Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Praktikos ataskaita: siuvimo įmonė UAB "Omniteksas"Įvadas. Susipažinimas su siuvimo įmone. Įmonės aprašymas. Įmonės asortimentas. Įmonės padalinių ir procedūrų aprašymas. Užsakymų priėmimas. Pirkimai. Sukirpimas. Siuvimas. Gatavos produkcijos rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas. Kokybės ir aplinkos apsaugos sistema. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: spausdintuvų kasečių atnaujinimo įmonėReziumė. UAB "XXL" pagrindinė veikla spausdintuvų kasečių atnaujinimas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės valdymo sistema. Veiklos planavimas ir organizavimas. Marketingo analizė. Finansiniai rodikliai. Vertikalioji ir horizontalioji balanso rodiklių analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitų rodiklių analizė. Įmonės būklės santykinių finansinių rodiklių analizė. Vertės grandinės tyrimas. Atsakomybės centrų ir kaštų struktūros juose tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos darbas: L. Pilipavičienės IĮĮvadas. Pirma dalis. Įmonės pristatymas. Bendrasis įmonės valdymas. Individualios įmonės struktūra. "L.Pilipavičienės individualios įmonės" strategija ir tikslai. Individualios įmonės veikla. Darbuotojų skatinimas ir ribojimas. Antra dalis. Bendra įmonės finansinės situacijos padėtis. Pelno normos didinimo prekių projektiniai variantai. Išvados. Skaityti daugiau
Praktinė verslo analizė: UAB "Langas"Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti įmonės rinkodarą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su rinkodaros naudojamą strategiją, rinkodaros padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategiją. UAB "Langas" praktinė verslo analizė. Rinkodaros orientacija. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. UAB "Langas" rinka Lietuvoje. Medinių langų tikslinė rinka. UAB "Langas" prekės apibūdinimas. Kainos nustatymo strategija. UAB "Langas" prekių pateikimas. UAB "Langas" rėmimo strategija. UAB "Langas" rėmimo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Pramoginio renginio scenarijusLaisvalaikio edukologijos referatas. Įvadas. Renginio samprata. Pramoga. Pramogos samprata. Pramogos reikšmė vaiko gyvenime. Pramoginių renginių teikiama nauda. Scenarijus. Scenarijaus samprata. Scenarijaus rūšys. Režisūrinis sumanymas. Montažas. Režisūrinis sprendimas. Scenarijaus planas. Reikalavimai renginio scenarijui parengti. Scenarijaus rengimo klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Pramogų klubo tyrimas: "Crazy House"Tyrimo objektas. Organizacijos charakteristika, teikiamos paslaugos ir probleminė sritis. Aplinkos analizė. Problemos formulavimas - klientų srauto mažėjimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Pramogų parkų reikšmė valstybeiLaisvalaikio ir pramogų turizmas pasaulyje. Laisvalaikio ir turizmo pramogos. Atrakcijų verslas. Teminiai parkai. Vandens parkai . Pramogų parkai Lietuvoje. Vandens pramogų parko statybos pajūryje galimybės. Pramogų parkas Vilniuje. Druskininkų vandens pramogų parkas laukia per 182 tūkst. naujų lankytojų. Lietuvoje be dotacijų gali išsilaikyti tik vienas vandens pramogų parkas. Jungtinių valstijų pramogų/teminių parkų ir atrakcionų industrija. Skandinavijos šalių pramoginiai parkai. Išvados. Skaityti daugiau
Pramogų rinka KauneĮvadas. Pramogų verslo apžvalga Kauno mieste. Paslaugų esmė ir savybės. Paslaugų rinkos struktūra ir konkurencijos formos. Paslaugų kokybė. Klientų aptarnavimas. Pagrindiniai paslaugų politikos sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Pramogų rinka Kauno mieste: situacijos analizėĮvadas. Pramogų verslo apžvalga Kauno mieste. Paslaugų esmė ir savybės. Paslaugų rinkos struktūra ir konkurencijos formos. Paslaugų kokybė. Klientų aptarnavimas. Pagrindiniai paslaugų politikos sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Pramogų verslas LietuvojeSporto mėgėjai nelepinami. Kurorto naujiena – "Boingas". "Šlapios" pramogos. Vilnius tampa Lietuvos pramogų sostine. Vilniaus pramogų parkas. Lošimų bei lažybų pramogų verslas. Pasauliniai pramogų verslo lyderiai. Europos pramogų centrai. Į Miuncheną — alaus ir renginių. Miuncheno įžymybės. Miuncheno šventės. Šventė kiekvieną dieną. Pasaulio pramogų sostinės. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės centrų išdėstymo principaiĮvadas. Pramonės išdėstymas. Apdirbamosios pramonės teritorinį išsidėstymą lemiantys veiksniai. Pramonės išdėstymo teorijos. Pramonės ryšiai ir multiplikacijos reiškinys. Pramonė ekonomiškai silpnose ir kylančios ekonomikos šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės dizaino pavyzdžių, prekių ir paslaugų ženklų apsaugaĮvadas. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos įkūrimo prielaidos, tikslai, uždaviniai, funkcijos ir pagrindinės veiklos kryptys. Teisinė pramonės nuosavybės objektų apsauga. Pramonės dizaino pavyzdžių apsauga Lietuvoje. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga Lietuvoje. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras. Skaityti daugiau
