Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Realaus laiko sistemų projektavimo ir programinės įrangos kūrimo procesasRealaus laiko sistemų projektavimo ir programinės įrangos kūrimo procesas. Dirbtinių neuroninių tinklų panaudojimas realaus laiko sistemų programinės įrangos kūrimo procese. Sistemų programinė įranga. Sistema N1 (Groningeno universiteto sistema). Sistema N2 (SOM_PAK). Sistema N3 (SOM-TOOLBOX). Sistema N4 (Viscovery SOMine). Sistema N5 (Nenet). Sistema N6 (Daugiamačių duomenų integruoto vizualizavimo sistema). Apmokymo duomenų failų struktūra. Tyrimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų sąvokos ir savybėsĮvadas. Kas yra "Realus laikas"? Nuspėjamumas. Realaus laiko sistemų laikinės (timing) charakteristikos. Realaus laiko sistemų klasifikacija. Realaus laiko sistemų planavimas. Periodinė užduotis. Neperiodinės užduotis. Realaus laiko sistemos ir realaus laiko operacinės sistemos. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų taikymas komunikacijų sistemoseĮvadas. Skaitmeninė TV. Bevielis ryšys. Kompiuterių tinklai. WiFi. Plačiajuostis ryšys. Skaidulinė optika. Mobilaus ryšio tinklas. Videokonferencijos. Videokonferencijos. Palydovinės sistemos technologijos. SSA palydovinėse telekomunikacijose. Oro eismo valdymas. Civilinė aviacija (CA). Karinė aviacija (KA). Karinių skrydžių valdymas integruotoje ATM sistemoje. Intelektualizuotos transporto sistemos. Komunikacijų apsaugos palaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų taikymas procesų bei gamybos valdymuiĮvadas. Įdiegimas. Sistemos veikimas. Bendra informacija. Planavimas. Eiga. Reportažai. Duomenų apdorojimas. Sistemos konstrukcija. Techninė įranga. Programinė įranga. Sistemos konstrukcija. Konstrukcijos svarstymas. Rezultatai. Pagerintas gamybos efektyvumas. Skaityti daugiau
Realaus valiutos kurso įtaka ekonomikos augimuiĮvadas. Tikslas – išanalizuoti realaus valiutos kurso įtaką ekonomikos augimui. Darbo uždaviniai: Realaus valiutos kurso sąvoka. Realus valiutos kursas ir grynasis eksportas. Realaus valiutos kurso brangimas - nuvertėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Realybės terapijaRealybės terapija. Pagrindinės nuostatos. Realybės terapijos praktika. Psichoterapijos procesas. Skirtumai nuo kitų terapijų. Skaityti daugiau
Realizmas ir antirealizmasĮvadas. Globalusis, arba kritinis, antirealizmas. Antirealizmas. Mokslinis ir hipotetinis realizmas. Idealizacija. Nereprezentatyvusis, arba struktūrinis, realizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Recepcijos teorijaRecepcijos teorija. Šiuolaikinė literatūros teorija. Skaitymas. Teksto kodas. Skaityti daugiau
Recidivinio nusikalstamumo prevencijos teisinis reguliavimasRecidyvinis nusikalstamumas. Juridinė recidyvo samprata. Faktinio recidyvo terminas. Recidyvinio nusikalstamumo prevencijos lygiai. Baudžiamosios politikos ir bausmių vykdymo reforma. Kalėjimo ir pataisos įstaigų reforma. Socialinės adaptacijos modelio kūrimas. Programa "Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo vietų asmenų Vilniaus socialinės adaptacijos centro įkūrimas (modelio Lietuvai sudarymas)". Poveikis. Priedas (5 psl.). Skaityti daugiau
