Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (4)Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų atsiradimas ir pasibaigimas. Specialus juridinių asmenų teisnumas. Civilinės teisės subjektai, neturintys juridinio asmens teisių. Individuali įmonė. Ūkinė bedrija. Atstovavimo sąvoka. Atstovavimo taikymo sritys. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų asmens, neturinčio įgalinimų arba viršijant įgalinimus, pasekmės (atstovavimas be įgalinimų). Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (5)Įvadas. Juridinis asmuo. Sąvoka ir jo požymiai. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas. Juridinio asmens pavadinimo keitimas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens bankrotas. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji juridiniai asmenys. Viešoji įstaiga. Viešosios įstaigos teisės ir pareigos. Viešosios įstaigos steigimo dokumentai. Viešosios įstaigos steigimo sutartis. Viešosios įstaigos įstatai. Valstybės ir savivaldybės. Privatūs juridiniai asmenys. Individuali įmonė. Individualios įmonės savininkas bei jo kompetencija. Individualios įmonės savininko teisės. Individualios įmonės pertvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (6)Įvadas. Juridinis asmuo. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dalyvis. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens steigimo tvarka. Juridinio asmens pasibaigimas ir reorganizavimas. Juridinio asmens bankrotas. Juridinių asmenų rūšys. Privatieji juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Vešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės ir savivaldybių įstaigos kaip juridiniai asmenys. Visuomeninės organizacijos, politinės partijos ir profsąjungos. Visuomeninės organizacijos. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (7)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai ir tikslas. Civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles. Juridinių asmenų klasifikacija. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų organai. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Privatieji juridiniai asmenys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Asociacijos. Viešosios įstaigos. Labdaros ir paramos fondai. Visuomeninės organizacijos. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Bažnyčia ir religinės bendruomenės. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (8)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens teisnumas. Privatūs juridiniai asmenys. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Veiklos licencijavimas. Privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinės pareigos. Privataus juridinio asmens vadovo skyrimas. Privataus juridinio asmens turto painiojimas su vadovo turtu. Privataus juridinio asmens vadovo įgaliojimų pabaiga. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įstaigos, paskirtis. Politinė partija, paskirtis ir ypatumai. Profesinės sąjungos, paskirtis. Religinių bendruomenių ir bendrijų sąvoka ir ypatumai. Asociacijų samprata ir ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Privatus sektorius, jo kūrimo problemosĮvadas. Bendri privatizavimo bruožai. Privatizavimo samprata ir tikslingumas. Privatus sektorius: už ir prieš. Efektyvumas ir našumas. Paslaugų kokybė. Socialinis teisingumas. Darbo vietos, užmokestis ir darbo jėga. Atskaitomybė. Privatizavimo institucijos ir jų veikla. Privatizavimo institucijos veikusios pirmame privatizavimo etape. Dabar veikiančios privatizavimo institucijos. Valstybės turto fondas (VTF). Privatizavimo komisija. Savivaldybių turto privatizavimo komisijos. Privatizavimo būdai. Privatizavimo būdai naudoti pirminiame privatizavimo etape. Privatizavimo būdai naudojami dabar. Viešas akcijų pardavimas. Viešas aukcionas. Viešas konkursas. Tiesioginės derybos. Valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje. Nuoma su išsipirkimu. Privatizavimo eiga ir problemos. Privatizavimo etapai. Pirmas privatizavimo etapas (už investicinius čekius). Privatizavimas už grynuosius pinigus. Privatizavimas 1996 – 2001 m. Privatizavimas nuo 2002 m. Privatizavimo sandoriai. Lėšų iš privatizavimo panaudojimas. Privatizavimo problemos. Darbas ekonominiuose sektoriuose. Darbo užmokestis pagal ekonomikos sektorius. Užimtųjų ir samdomųjų darbuotojų pasiskirstymas pagal ekonominius sektorius. Išvados. Skaityti daugiau
