Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Primary education in Lithuania and United States of America (USA)Darbas anglų kalba. Švietimo palyginimas Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Pradinio ugdymo šalyse analizė. Primary education in Lithuania. Primary education in United States of America (USA). Comparison. Skaityti daugiau
Principinis žmogaus ir pelės genų žemėlapių palyginimasĮvadas. Kas tai yra genų žemėlapis. Principinis žmogaus ir pelės genų žemėlapių palyginimas. Citogenetiniai tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Prisijungimas prie interneto DSLSantrauka. Interneto sąvoka. Interneto prieigos galimybės. Prisijungimas prie interneto DSL. DSL apibūdinimas. DSL sparta ir jo veikimo būdas. Prisijungimo prie interneto DSL galimybės Lietuvoje. Skaityti daugiau
Prisijungimas prie interneto naudojant TV tinklusĮvadas. Prisijungimas prie interneto naudojant TV tinklus. Internetas per kabelinės ir kabelinės-eterinės TV sistemas. Techninė įranga. Kabelinės TV tinklo su duomenų perdavimu struktūra. Kabelinės-eterinės tv tinklo su duomenų perdavimu struktūra. Internetas per palydovinės tv sistemas. Išvados. Skaityti daugiau
PritrynimasProceso esmė. Proceso paskirtis. Proceso pagrindinės operacijos. Naudojamos staklės. Proceso įrankiai. Pritrynimo rėžimai. Paviršiaus kokybė ir jos tikrinimas. Pritrynimo ypatybės. Skaityti daugiau
Privačios ir viešosios partnerystės projektų privalumai ir trūkumaiĮvadas. Viešosios privačios partnerystės projektų rūšys ir ypatumai. Koncesijos sutartys. Privačioji finansinė iniciatyva. Privačios ir viešosios partnerystės privalumai. Privačios ir viešosios partnerystės trūkumai. Tarptautinė statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Privačios saugos tarnybos ir jų santykiai su policijaĮvadas. Saugos tarnybų veiklos teisiniai pagrindai. Asmens ir turto saugos principai. Asmens ir turto sauga. Saugos tarnyba ir saugos padalinys. Reikalavimai saugos vadovui ir saugos darbuotojui. Saugos darbuotojo kompetencija. Saugos darbuotojo teisės bei pareigos. Fizinės prievartos, specialiųjų priemonių, šaunamųjų ginklų naudojimas. Santykiai su policija. Saugos tarnybų panašumai su policija. Asmens ir turto saugos licencijavimo pagrindai. Asmens ir turto saugos organizavimo pagrindai. Apsaugos darbuotojų sveikatos tikrinimas. Apsaugos darbuotojų kvalifikacija, egzaminas, pažymėjimas. Asmens ir turto saugos teikimo pagrindas. Atsakomybė už Asmens ir turto saugos įstatymo pažeidimus. Išvados. Skaityti daugiau
Privačių įmonių formos ir steigimo būdaiĮvadas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Skaityti daugiau
Privačių juridinių asmenų steigimasĮvadas. Darbo tikslas – aprašyti privačių juridinių asmenų steigimo ypatumus. Juridinio asmens apibūdinimas. Juridinio asmens apibrėžimas. Juridinių asmenų klasifikacija. Privataus juridinio asmens apibrėžimas. Privačių juridinių asmenų steigimas. Akcinių bendrovių steigimas. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės steigimo panašumai ir skirtumai. Ūkinių bendrijų steigimas. Individualios įmonės steigimas. Žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės steigimas. Kitų privačių juridinių asmenų steigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Privalomasis civilinės atsakomybės draudimasĮvadas. Civilinės atsakomybės draudimas. Privalomojo draudimo sąvoka. Privalomosios draudimo formos rūšys. Valstybinis socialinis draudimas. Privalomasis sveikatos draudimas. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Advokatų civilinės atsakomybės privalomasis. Audito įmonių civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Išvados. Skaityti daugiau
Privalomasis draudimasĮvadas. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Draudiminis įvykis. Nedraudiminiai įvykiai. Draudimo sutartis. Draudimo suma. Draudimo įmoka. Žalos nustatymas ir atlyginimas. Autoavarija užsienyje. Išvados. Skaityti daugiau
Privalomojo draudimo teisinis reguliavimasĮvadas. Privalomasis draudimas. Gyvybės draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas ligos atveju. Civilinės atsakomybės draudimas. Socialinis draudimas. Valstybinio socialinio ir privataus draudimo santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Privataus draudimo valstybinis reguliavimas LietuvojeĮvadas. Draudimo veiklą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas. Lietuvos Respublikos (LR) Draudimo įstatymas. Įstatymai, reguliuojantys draudimą arba su juo susijusius santykius. Valstybinė Draudimo Veiklos Priežiūros Tarnyba. VDPT valdybos funkcijos. VDPT valdybos teisės. VDPT vykdomi patikrinimai. VDPT konsultacijų teikimas. VDPT poveikio priemonės. VDPT laikinasis administratorius. VDPT tarptautiniai projektai. VDPT artimiausi planai. Trumpa Draudimo Sektoriaus apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Privatieji juridiniai asmenysĮvadas. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų rūšys. Privatūs juridiniai asmenys. Advokatų profesinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Europos ekonominių interesų grupės. Individualios (personalinės) įmonės. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Kredito unijos ir kitos kredito įstaigos. Tikrosios ūkinės bendrijos. Uždarosios akcinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Išvados. Skaityti daugiau
