Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Profesinės veiklos praktika: draudimo bendrovė "Reso Europa"Ne gyvybės draudimas. Įvadas. Praktikos tikslas – remiantis draudimo bendrovės taisyklėmis parengti atskirom draudimo rūšims optimaliausią sutarties sudarymo variantą. Pastatų draudimas. Pastato vertės apskaičiavimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Nuostoliai ir išmokos. Namų turto draudimas. Namų turto draudimo įmokos apskaičiavimas. Transporto priemonių draudimas. Transporto priemonės draudimo sutarties įmokos apskaičiavimas. Įmonių turto draudimas. Pastato vertės apskaičiavimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Nukentėjusio įmonės turto vertės apskaičiavimas. Nuostoliai ir išmokos. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Draudimo išmoka įvykus draudiminiam įvykiui. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Minimalios draudimo įmokos bazinei draudimo sumai nustatymas. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktika: vandens ūkio objektų tyrinėjimas ir projaktavimas UAB "Hidroprojektas"Apie "Hidroprojektą". Projektavimas. Inžineriniai tyrinėjimai. Žemės reformos žemėtvarkos projektas. Žemės reformos pavyzdys. Valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartis. Pirkimo- pardavimo pavyzdinė byla. Skaityti daugiau
Profesinio konsultavimo darbo aplankasĮvadas. Pradinio mokymo mokytojai. Darbo aprašymas. Darbuotojų kvalifikacinės kategorijos. Darbuotojų gebėjimai. Darbo sąlygos. Atlyginimas. Perspektyva. Išsilavinimas. Mokymo arba studijų programos. Giminiškos specialybės. Papildomos informacijos šaltiniai. Skaityti daugiau
Profesinio pasirengimo motyvacijos žadinimasMokinių motyvacijos reikšmė. Motyvacijos samprata. Keičiamieji veiksniai ir motyvacija. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinis ir aukštasis mokslas sovietmečiuĮvadas. Profesinis mokslas sovietmečiu. Aukštojo mokslo sistema ir raida sovietiniais metais. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinis įvaizdisĮvadas. Profesinis įvaizdis. Drabužių reikšmė. Darbuotojo išvaizda. Audiniai ir spalva. Figūros trūkumų maskavimas. Kūno kalba biznio pasaulyje. Įėjimas ir laikysena. Pasisveikinimas. Kontaktas akimis. Susitikimai. Valdinga poza. Flirtas. Rūkymas. Kiti veiksniai. Darbas ir nėštumas. Interviu. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinių sąjungų steigimo ypatumaiĮvadas. Profesinių sąjungų steigimo nepriklausomoje Lietuvoje apžvalga. Profesinių sąjungų steigimo reglamentavimas. Pagrindiniai teisės aktai, narystė, steigimas, registravimas, veiklos nutraukimas). Profesinių sąjungų statuso ypatumai. (Teisins statusas, teisinės formos). Išvados. Skaityti daugiau
Profesinių sąjungų vaidmuo darbo rinkojeĮžanga. Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos situacija Lietuvoje. Darbo rinkos valdymo sistema. Darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Lietuvoje . Profesinės sąjungos ir darbo rinka. Profesinių sąjungų įtaka darbo užmokesčiui, bedarbystei bei kitiems ekonominiams rodikliams. Profesinių sąjungų įtaka gamybos efektyvumui ir darbo produktyvumui. Profesinių sąjungų vaidmuo derybose. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Profesinių veiksnių poveikis odaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti profesinių veiksnių poveikį odai. Odos sandara ir funkcijos. Profesiniai veiksniai ir jų poveikis odai. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Profesiniai odos susirgimai. Prevencijos priemonės. Odos priežiūros priemonės. Darbo medicinos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Profilinis mokymasĮvadas. Diferencijuotos mokymosi aplinkos samprata. Laisvas turinio pasirinkimas. Diferencijuoto mokymosi aplinkos strategija. Profilinio mokymosi rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemosĮvadas. Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos. Profiliavimo samprata. Profiliuoto mokymo modelio taikymas. Profiliai, jų pakraipos ir struktūra. Mokomųjų dalykų kursai. Profiliniai mokymo planai. Bendrosios nuostatos, sąlygojančios sustiprintą mokymą. Profilinių mokyklų moksleivių, tėvų, mokytojų, vadovų vertinimas. Profilinio mokymo privalumai ir trūkumai. Profilinio mokymo problemos. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas. Metodika ir organizavimas. Duomenys apie respondentus. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados. Pageidavimai. Skaityti daugiau
