Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Prekybos įmonės išorinė aplinka ir jos tyrimo reikšmė verslo plėtraiĮvadas. Organizacijos išorinė aplinka teoriniu aspektu. Konkurencinės (tiesioginės) aplinkos tyrimas prekybos įmonėje ir jo reikšmė verslo plėtrai. Politinių ir teisinių išorės veiksnių įtaka įmonei. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos įmonių rūšys ir funkcijosĮvadas. Pardavimai ir jų skatinimas. Rinkotyra. Prekė. Kaina. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Mišrios ir specializuotos parduotuvės. Universalinės parduotuvės. Supermarketai. Mažesnių kainų parduotuvės. Siunčiamosios prekybos įmonės. Kilnojamosios prekybos įmonės. Mažesnių prekybos įmonių junginiai. Filialinės įmonės. Prekybos centrai. Savanoriškos prekybos grandys. Frančizinės sistemos. Didmeninės prekybos įmonių tipai. Didmeninės prekybos įmonių grupės. Supirkimo. Prekybos gamybos priemonėmis. Vartojimo reikmenų. Prekybos sandėliai. Mokslo įtaka prekybos tobulinimui. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos įmonių vietos, prekių pateikimo įtaka klientamsDarbo tikslas: Išanalizuoti prekybos objekto vietos, prekių pateikimo ir prekiavimo formos įtaką klientams. Prekybos objekto vieta. Mažmeninės prekybos objekto vietos parinkimas. Didmeninės prekybos objekto vietos parinkimas. Prekių pateikimas. Prekiavimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos įrangaĮvadas. Prekybos inventorius. Prekybinių įrenginių klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos įrengimaiPrekybinių įrengimų klasifikavimas. Prekybiniai baldai. Prekybinis inventorius. Aksesuarai. Skaityti daugiau
Prekybos įrengimai (2)Įvadas. Prekybos įrangos klasifikavimas. Prekybos inventorius. Reikalavimai prekybos inventoriui. Prekybos inventoriaus klasifikavimas. Svėrimo – matavimo įrenginiai. Svėrimo – matavimo įrenginių reikšmė. Svėrimo įrenginių klasifikavimas. Reikalavimai svėrimo įrangai. Elektroninės svarstyklės. Elektroninių kasos aparatų naudojimas. Kėlimo – transporto įrenginiai. Krovinių klasifikavimas. KTĮ klasifikavimas. Kėlimo mašinų klasifikavimas. Transporto priemonių klasifikavimas. Liftai. Krautuvai. Vežimėliai. Transporteriai. Pastato komunikacinės sistemos. Komunikacinių sistemų įrengimai. Sistemų tarpusavio ryšys. Elektros tinklas. Vandentiekio ir nuotekų sistemos. Vėdinimo sistema. Ryšių tinklas. Šaldymo įrenginiai. Šalčio reikalingumas. Prekybinės šaldymo įrangos klasifikavimas. Prekybinės šaldymo įrangos pasirinkimas. Materialinių vertybių apsaugos priemonės. Individuali įmonė "Rasa". Skaityti daugiau
Prekybos logistika (3)Įvadas. Prekybos logistikos sudedamosios dalys ir pagrindiniai elementai. Logistikos uždaviniai ir funkcijos. Logistikos vystymąsi lemiantys faktoriai. Tiekėjų pasirinkimas pirkimų logistikoje. Informacinė logistika. Informacinės sistemos etapai. Duomenų rinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos logistikos sudedamosios dalys ir pagrindiniai elementaiĮvadas. Prekybos logistika, jos samprata, vieta ir reikšmė. Logistikos, kaip savarankiškos praktinės ir mokslinės veiklos, atsiradimo aplinkybės. Prekybos logistikos sudedamosios dalys ir pagrindiniai elementai. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos marketingo kontrolės tipai ir metodaiĮvadas. Prekybos marketingo samprata, atsiradimo priežastys ir turinys. Prekybos marketingo valdymo proceso modelis. Marketingo veiklos organizavimas įmonėje. Įmonės marketingo veikla ir jos pobūdis. Marketingo veiklos tikslai ir pagrindiniai principai. Marketingo funkcijos. Marketingo veiklos organizacinės formos. Marketingo veiklos kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos paslaugų įmonės marketingo komunikacijos komplekso ypatumaiĮvadas. Rinkodaros komunikacinio komplekso ypatumų teorinė analizė. Komunikacinio proceso samprata. Komunikacinis procesas rinkodaroje. Paslaugų organizacijos komunikacijos ypatumai. Komunikacijos strategijos kūrimo matmenys. Integruoto komunikacijos proceso planavimas. Komunikacijos ir paslaugų kokybės ryšys. Prekybos paslaugų įmonės komunikacinio komplekso ypatumai. Prekybos paslaugų įmonės "Senukai" charakteristika. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekybos raida LietuvojeLietuvos prekybos raida nuo seniausių laikų iki XX amžiaus. XX amžiaus prekyba iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos prekybos raida atkūrus nepriklausomybę. Elektroninė prekyba Lietuvoje. Skaityti daugiau
Prekybos žmonėmis fenomenasĮvadas. Prekybos žmonėmis samprata. Prekybos žmonėmis samprata tarptautiniuose dokumentuose ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose. Prekybos žmonėmis samprata Lietuvoje. Prekeivių žmonėmis ir jų veiklos metodų apibūdinimas. Aukos charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Prekinio ženklo, pakuotės vaidmuo reklamojeĮvadas. Prekių ženklų istorija. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės samprata. Prekės funkcijos. Prekės ženklo elementai ir reikalavimai jiems. Prekės identifikavimas ir ženklinimas. Prekės identifikavimas. Prekės ženklinimas. Prekės ženklo simbolis. Pakuotės vaidmuo. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Prekinis ženklasĮvadas. Prekės ženklų istorija. Kas tai yra prekinis ženklas? Prekinio ženklo strategija. Kodėl prekinis ženklas svarbus vartotojui ir pardavėjui? Prekinio ženklo vertė. Ar reikalingas prekinis ženklas? Prekinio ženklo sukūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių asortimentasPrekių asortimentas. Prekių asortimento formavimas. Prekių asortimento klasifikavimas, struktūra. Asortimento politikos samprata. Asortimento reguliavimas. Asortimento kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių asortimentas ir jo vaidmuo rinkojeĮvadas. Asortimento vaidmuo ir jo pavidalai rinkoje. Asortimento formavimas (sudarymas). Išvados. Skaityti daugiau
Prekių asortimentas ir vaidmuo rinkojeĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti prekių asortimentą ir jo vaidmenį rinkoje. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento vaidmuo rinkoje. Prekių asortimento sudarymas. Asortimento politika. Asortimento politikos samprata, reikšmė, ją lemiantys veiksniai. Asortimento optimizavimas. Asortimento kontrolė. Asortimento analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių asortimento formavimas prekybos įmonėjeĮvadas. Asortimentas. Asortimento politika. Prekių asortimento apibūdinimas, gilumas, platumas. Prekių asortimento kaita. Asortimento formavimas. Prekių asortimentą įtakojantys veiksniai. Asortimento struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių asortimento samprata ir jo parametraiPrekių asortimentas. Pagrindiniai prekių hierarchijos lygiai. Asortimento parametrai. Asortimento plotis. Prekių asortimento piramidė. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių asortimento struktūra: UAB "Riki2"Prekių asortimento struktūros samprata. Įmonės "Riki2" ataskaita, remiantis rinkodaros veiksmais. Prekių grupių skaičius parduotuvėje "RIKI2". Prekių kokybė. Asortimento gylis pasirinktoje prekių grupėje. Prekių asortimento formavimas. Aptarnavimas nupirkus . Įmonės prekių ženklas. Kainų politika. Rėmimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
......