Pramonės epochaĮvadas. Pramonės epocha. Gamta ir kultūra Pramonės epochoje. Aplinkos problemos ir apsauga Lietuvoje. Pagrindinės Pramonės epochos aplinkos problemos, priežastys, sprendimo būdai. Ekologinis dorovės imperatyvas. Ekologinė atsakomybė. Gamtos - aplinkos ateities vizija. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės gamybinio padalinio (įmonės) kūrimas ir organizavimasĮžanga. Tikslas: pagilinti studento žinias įgyjamas kurso studijavimo metu, pritaikyti šias žinias konkrečiai užduočiai spręsti, įgyti skaičiavimo atlikimo ir aiškinamųjų raštų sudarymo įgūdžių, pagrindžiant priimtus sprendimus. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma (pertraukiamo veikimo srovinė linija. Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai arba grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarp operacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra (detalizuojant pamainomis). Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės gamybinio padalinio organizavimas (7)Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma (paruošimo baras). Daiktinė specializavimo forma (apdirbimo baras). Pertraukiamo veikimo srovinė linija (apdirbimo baras). Surinkimo srovinė linija (surinkimo baras). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai ir specialistai. Organizacinė valdymo struktūra. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas surinkimo baro srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas Skaityti daugiau
Pramonės nuosavybės objektai, jų apsaugos ypatumai, apsauginiai dokumentaiĮžanga. Pramonės nuosavybės objektai. Išradimas. Naudingasis modelis. Pramonės dizainas. Prekių ir paslaugų ženklai. Prekių kilmės vietos nuorodos bei kilmės vietos pavadinimas. Firmos vardas. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Puslaidininkių gaminių topografijų. Gamybos paslaptys. Apsaugos ypatumai, apsauginiai dokumentai. Patentinė paraiška. Patentavimo patikėtinis. Paraiškų ekspertizės sistema. Apsaugos dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės organizavimas įmonėje (2)Įžanga. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Gamybiniai-technologiniai įrengimai. Paruošimo baras - technologinė specializavimo forma. Apdirbimo baras-daiktinė specializavimo forma. Srovinės gamybos charakteristika. Surinkimo baras (surinkimo srovinėje linijoje). Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Budinčių šaltkalvių ir budinčių elektrikų skaičius. Kontrolierių skaičius (DSk) apskaičiuojamas. Remonto darbininkų (staklininkų ir šaltkalvių) skaičius (DSrem) apskaičiuojamas. Kito pagalbinio personalo rekomenduojama sudėtis. Baro(cecho) organizacinė valdymo struktūra. Medžiagos. Visų rūšių energija. Patalpoms apšviesti sunaudojama elektros energija. Poreikis suspaustam orui. Garo, sunaudojamo patalpoms apšildyti, poreikis. Poreikis vandeniui. Technologiniams tikslams. Buitiniams tikslams. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrus operacijų derinimo būdas. Darbo grafikų formavimas surinkimo baro srovinėje linijoje. Tarpoperacinių atsargų (įdirbių) apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės perversmasĮvadas. Pokyčiai pramonėje ir žemės ūkyje. Garo amžius. Verpimo pramonė. Anglių kasyba. Elektros amžius. Metalo revoliucija. Žemės ūkio ir maisto gamybos perversmas. Nafta ir dujos. Industrializacija. Kodėl Vakarų Europa? Industrializacijos plėtra. Transportas ir ryšiai. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės plėtros programos projektasSubalansuotos pramonės plėtros įtaka pramonės konkurencingumui. Pramonės subalansuotos plėtros pagrindiniai privalumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės. Įvairių suinteresuotųjų šalių vaidmuo pramonės subalansuotos plėtros procese. Pramonės įmonių vaidmuo subalansuotos plėtros procese. Valdžios institucijų vaidmuo. Kitų suinteresuotųjų šalių vaidmuo. Programos tikslai ir uždaviniai. Subalansuotos pramonės plėtros programos veiklos kryptys. Sąlygų, skatinančių subalansuotos pramonės plėtros diegimą, kūrimas. Techninio potencialo vystymas ir parama pramonės įmonėms diegiant subalansuotos pramonės plėtros priemones. Pažangių mokslo tiriamųjų darbų ir inovacijų diegimo gamyboje skatinimas. Programos įgyvendinimo priemonių planas. Priemonių planas. Įvairių lėšų panaudojimo galimybės. Pramonės būklės analizė subalansuotos plėtros požiūriu. Programos įgyvendinimas. Subalansuotos pramonės plėtros priemonės. Užsienio šalių vykdomos subalansuotos pramonės plėtros politika ir jos rėmimo praktika. Skaityti daugiau
Pramonės restruktūrizavimo problemosĮžanga. Pramonės restruktūrizavimas Lietuvoje. Pramonės restruktūrizavimo problemos. Socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......