Profsąjungos įtaka darbo rinkojeProfsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Kolektyvines derybos. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Kiti profsąjungos tikslai. Profsąjungų rinkos galia ir naudojimasis ja. Profsąjungų poveikio darbo užmokesčiui efektai. Profsąjungos vaidmuo didinant efektyvumą. Profsąjungų veikla streikuose. Streiko kaštai. Samdomųjų darbuotojų ir firmos vadovybės derybos norint išvengti streiko. Streiko priežastys. Kelios priemonės, padedančios išspręsti kilusius nesusitarimus be streiko. Išvados. Skaityti daugiau
Prognozavimas (2)Kas yra prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo esmė. Vadovų komisijos nuomonių tyrimas. Tyrimas ekspertinio vertinimo pagrindu. Vartotojų ketinimų tyrimas (vartotojų apklausa). Skaityti daugiau
Prognozavimas ir prognozavimo metodaiĮvadas. Prognozavimo esmė, reikšmė ir ypatumai. Prognozavimo priemonės ir metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Prognozavimo įtaka planavimui ir sprendimų priėmimuiĮvadas. Planavimas ir sprendimų priėmimas. Planavimo samprata ir esmė. Sprendimo priėmimo samprata ir esmė. Prognozavimas. Prognozavimo samprata. Prognozavimo priemonės ir metodai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Programavimo inžinerija: projekto dokumentacijaPirminė informacija. Susiję asmenys. Reikalavimų specifikacijos. Reikalavimų rinkimo ir analizės procesas. Užduoties analizė. Galimi klaidų atvejai. Funkciniai vartotojo reikalavimai. Saugumas. Pradiniai duomenys. Pagrindiniai reikalavimai. Proceso parametrai ir galimybės. Resursai. Nesėkmės tikimybės įvertinimas. Programiniai resursai. Galimybės. Produkto modelis. Nefunkciniai reikalavimai. Programinės įrangos patikimumas. Saugumas. Mobilumas. Specifikacijos. UML. Use Case (panaudos) diagrama. Sequence (sekos) diagrama. CLASS (klasių) diagramos. Metodų analizė ir specifikacija. Formalios specifikacijos. Produkto pasirodymas ir vystymosi prognozės. Reikalavimų problemos ir jų sprendimas. Duomenų išskyrimas. Projektas. Darbų paskirstymas – žmogiškų resursų skirstymas. Programinės struktūros aprašymas. Projektas ir projektavimo būdas. Modulių nepriklausomumas. Programos kodas. Modulių specifikacija. Vartotojo sąsajos prototipo kūrimas. Vartotojo sąsaja. Duomenų bazės ir struktūra. Duomenų standartai. Modifikavimas ateityje. Testavimas. Testavimo aprašas. Testavimo tipai. Vartotojo dokumentacija. Susipažinimas su produktu. Platinimas ir diegimas. Pagalba vartotojui. Sąvokos. Vykdytojų ir vartotojų atsakomybė. Problemos ir sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Programavimo kalba COBOLIstorinė apžvalga. Kalbos sintaksė. Kalbos kompiliatorius. Kalbos transliatoriai. Duomenų struktūros. Valdymo struktūros. Objektiškai orientuotas programavimas. Išvada. Skaityti daugiau
Programavimo kalba PROLOGIstorija. Įvadas. Programavimo kalba "PROLOG". Kas tai yra programavimo kalba "PROLOG". Programavimo, naudojant "PROLOG" kalbą, ypatumai. PROLOG kalbos sintaksė ir unifikacija. PROLOG kalbos aritmetinės išraiškos. PROLOG kalbos rekursija. PROLOG kalbos duomenų struktūra. PROLOG kalbos komandos. PROLOG kalbos grįžties mechanizmas ir procedūrinė semantika. Išvados. Skaityti daugiau
Programavimo kalba: Fortran 90Programavimo kalba. Anotacija. Istorija. Fortranas. Fortran 90 duomenys. Vidinės subprogramos. Išorines subprogramos. Sąsajų blokai. Moduliai. Argumentai. Galimybės keisti veiksmų operatorių prasmę. Masyvai. Dinaminiai masyvai. Masyvai reiškiniuose. Nuorodos ir taikiniai. Skaityti daugiau
Programavimo kalbosĮvadas. Programavimo kartų kalbos. Pirmoji ir antroji kartos. Trečioji karta. Ketvirtoji karta. Penktoji karta. Programavimo kalba – FORTRAN. Kintamieji. Masyvai. Sąlygos operatoriai. FORTRAN kalbos pranašumai ir trūkumai. Programavimo kalbų - JAVA ir C++ - palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
......