RedemokratizacijaĮvadas. Transformacija iš demokratijos į autoritarizmą. Demokratijos ir grįžtamosios bangos. Nuo demokratijos prie autoritarizmo. Brazilijos ir Argentinos atvejai. Išvados. Skaityti daugiau
Redukcija (duomenų sumažinimas) ir vizualizavimasĮvadas. Informacijos vizualizavimo samprata. Informacijos vizualizavimo paskirtis. Informacijos vizualizavimo reikšmė. Vizualizavimo aplinkos. Uždavinių klasifikacija. Duomenų tyrimo analizė. Duomenų redukavimas. Duomenų pateikimas. Išvadų suformulavimas (verifikavimas). Apibendrinimo lapas. Dokumentų lapas. Vizualizavimo aplinkų apžvalga. Vienmačių duomenų vizualizavimo aplinkos. Dvimačių ir trimačių duomenų vizualizavimo aplinkos. Trimačių duomenų vizualizavimo aplinkos. Daugiamatė informacijos vizualizavimo aplinka. Laikinių duomenų vizualizavimas. Hierarchinė informacijos vizualizavimo aplinka. Tinklinės informacijos vizualizavimas. Apibendrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveiksliukais (9). Skaityti daugiau
Reduktyvizmas ir antireduktyvizmasĮvadas. Reduktyvizmas kaip "socialinė fizika" versus antireduktyvizmas. Reduktyvizmo samprata. Reduktyvizmas kaip gamtos mokslų metodas. Antireduktyvizmo samprata. Socialinių mokslų metodai versus gamtos mokslų metodai socialiniuose moksluose. Argumentai už gamtos mokslų metodų taikymą socialiniuose moksluose. Argumentai prieš gamtos mokslų metodu taikymą socialiniuose moksluose. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymoLogikos argumentuotas tekstas. Referendumas, dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo, neturės jokios įtakos deryboms su Europos Sąjunga dėl Ignalinos atominės elektrinės (IAE) darbo pratęsimo. Skaityti daugiau
ReformacijaĮžanga. Reformacija Vokietijoje. Reformacijos pradžia. Reformacijos plitimo priežastys. Martyno Liuterio teiginiai. Reformacijos srovės. Reformacijos pergalė. Reformacijos reikšmė. Reformacija Europoje. Reformacija Lietuvoje. Reformacijos plitimo priežastys Lietuvoje. Reformatų siekiai ir siūlymai. Kalvinizmas. Požiūris į reformaciją. Reformacijos padariniai. Reformacijos žlugimo priežastys. Skaityti daugiau
Reformacija (4)Reformacijos pradžia Lietuvoje. Reformacijos etapai Lietuvoje. Nauji reiškiniai Lietuvos kultūroje. Švietimo reformos kryptys. Reformacijos bangos. Skaityti daugiau
Reformacija LietuvojeĮvadas. Reformacija Lietuvoje. Reformacijos Lietuvoje priežastys. Liuteroniškasis periodas. Kalvinistiškasis periodas. Arijonai. Išvados. Skaityti daugiau
Reformacija Lietuvoje (3)Reformacija Lietuvoje. Rašto atsiradimas. Pirmoji lietuviška knyga. Spaudos platinimas. Skaityti daugiau
Reformacija Lietuvoje. Liuteroniškas ir kalvinistiškas periodai. Reformacijos susiskaldymasReformacija Lietuvoje. Reformacijos Lietuvoje priežastys. Liuteroniškasis periodas. Kalvinistiškasis periodas. Arijonai. Reformacijos žlugimo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Reformacijos idėjos renesanseRenesanso posūkis – Reformacija. Reformacijos idėjų šalininkai. Reformacijos idėjų reikšmė renesanse. Skaityti daugiau
RefraktometrijaRefraktometro istorija. Refraktometro išorinio vaizdo ir jo optinės schemos aprašymas. Refraktometrija. Lūžio rodiklis. Šviesos dispersija. Refraktometro panaudojimas analizinėje chemijoje. Tirpalų koncentracijos nustatymas Abės refraktometru. Apibendrinimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
......