Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Projektinė paraiška: Laisvalaikio užimtumo projektas (2)Pagrindinė informacija. Projekto pagrindimas. Projekto santrauka. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė. Projekto inovatoriškumo pagrindimas. Pasirinkti problemos sprendimo būdai projekto eigoje. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Tikslinės grupės. Tikslinės grupės pasirinkimo priežastys. Tikslinių grupių problemos, tikslinių grupių poreikiai, susiję su projektu. Projekto veiklos. Veiklų planas. Paramos viešumo priemonės. Projekto biudžetas. Projektui reikalingų prekių ar paslaugų pirkimas. Žaidimo aikštelės įrengimas. Numatomas rezultatas. Projekto rezultatų poreikio ir naudos pagrindimas. Projekto administravimo personalas. Skaityti daugiau
Projektinio metodo panaudojimas specialybės dalykuoseProjektinio metodo panaudojimas specialybės dalykuose. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti projektinio metodo pritaikymo galimybes, dėstant technologijų dalykus. Projektinio metodo esmė. Projekto proceso struktūra. Projektų metodo ypatybės. Efektyvaus projektinio darbo sąlygos. Moksleivių veikla. Mokytojo veikla. Projektinio metodo pritaikymo tyrimas technologių pamokose. Tyrimo rezultatų analizė pritaikant projektinį metodą. Išvados. Skaityti daugiau
Projekto eigos kontrolėĮvadas. Projekto procesų eiga. Projekto stebėsena. Projekto eigos kontrolė. Kontrolės proceso veikla. Projekto eigos stebėjimas ir vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Projekto koncepcija ir valdymasĮvadas. Darbo tikslas: nustatyti projekto gyvavimo ciklą, jo fazes ir valdymo metodus. Projekto koncepcija. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto gyvavimo ciklo fazės. Projektų valdymas. Projektų valdymo metodai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
ProjektoriaiĮžanga. Pagrindiniai parametrai. Ekrano dydis / Screen size. Šviesumas / Brightness. Kontrastas / Contrast. LCD ar DLP?Jungiamumas / Connectivity. Formatas / Aspect Ratio. Projektoriai. HP ep7112. Canon LV-5220. MediaVision AS3200. Sanyo PLC-SW35. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Projektoriai (2)Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Projektinio darbo medžiaga ir metodika. Kaip galima naudoti projektorių? Projektorių funkcijos. Kaip galima naudoti kamerą. Monitoriaus išvestis. Kitos funkcijos. Pagrindinės projektorių techninės charakteristikos. Į ką reikia atsižvelgti renkantis projektorių? Projektoriaus sandara. Grafoprojektoriaus veikimo principai. Pats mažiausias projektorius. Išvados. Skaityti daugiau
Projektoriai ir žiūronaiProjektorius. Kino projektorius. Projekcinis aparatas. Epidiaskopas. Projektorių savybės (funkcijos). Dokumentų kamera. Monitoriaus išvestis. Automatinis trapecinių iškraipymų koregavimas. Skaitmeninis didinimas / mažinimas. Vaizdas vaizde. Automatinis nustatymas. Vaizdo sustabdymas. Pagrindinės projektorių techninės. charakteristikos ir jų reikšmė. Šviesos srautas. Grafinė raiška. Technologija. Darbo specifika ir aplinka. Žiūronai. Lęšis. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Projektų metodasĮvadas. Tikslas yra apžvelgti, paanalizuoti projektų metodą, kaip vieną iš mokymo organizavimo formų. Projektų metodo samprata. Projektų metodo istorinė apžvalga. Projektų klasifikacija. Projektų rengimo seka. Projektų metodo elementai ugdymo procese. Projektų metodo privalumai. Išvados. Skaityti daugiau
Projektų planavimasĮvadas. Bendrieji projektų planavimo principai. Projekto planavimo seka. Planavimo kryptys. Projekto plano sudarymas. Projekto planavimo etapai panaudojant Microsoft Project. Pagrindinės pasitaikančios klaidos projektų planavime. Išvados. Skaityti daugiau
