Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Politinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemojeĮvadas. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Politinės partijos ir interesų grupės. Teisinis NVO reglamentavimas. Konstitucinis pagrindas. Visuomeninių organizacijų įstatymas. Asociacijų įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos ir partinių sistemų klasifikacijaĮvadas. Partijos apibrėžimas. Politinių partijų struktūra ir funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Partinės sistemos. Lietuvos politinių partijų ištakos Lietuvoje. Išvados. Reziumė. Skaityti daugiau
Politinės partijos ir politinės organizacijosĮvadas. Pirmosios politinės partijos Lietuvoje ir jų siekiai. Politinių partijų veikla atkuriant Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Politinių partijų finansavimas ir "juodosios" įplaukos. Socialdemokratų partija XXI amžiuje. Politinių partijų veikla 2006 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos: genezė, klasifikacija, funkcijosĮvadas. Partijos samprata ir funkcijos. Partijų genezė ir jos modeliai. Partijų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos: paskirtis, funkcijos, modeliaiĮvadas. Politinių partijų samprata. Partijų kilmė ir įtaka. Partijų modeliai. Politinių partijų funkcijos. Visuotinė partija. Kartelio partija. Masinė partija. Elito partija. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės paslaugos įvaizdis ir jo formavimasĮvadas. Politinės paslaugos įvaizdis. Politinės paslaugos įvaizdžio samprata. Politinės paslaugos įvaizdžio kūrimo strategija. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimas. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimo būdai. Politinės paslaugos įvaizdį formuojantys veiksniai. Priemonės įtakojančios politinės paslaugos įvaizdį. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politinės sistemos samprata ir jos funkcijosĮvadas. Politinės sistemos samprata, jos funkcijos. Politinės sistemos savybės ir elementai. Politinės valdžios samprata. Politikos elitas. Išvada. Skaityti daugiau
Politinės sistemos: Danija ir LibanasĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas. Temos aktualumas. Darbo metodai. Danija. Libanas. Išvados. Skaityti daugiau
Politiniai mokymai senovės Kinijoje: konfucionizmas ir daoizmasKonfucionizmas. Daoizmas. Konfucionizmo ir daoizmo svarba. Jų išpažįstamos tiesos bei jų tarpusavio sąryšis. Išvados. Skaityti daugiau
Politiniai režimaiĮvadas. Demokratizmo kilmė. Tiesioginės demokratijos ištakos ir vertinimas. Atstovaujamosios demokratijos ištakos (Anglijos parlamentas). Autoritarizmo ištakos. Totalitarizmo sąvokos, modelio, genezės aiškinimas ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Politiniai režimai (3)Įvadas. Demokratinis politinis režimas. Demokratinio režimo bruožai ir raidos etapai. Laisvės principas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Demokratinių režimų klasifikacija. Nedemokratiniai režimai. Autoritarinis režimas. Asmeninės diktatūros. Teokratijos. Ideologiniai kariniai režimai. Tariami demokratiniai režimai. Tiesioginis karinis valdymas. Civiliniai - kariniai režimai. Tradicinės monarchijos. Kleptokratijos. Totalitarinis režimas. Fašistinė doktrina. Nacistinė doktrina. Bolševikinė doktrina. Demokratiniai ir nedemokratiniai režimai istoriniame kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Politinio dalyvavimo esmė ir formosĮvadas. Dalyvavimo politikoje prielaidos. Politinio dalyvavimo tipologija. Netradicinė politinė elgsena. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Individo dalyvavimo politikoje veiksniai. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Politinio teisingumo principai Platono "Valstybėje"Įvadas. Tinkama valstybės politinė santvarka. Politiškai teisinga Platono "Valstybė". Išvados. Skaityti daugiau
Politinis aktyvumas LietuvojePolitinis aktyvumas, politinė visuomenė, politinis aktyvumas ir demokratija, politinis aktyvumas ir pilietinė visuomenė, politinio aktyvumo Lietuvoje tyrimas. Skaityti daugiau
Politinis dalyvavimas LietuvojeĮvadas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis dalyvavimas: samprata ir rūšysĮvadas. Politinio dalyvavimo samprata. Politinio dalyvavimo rūšys. Politinio dalyvavimo kaita. Lietuvos atvejis. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis liberalizmasĮvadas. Politinis liberalizmas. Du pamatiniai klausimai. Politinės teisingumo koncepcijos idėja. Visuomenė kaip sąžiningo bendradarbiavimo sistema. Pirminės pozicijos idėja. Politinė asmens koncepcija. Gerai tvarkomos visuomenės idėja. Ne bendruomenė ir ne asociacija. Apie naudojimąsi abstrakčiomis koncepcijomis. Protingumas ir racionalumas. Asmens moralinės motyvacijos pagrindas. Politinis konstruktyvizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis lyderis ir jo įvaizdžio kūrimasĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti politinio lyderio fenomeną ir jo įvaizdžio kūrimo procesą. Politinio lyderio koncepcija, tipai ir funkcijos. Politinio lyderio sąvoka. Politinio lyderio tipai ir funkcijos. Politinio lyderio vaidmuo. Politinio lyderio įvaizdis. Politinio lyderio įvaizdžio formavimas. Politinio lyderio įvaizdžio elementai. Politinio lyderio įvaizdžio formavimo psichologiniai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis režimas: samprata ir tipologijaĮvadas. Darbo tikslas yra apibūdinti politinio režimo sampratą bei demokratinį ir nedemokratinį politinius režimus bei jų potipius, remiantis R. Dahl politinių režimų tipologijos schema. Politinio režimo samprata. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai ir jų tipologija. Autoritarinis politinis režimas. Totalitarinis politinis režimas. Mišraus tipo ir pereinamieji politiniai režimai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių jėgų konsolidacijos procesai bendrame politinės fragmentacijos foneĮvadas. Politinių jėgų fenomenas. Politinės partijos samprata. Politinės jėgos kairės ir dešinės skalėje. Politinės jėgos Lietuvoje. Dešiniosios politinės jėgos. Kairiosios politinės jėgos. Dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų skirtys. Politinių jėgų konsolidacija. LDDP ir LSDP susivienijimas. Išvados. Skaityti daugiau
......