimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalavimai asmenims siekiantiems užimti teisėjo pareigas ir jų skyrimo tvarkaĮvadas. Reikalavimai asmenims siekiantiems užimti teisėjų pareigas ir jų skyrimo tvarka. Reikalavimai asmenims siekiantiems užimti apylinkių teismų teisėjų ir hipotekos teisėjų pareigas ir jų skyrimo tvarka. Reikalavimai asmenims siekiantiems užimti apygardų teismų ar apygardų administracinių teismų teisėjų pareigas ir jų skyrimo tvarka. Reikalavimai asmenims siekiantiems užimti vyriausiojo administracinio teismo ir apeliacinio teismo teisėjų pareigas ir jų skyrimo tvarka. Reikalavimai asmenims siekiantiems užimti aukščiausiojo teismo teisėjų pareigas ir jų skyrimo tvarka. Reikalavimai asmenims siekiantiems užimti konstitucinio teismo teisėjo pareigas ir jų skyrimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalavimai baigiamajam rašto darbuiBaigiamojo darbo esmė ir tikslas. Baigiamojo darbo tematika. Baigiamojo darbo struktūra bei įforminimas. Titulinis puslapis. Baigiamojo darbo užduoties lapas. Anotacija. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Turinys. Įvadas. Baigiamojo darbo pagrindinės dalys. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra ir kiti šaltiniai. Priedai. Baigiamųjų darbų viešojo gynimo organizavimas. Baigiamojo darbo vertinimas. Kursinio darbo struktūra bei įforminimas. Referato struktūra bei įforminimas. Skaityti daugiau
Reikalavimai geležinkelio transporto darbuotojamsĮvadas. Geležinkelių transporto darbuotojų darbą reglamentuojantys teisiniai dokumentai. Geležinkelių transporto kodeksas. Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas. Geležinkelių transporto darbuotojų žinių tikrinimo tvarka. Darbuotojų drausmės statutas. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalavimai gydimo įstaigos skalbiniamsĮžanga. Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo higienos reikalavimai: taikymo sritis. Apibrėžimai. Bendros nuostatos. Reikalavimai skalbyklos įrengimui ir projektavimui. Nešvarių skalbinių surinkimas, rūšiavimas, laikymai ir gabenimas į skalbykla. Nešvarioji skalbyklos dalis. Skalbinių skalbimo būdai, skalbimo bei dezinfekavimo medžiagos ir technologija. Reikalavimai skalbyklėms ir kitai skalbimo įrangai. Švarioji skalbyklos dalis, švarių skalbinių laikymas ir gabenimas. Skalbyklos higieninės būklės ir švarių skalbinių kontrolė. Priedas (1). Skaityti daugiau
Reikalavimai išorinių ir vidinių sienų apsaugaiĮvadas. Išorinės sienos. Išorinių sienų kontrolė. Išorinių sienų kirtimas. Dokumentai, pripažįstami kaip galiojantys kirsti išorės sienas. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos. Užsieniečių neįleidimas. Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalavimai maitinimo įmonių darbuotojmasĮvadas. Literatūros analizė. Maitinimo įmonės aptarnaujantis personalas. Reikalavimai maitinimo įmonių darbuotojams. Viešojo maitinimo įmonių higiena. Darbuotojo išvaizda. Padavėjo darbo reikmenys. Padavėjo elgesys kolektyve. Interviu: kokių reikalavimų turi laikytis maitinimo įmonėse dirbantys darbuotojai (trys pašnekovės). Interviu analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalavimai prekybai laukeReikalavimai prekybai maisto prekėmis lauko sąlygomis. Alytaus miesto turgaviečių, prekiaujančių maisto produktais, veterinarinių-sanitarinių, higieninių reikalavimų pagerinimo planas. Skaityti daugiau
Reikalavimai vadovuiSavęs pažinimas. Savireguliacija. Savęs motyvavimas. Gebėjimas užmegzti ir palaikyti gerus tarpusavio santykius. Žinios ir savybės reikalingos vadovo darbe. Vadovo darbo ypatumai ir vadovavimo stiliai. Išvados. Skaityti daugiau