Projektų rizika: AB "Stumbras"Įvadas. Projektams būdingų rizikų klasifikacija. Rizikų rūšys pagal projektų paskirtį. Projektų finansavimo būdai. AB "Stumbras". Apie AB "Stumbras". Įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Projektų vadyba: struktūra, metodai, rizikos valdymasĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Projektas. Projekto rengimo eiga. Projekto ciklas. Projekto planavimas. Projektų valdymas. Projekto rizika ir jos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Rizikos veiksnių atsakomieji veiksmai. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Projektų valdymas ir komandos formavimasŽmogiškieji faktoriai. Vadovavimas. Motyvacija. Konfliktų sprendimas. Susirinkimai ir pasitarimai. Sprendimų priėmimas. Priimančio sprendimus stiliaus ir charakterio įtaka. Išvados. Skaityti daugiau
Projektų valdymas ir komandos formavimas (2)Įvadas. Projektų valdymo formos. Funkcinė struktūra. Matricinė struktūra. Projektinis valdymas. Projektų administravimas ir dalyviai. Komandos formavimas ir vadovo parinkimas, jų funkcijos. Komandos formavimas. Vadovo parinkimas. Skaityti daugiau
Projektų valdymas ir matricinės struktūrosProjektas. Tinklinio planavimo ir valdymo metodai. TVP atmainos. Projekto valdymo tarpusavio ryšiai. Matricinė komanda. Skaityti daugiau
Projektų valdymas: Utenos kolegijaSituacijos analizė. Projekto tikslo dekompozicija. Tikslų medis. Darbų medis. Pagrindinių darbų ir išteklių sąrašas. Projekto įgyvendinimo personalas. Darbų eiliškumas ir jų tarpusavio priklausomybė. Darbų grafikas. Gairių grafikas. Atsakomybės matrica. Projekto biudžetas. Rizikos analizė ir galimi atsakomieji veiksmai. Išvados ir rekomendacijos. Projekto tęstinumas ir perspektyvos. Skaityti daugiau
Projektų valdymo metodų praktinis taikymas, kuriant "Pagalbos centrą"Įvadas. Projekto aprašymas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto pagrindimas. Tikslinės grupės. Detalus projekto planas. Projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto valdymo pajėgumai. Pareiškėjo žmogiškieji ištekliai. Duomenys apie partnerį. Projekto Valdymo grupės sudėtis. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) vaidmuo ir atsakomybė projekto įgyvendinime. Pareiškėjo ir jo partnerių patirtis rengiant ankstesnius projektus. Ankstesnė patirtis dirbant su šio projekto tikslinėmis grupėmis. Patalpos ir įranga. Ataskaitų rengimas. Pareiškėjui garantuojamas ir teikiama de minimis pagalba per 3 metus (Lt). Numatomos išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Prokuratūra, jos struktūra, uždaviniai, funkcijosĮvadas. Prokuratūra. Lietuvos prokuratūros istorija. Norminiai aktai. Struktūra. Generalinė prokuratūra. Apygardos ir apylinkės prokuratūros. Skyrimo ir atleidimo tvarka. Prokuroro teisinis statusas. Prokurorų ir prokuratūros ypatumai. Bendradarbiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prokuratūra: funkcijos, struktūra, teisinis statusasĮvadas. Prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Prokuratūros funkcijos ir struktūra. Prokuratūros funkcijos. Prokuratūros struktūra. Prokuroro teisinis statusas. Prokuroro teisinis statusas ir funkcijos baudžiamajame ir civiliniame procese. Prokuroro statusas ir funkcijos baudžiamojo proceso parengtinio tyrimo metu. Prokuroro statusas ir funkcijos baudžiamojo proceso bylos nagrinėjimo teisme metu. Prokuroro statusas civiliniame procese. Prokuratūra Lietuvos respublikos konstitucijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Prokuratūros pareigūnų skatinimas ir drausminė atsakomybėĮvadas. Prokuratūros pareigūnų skatinimo tipai. Drausminės nuobaudos. Atleidimas iš darbo. Atleidimo iš darbo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Prokuratūros samprata ir jos uždaviniaiĮvadas. Prokuratūra. Prokuratūros sistema. Generalinė prokuratūra. Teritorinės prokuratūros. Prokurorai ir prokuratūros personalas. Prokurorų skatinimas ir tarnybinės nuobaudos. Prokurorų atributai. Prokuratūros uždaviniai ir funkcijos. Generalinės prokuratūros uždaviniai ir funkcijos. Teritorinių prokuratūrų uždaviniai ir funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
......