Priverstinės licencijos patentams pagal TRIPS (intelektinės nuosavybės teisių prekyboje) sutartįĮvadas. Licencijos ir patentai. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje aspektų – TRIPS sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Privilegijos ir imunitetaiĮžanga. Diplomatijos ištakos ir šiandiena. Diplomatinės atstovybės ir jų funkcijos. Privilegijos ir imunitetai. Išvados. Skaityti daugiau
Privilegijuotosios akcijosĮvadas. Privilegijuotų akcijų esmė ir charakteristika. Privilegijuotųjų akcijų vertė. Investavimo į privilegijuotąsias akcijas strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Probleminis mokymasProbleminis mokymas per pamoką. 10 probleminio ugdymo būdų pamokoje. Išvados. Skaityti daugiau
Probleminis mokymas (2)Įvadas. Ugdymo metodų samprata. Mokymo metodų taikymas ir pasirinkimas ugdyme. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Mokymo metodų klasifikavimo problema. Probleminis mokymas per pamoką. Probleminio ugdymo būdų pamokoje. Derėtų išsiaiškinti, kuo skiriasi tradicinis ir probleminis pasaulio pažinimo mokymo būdai. Kuo pranašesnis probleminis mokymas. Probleminių situacijų sudarymas. Probleminio pobūdžio pamokai būdingi tokie bendriniai struktūriniai elementai. Dialoginio pobūdžio metodikos. Išvados. Skaityti daugiau
Problemos ir jų sprendimas tarpkultūriniame bendravimeTarnybinis etiketas. Verslininko išvaizda. Susipažinimas ir pasisveikinimas. Vizitinės kortelės. Susirašinėjimas su verslo partneriais. Verslo kelionės. Derybų vedimo aspektai. Tarpkultūrinių konfliktų sprendimas. Verslo papročiai Europos sąjungos šalyse. Skaityti daugiau
Problemos paauglystėjeĮžanga. Ar tikrai paauglys lygu rūpesčiai? Paauglystė ir agresija. Meilė ir paauglystė. Išvada. Skaityti daugiau
Problemos sprendimas organizacijojeĮvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Problema. Problemos suvokimas. Problemos priežastys. Problemos įtaka įmonės veiklai. Problemos sprendimas. Sprendimo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Problemų, pradedant verslą, analizėĮvadas. Verslo idėjos. Įmonės ir jų steigimo būdai. Mokesčiai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. Socialinio draudimo (Sodros) įmoka. Žemės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Įmoka į garantinį fondą. Verslo finansavimo šaltiniai. Verslo konsultavimosi šaltiniai. Kvalifikuotos darbo jėgos paieška. Įmonių analizė. UAB "Ratlita". UAB "Eigeda". Išvados. Skaityti daugiau
Procesinės įvykdymo problemos iki teismo sprendimo paskelbimoĮvadas. Procesinės įvykdymo problemos iki teismo sprendimo paskelbimo. Civilinio proceso esmė, stadijos, jų ypatumai. Įrodinėjimo bei įrodymų vertimo aspektai civiliniame procese. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Procesiniai terminaiĮvadas. Procesinių terminų sąvoka, reikšmė ir rūšys. Pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui terminai. Civilinių bylų išnagrinėjimo terminai. Procesinių terminų skaičiavimas. Procesinių terminų pabaiga. Procesinių terminų praleidimo pasekmės. Procesinių terminų sustabdymas. Procesinių terminų pratęsimas, atnaujinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykisĮžanga. Procesinis bendrininkavimas. Privalomas procesinis bendrininkavimas. Poskyris. Neprivalomas procesinis bendrininkavimas. Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykis. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas. Išvados. Santrauka (vokiečių kalba). Skaityti daugiau
Procesinio bendrininkavimo ir civilinių bylų sujungimo santykis (2)Įvadas. Procesinio bendrininkavimo civiliniame procese samprata. Bylų sujungimas ir jo santykis su procesiniu bendrininkavimu. Išvados. Skaityti daugiau
Proceso normų struktūraĮžanga. Baudžiamojo proceso normų samprata. Baudžiamojo proceso normų struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Struktūrizavimo reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
......