Reikalingi pokyčiai AB "Lietuvos geležinkeliai"Įvadas. Geležinkeliai – transporto ūkio šaka. Tyrimo objektas - AB "Lietuvos geležinkeliai". Dabartinė situacija Lietuvos geležinkeliuose. Lietuvos Respublikos (LR) susisiekimo ministerijos požiūris į Lietuvos geležinkelius. Reikalingi pokyčiai. Skaityti daugiau
Reikalų raštai (3)Įvadas. Prašymas. Pasiaiškinimas. Protokolas. Įgaliojimas. Skelbimas. Gyvenimo aprašymas. Kvietimas. Sveikinimas. Užuojauta. Laiškas. Skaityti daugiau
ReinžiringasĮvadas. Reinžiringas, kas tai? Reinžiringas įmonėse. Reinžiringo prasminiai raktažodžiai. Su kuo negalima painioti reinžiringo. Reinžiringo kolektyvas. Kodėl reikalingas reorganizavimo lyderis. Kodėl lyderiui reikia išlavinti naują mąstymo būdą. Nesėkmingas reinžiringo pritaikymas. Jėgos, turinčios įtaką sprendimų priėmimui. Verslo procesų struktūra. Verslo procesų reinžinerija. Procesų reorganizavimas. Kodėl įmonėje reikalingas procesų reorganizavimas. Pagrindinių valdymo funkcijų modelis. Verslo procesų reorganizavimo žingsniai. Išvados. Skaityti daugiau
Rėkyvos ežerasĮvadas. Šiaulių miesto geografinė padėtis. Rėkyvos ežero morfometriniai duomenys. Rėkyvos ežero tipas pagal duburio kilmę. Rėkyvos ežero vandens apytaka. Ežero vandens lygio svyravimai. Dinaminiai reiškiniai. Vandens masės stabilumas ir turbulentiškumas. Bangavimas. Paviršinės ir vidinės sklindančios bangos. Srovės. Ežero terminis režimas ir užšalimas. Rėkyvos ežero vandens cheminė sudėtis. Rėkyvos ežero būklės tyrimai. Ežero eutrofizacija. Ištirpusio deguonies koncentracijos kitimas Rėkyvos ežere. Rėkyvos ežeras biologiniu atžvilgiu. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (10)Įvadas. Reklamos reikšmė. Socialinės reklamos funkcijos. Ekonominės reklamos funkcijos. Reklamos tikslai. Reklamos priemonės. Reklamos priemonių klasifikacija pagal jų rūšis. Reklamų suskirstymas į kategorijas. Reklamuojamos prekės prekybos vietoje pavyzdys. Reklamos kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (12)Rėmimas: reklamos technika. Reklamos rūšys. Reklamos antraštės ir teksto parinkimas. Reklamos įsisąmoninimo (suvokimo) modelis. Reklamos taisyklės. Reklamos spalvų parinkimas. Mobilios marketingo priemonės. Europos parodų centrai. Infrastruktūros vaidmuo. Parodos užsienyje. Ar jūs pasiruošę dalyvauti parodose? "AgroBalt 2005" didžiausią dėmesį skirs verslui (su VIDEO). Susidomėjimas žemės ūkiu plečiasi. AgroBalt’05 - tiltas tarp Lietuvos ir užsienio rinkų. Skaityti daugiau
Reklama (13)Įvadas. Istorija. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos būdai. Kompiuterinė įranga reklamai ruošti. Šviesos diodų vaizdo ekranuose (ACM). Skaitmeninė spauda. CTP technologija. Radijo reklama. Televizinė reklama. Reklama internete. Netradicinės reklamos pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (16)Įvadas. Reklamos apibrėžimas. Reklamos funkcijos. Pozicionavimas reklamoje. Suvokimo žemėlapis. Pozicionavimo strategija. Reklamos rūšys. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Tiesioginė reklama. Viešoji reklama. Demonstracinė reklama. Specialioji reklama. Reklamos organizavimas. Reklamos reguliavimas. Tarptautinis kodeksas. Direktyva dėl klaidinančios reklamos. Konvencija apie televiziją be sienų. Europos Sąjungos (ES) direktyva dėl televizijos veiklos. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (19)Reklama. Jos ištakos. Reklamos klasifikavimas. Internetinė reklama. Reklama žurnaluose. Lauko skelbimų reklama. Reklama televizijoje. Radijo reklama. Smulkioji reklama. Reklamos apimties augimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
......