Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Profesinės veiklos praktika: draudimo bendrovė "Reso Europa"

  Ne gyvybės draudimas. Įvadas. Praktikos tikslas – remiantis draudimo bendrovės taisyklėmis parengti atskirom draudimo rūšims optimaliausią sutarties sudarymo variantą. Pastatų draudimas. Pastato vertės apskaičiavimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Nuostoliai ir išmokos. Namų turto draudimas. Namų turto draudimo įmokos apskaičiavimas. Transporto priemonių draudimas. Transporto priemonės draudimo sutarties įmokos apskaičiavimas. Įmonių turto draudimas. Pastato vertės apskaičiavimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Nukentėjusio įmonės turto vertės apskaičiavimas. Nuostoliai ir išmokos. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimas. Draudimo įmokos apskaičiavimas. Draudimo išmoka įvykus draudiminiam įvykiui. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Minimalios draudimo įmokos bazinei draudimo sumai nustatymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-10-15
 • Profesinės veiklos praktika: vandens ūkio objektų tyrinėjimas ir projaktavimas UAB "Hidroprojektas"

  Apie "Hidroprojektą". Projektavimas. Inžineriniai tyrinėjimai. Žemės reformos žemėtvarkos projektas. Žemės reformos pavyzdys. Valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartis. Pirkimo- pardavimo pavyzdinė byla.
  Inžinerija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-17
 • Profesinio konsultavimo darbo aplankas

  Įvadas. Pradinio mokymo mokytojai. Darbo aprašymas. Darbuotojų kvalifikacinės kategorijos. Darbuotojų gebėjimai. Darbo sąlygos. Atlyginimas. Perspektyva. Išsilavinimas. Mokymo arba studijų programos. Giminiškos specialybės. Papildomos informacijos šaltiniai.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-23
 • Profesinio pasirengimo motyvacijos žadinimas

  Mokinių motyvacijos reikšmė. Motyvacijos samprata. Keičiamieji veiksniai ir motyvacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Profesinis ir aukštasis mokslas sovietmečiu

  Įvadas. Profesinis mokslas sovietmečiu. Aukštojo mokslo sistema ir raida sovietiniais metais. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-26
 • Profesinis įvaizdis

  Įvadas. Profesinis įvaizdis. Drabužių reikšmė. Darbuotojo išvaizda. Audiniai ir spalva. Figūros trūkumų maskavimas. Kūno kalba biznio pasaulyje. Įėjimas ir laikysena. Pasisveikinimas. Kontaktas akimis. Susitikimai. Valdinga poza. Flirtas. Rūkymas. Kiti veiksniai. Darbas ir nėštumas. Interviu. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2006-09-28
 • Profesinių sąjungų steigimo ypatumai

  Įvadas. Profesinių sąjungų steigimo nepriklausomoje Lietuvoje apžvalga. Profesinių sąjungų steigimo reglamentavimas. Pagrindiniai teisės aktai, narystė, steigimas, registravimas, veiklos nutraukimas). Profesinių sąjungų statuso ypatumai. (Teisins statusas, teisinės formos). Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-24
 • Profesinių sąjungų vaidmuo darbo rinkoje

  Įžanga. Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos situacija Lietuvoje. Darbo rinkos valdymo sistema. Darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Lietuvoje . Profesinės sąjungos ir darbo rinka. Profesinių sąjungų įtaka darbo užmokesčiui, bedarbystei bei kitiems ekonominiams rodikliams. Profesinių sąjungų įtaka gamybos efektyvumui ir darbo produktyvumui. Profesinių sąjungų vaidmuo derybose. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-04-23
 • Profesinių veiksnių poveikis odai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti profesinių veiksnių poveikį odai. Odos sandara ir funkcijos. Profesiniai veiksniai ir jų poveikis odai. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Profesiniai odos susirgimai. Prevencijos priemonės. Odos priežiūros priemonės. Darbo medicinos priemonės. Išvados.
  Ligos ir traumos, referatas(13 puslapių)
  2010-03-08
 • Profilinis mokymas

  Įvadas. Diferencijuotos mokymosi aplinkos samprata. Laisvas turinio pasirinkimas. Diferencijuoto mokymosi aplinkos strategija. Profilinio mokymosi rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-15
 • Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos

  Įvadas. Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos. Profiliavimo samprata. Profiliuoto mokymo modelio taikymas. Profiliai, jų pakraipos ir struktūra. Mokomųjų dalykų kursai. Profiliniai mokymo planai. Bendrosios nuostatos, sąlygojančios sustiprintą mokymą. Profilinių mokyklų moksleivių, tėvų, mokytojų, vadovų vertinimas. Profilinio mokymo privalumai ir trūkumai. Profilinio mokymo problemos. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas. Metodika ir organizavimas. Duomenys apie respondentus. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados. Pageidavimai.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-07
 • Profsąjungos įtaka darbo rinkoje

  Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Kolektyvines derybos. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Kiti profsąjungos tikslai. Profsąjungų rinkos galia ir naudojimasis ja. Profsąjungų poveikio darbo užmokesčiui efektai. Profsąjungos vaidmuo didinant efektyvumą. Profsąjungų veikla streikuose. Streiko kaštai. Samdomųjų darbuotojų ir firmos vadovybės derybos norint išvengti streiko. Streiko priežastys. Kelios priemonės, padedančios išspręsti kilusius nesusitarimus be streiko. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-18
 • Prognozavimas (2)

  Kas yra prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo esmė. Vadovų komisijos nuomonių tyrimas. Tyrimas ekspertinio vertinimo pagrindu. Vartotojų ketinimų tyrimas (vartotojų apklausa).
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-10
 • Prognozavimas ir prognozavimo metodai

  Įvadas. Prognozavimo esmė, reikšmė ir ypatumai. Prognozavimo priemonės ir metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2010-09-23
 • Prognozavimo įtaka planavimui ir sprendimų priėmimui

  Įvadas. Planavimas ir sprendimų priėmimas. Planavimo samprata ir esmė. Sprendimo priėmimo samprata ir esmė. Prognozavimas. Prognozavimo samprata. Prognozavimo priemonės ir metodai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-19
 • Programavimo inžinerija: projekto dokumentacija

  Pirminė informacija. Susiję asmenys. Reikalavimų specifikacijos. Reikalavimų rinkimo ir analizės procesas. Užduoties analizė. Galimi klaidų atvejai. Funkciniai vartotojo reikalavimai. Saugumas. Pradiniai duomenys. Pagrindiniai reikalavimai. Proceso parametrai ir galimybės. Resursai. Nesėkmės tikimybės įvertinimas. Programiniai resursai. Galimybės. Produkto modelis. Nefunkciniai reikalavimai. Programinės įrangos patikimumas. Saugumas. Mobilumas. Specifikacijos. UML. Use Case (panaudos) diagrama. Sequence (sekos) diagrama. CLASS (klasių) diagramos. Metodų analizė ir specifikacija. Formalios specifikacijos. Produkto pasirodymas ir vystymosi prognozės. Reikalavimų problemos ir jų sprendimas. Duomenų išskyrimas. Projektas. Darbų paskirstymas – žmogiškų resursų skirstymas. Programinės struktūros aprašymas. Projektas ir projektavimo būdas. Modulių nepriklausomumas. Programos kodas. Modulių specifikacija. Vartotojo sąsajos prototipo kūrimas. Vartotojo sąsaja. Duomenų bazės ir struktūra. Duomenų standartai. Modifikavimas ateityje. Testavimas. Testavimo aprašas. Testavimo tipai. Vartotojo dokumentacija. Susipažinimas su produktu. Platinimas ir diegimas. Pagalba vartotojui. Sąvokos. Vykdytojų ir vartotojų atsakomybė. Problemos ir sprendimo būdai.
  Programos, referatas(18 puslapių)
  2006-10-11
 • Programavimo kalba COBOL

  Istorinė apžvalga. Kalbos sintaksė. Kalbos kompiliatorius. Kalbos transliatoriai. Duomenų struktūros. Valdymo struktūros. Objektiškai orientuotas programavimas. Išvada.
  Programavimas, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-20
 • Programavimo kalba PROLOG

  Istorija. Įvadas. Programavimo kalba "PROLOG". Kas tai yra programavimo kalba "PROLOG". Programavimo, naudojant "PROLOG" kalbą, ypatumai. PROLOG kalbos sintaksė ir unifikacija. PROLOG kalbos aritmetinės išraiškos. PROLOG kalbos rekursija. PROLOG kalbos duomenų struktūra. PROLOG kalbos komandos. PROLOG kalbos grįžties mechanizmas ir procedūrinė semantika. Išvados.
  Programos, referatas(11 puslapių)
  2006-06-07
 • Programavimo kalba: Fortran 90

  Programavimo kalba. Anotacija. Istorija. Fortranas. Fortran 90 duomenys. Vidinės subprogramos. Išorines subprogramos. Sąsajų blokai. Moduliai. Argumentai. Galimybės keisti veiksmų operatorių prasmę. Masyvai. Dinaminiai masyvai. Masyvai reiškiniuose. Nuorodos ir taikiniai.
  Informatika, referatas(10 puslapių)
  2008-04-16
 • Programavimo kalbos

  Įvadas. Programavimo kartų kalbos. Pirmoji ir antroji kartos. Trečioji karta. Ketvirtoji karta. Penktoji karta. Programavimo kalba – FORTRAN. Kintamieji. Masyvai. Sąlygos operatoriai. FORTRAN kalbos pranašumai ir trūkumai. Programavimo kalbų - JAVA ir C++ - palyginimas. Išvados.
  Programos, referatas(16 puslapių)
  2006-03-30
Puslapyje rodyti po