PrivatizacijaĮvadas. 1991-2001 metų privatizavimo proceso apžvalga. 2001 metų privatizavimo aktualijos. Privataus sektoriaus kūrimas. Valstybinio turto privatizavimo politikos principai. Atsiskaitymas už privatizuojamą turtą. Valstybinio turto privatizavimo politikos problemos. AB "Lietuvos dujos" privatizavimas. Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimas. Nacionalinės oro bendrovės "Lietuvos avialinijos" privatizavimas. Valstybinių alkoholio įmonių privatizavimas. Sanatorijos "Versmė" Birštone privatizavimo pradžia. Skaityti daugiau
PrivatizavimasPagrindiniai privatizavimo metodai. Privatizavimo metodai. Viešas akcijų pardavimas. Privatus akcijų pardavimas ( visiškas arba dalinis). Valstybinės įmonės turto pardavimas. Įmonės reorganizavimas į atskiras dalis. Naujos privačios investicijos į VVĮ. Vadovybės/ darbuotojų išpirkimai. Nuomos ir valdymo kontraktai. Privatizavimas Baltijos valstybėse: metodai ir patirtis. Privatizavimo procesas Estijoje. Ankstyvasis privatizavimas Estijoje. Smulkus privatizavimas Estijoje. Stambus privatizavimas per EPA. Čekių vaidmuo Estijos privatizavimo procesuose. Infrastruktūros įmonių privatizavimas Estijoje. Privatizavimo procesas Latvijoje. Ankstyvasis privatizavimas Latvijoje. Smulkus privatizavimas. Stambus privatizavimas Latvijoje. Čekinis privatizavimas Latvijoje. Latvijos komercinių bankų privatizavimas. Privatizavimo procesas Lietuvoje. Privatizavimo procesai- organizavimas ir teisinė bazė. Privatizavimo etapai Lietuvoje. Ankstyvasis privatizavimas Lietuvoje. Pirmas privatizavimo etapas Lietuvoje. Užsienio kapitalas pirminiame privatizavime Lietuvoje. Antrasis ir trečiasis privatizavimo etapai. Lietuvoje 1995-1998 metai. Privatizavimo procesų Baltijos valstybėse palyginamoji analizė. Skaityti daugiau
Privatizavimo eigos analizavimas: AB "Lietuvos avialinijos"Įvadas. Bendra transporto politika. Laisvas paslaugų judėjimas. Investicijų ekonominė esmė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. 2003-ieji - didelių įmonių privatizavimo metai. Reikalavimai LAL pirkėjui. Oro transportas. Parengtas "Lietuvos avialinijų" privatizavimo planas. "Lietuvos avialinijų" pardavimo konkursas startuos kitų metų kovą (papildytas) 2002 metais gruodžio 6 d. Pavėluotas startas. Strategija – dirbti toliau. SAS nebesidomi "Lietuvos avialinijomis". "Lietuvos avialinijų" laukia naujas privatizavimo procesas. Naujas žingsnis pražūties link. Netikslūs skaičiai klaidina aviakompanijas. AB "Lietuvos avialinijos" integracija į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenysĮvadas. Juridiniai asmenys. Juridinis asmuo. Juridinių asmenų reorganizavimas ir pasibaigimas. Juridinio asmens istorija. Juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės kaip juridinis asmuo. Pelno nesiekiančios ir nevyriausybinės organizacijos. Įmonės sąvoka. Finansų įstaigos. Draudimo bendrovės. Bankai ir kredito unijos. Juridinio asmens teisnumas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Nuolatinis valdymo organas. Steigėjų teisės ir pareigos. Dalyvio sąvoka. Juridinio asmens turtas ir finansai. Juridinio asmens bankrotas. Akcinė bendrovė. Akcininkų teisės. Bendrovės organai. Administracijos vadovas. Bendrovės turtas. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (2)Įvadas. Juridiniai asmenys apskritai. Pagrindinės sąvokos. Juridinis asmuo. Viešieji ir privatieji asmenys. Valstybė ir savivaldybės. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Juridinio asmens dalyvis. Privatieji juridiniai asmenys. Veiklos licencijavimas. Verslininko sąvoka. Lietuvos Respublikoje galinčios veikti įmonės. Privačiųjų juridinių asmenų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Ribotos civilinės atsakomybės grupės. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Viešieji juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės ir savivaldybių įstaigos kaip juridiniai asmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (3)Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens apibrėžimas. Viešieji ir privatieji asmenys. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmens organai. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant privačiojo juridinio asmens valdymo organų kompetenciją. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant viešojo juridinio asmens valdymo organų kompetenciją. Išvados. Skaityti daugiau
......