Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Platonas. Platono sielos teorijaGrožis ir meilė – mite apie žmogaus prigimtį. Siela ir idėja. Platono sielos teorija. Sielos ir kūno sąsajos. Žmogaus tobulybės. Absoliutus gėris. Nemirtingos sielos metafizika. Reinkarnacijos idėja. Laisvės problema. Išvados. Skaityti daugiau
Platono "Valstybė" ir jos pagrindinės idėjosĮžanga. Kas jis, Platonas? Trumpa biografija. Platono idėjų pasaulis. "Valstybė" - utopija. Pirmoji knyga. Penktoji knyga. Šeštoji knyga. Septintoji knyga. Postscriptum. Skaityti daugiau
Platono etikaPlatonas. Etikos analizė Platono kūryboje. Platono mokiniai. Platono svarbiausių dorybių (pagrindinių dorybių) teorija. Platono kūrybinio palikimo analizė. Skaityti daugiau
Platono filosofijaPlatono filosofinių idėjų apžvalga. Platono trikampis. Skaityti daugiau
Platono filosofijos bruožai (2)Platono filosofijos bruožai. Platono kūryba. Filosofijos esmė ir prasmė. Platono "Valstybėje". Išvados. Skaityti daugiau
Platono gnoseologijaĮvadas. Pažinimo teorija. Mąstymas. Įgimtas žinojimas. Pažinimo laipsniai. Mokslinis pažinimas ir dialektikos metodas. Filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
Platono idealios valstybės modelisĮvadas. Platono idealios valstybės modelis. Klasės ir sielos. Teisingumas. Nuosavybė ir šeima. Auklėjimas. Įstatymai ir valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Platono idealios valstybės modelis (2)Įžanga. Platono valstybės politinės santvarkos samprata. Valstybės ir žmogaus (visuomenės) santykis. Politinis teisingumas. Socialiniai luomai (klasės). Nuosavybė, šeima ir auklėjimas Platono valstybėje. Platono idealios valstybės modelio realizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Platono idėjos ir tobulo žmogaus koncepcijaIdėja. Grožis. Grožio objektas. Daiktai ir idėjos. Dvejopa daikto prigimtis. Pažinimas. Siela. Dialektika. Platono idėjų pasaulis. Gėrio esmė. Meilė. Sielos rūšys. Sielos nemirtingumas. Dorybė. Filosofai. Valstybė. Piliečiai. Skaityti daugiau
Platono idėjų pasaulis ir tobulo žmogaus koncepcijaĮvadas. Platono idėjų pasaulis ir tobulo žmogaus koncepcija. Filosofijos esmė ir prasmė. Pažinimo teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Platono idėjų teorija. Platono ir Aristotelio sielos samprata (2)Platono idėjų teorija. Platono ir Aristotelio sielos samprata. Skaityti daugiau
Platono imitacijos teorija, kaip P. Bourdieu medijų teorijos ištakosĮvadas. Pirmojoje darbo dalyje pristatytos Platono mintys, kurios sudaro pagrindą jo imitacijos teorijai, bei aptarta pati imitacijos teorija. Antrojoje dalyje pristatyta P. Bourdieu masinių medijų teorija bei tai, kaip ji yra susijusi su Platono imitacijos samprata. Platono pamėgdžiojimo teorija. Pierre Bourdieu medijų teorija ir jos sąsajos su Platono pamėgdžiojimo teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Platono ir Aristotelio būties sampratosĮvadas. Platono ir Aristotelio būties sampratos. Grožio samprata. Juslinio pasaulio daiktai. Materija. Išvados. Skaityti daugiau
Platono ir Aristotelio būties sampratų palyginimasĮvadas. Platono būties samprata. Idėjų teorija. Dviejų pasaulių teorija. Gėris – visos būties tikslas ir ištaka. Platono olos alegorija. Dievas ir pasaulis (būties hierarchija). "Fedonas". Žinojimas - tai prisiminimas. Siela dieviška. Aristotelio būties samprata. Prieštaravimas Platonui (idėjų teorijai). Materijos ir formos dualizmas. Substancija (Aristotelinė būtis). Potencija ir aktas. Aristotelio būties hierarchija. Išvados. Skaityti daugiau
Platono ir Aristotelio politinių teorijų skirtumaiĮvadas. Dėstymas. Idealo ir tikrovės priešprieša. Platonas ir Aristotelis: ar geriau būti valdomam geriausio žmogaus, ar geriausių įstatymų? Geriausios santvarkos. Požiūriai į tradicijas. Požiūris į šeimą ar nuosavybę. Išvados. Skaityti daugiau
Platono ir Aristotelio teisingumo sampratosĮvadas. Tikroji ir netikroji būtybė. Platonas. Teisingumas dialoge "Valstybė". Teisingumas ir valstybė. Teisingumas ir įstatymai. Teisingumas žmoguje. Aristotelis. Teisingumas Aristotelio "Politikoje". Valstybės valdymas. Teisingumo svarba. Bendrasis teisingumas. Mainų teisingumas. Padalijimo teisingumas. Išvados. Klasikinė antikos filosofija - Platonas ir Aristotelis. Teisingumo supratimas lyginant Platoną su Aristoteliu. Skaityti daugiau
Platono keturių dorybių teorijaĮžanga. Keturių dorybių teorija. Išmintis. Narsumas. Nuosaikumas. Teisingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Platono ontologijaBūties sąvoka. Ontologija. Antikinė ontologija. Platono ontologija. Išvada. Skaityti daugiau
Platono pažinimo teorijaPlatono gyvenimas. Platono pažinimo teorija. Platono trikampis. Gnoseologija. Išvada. Skaityti daugiau
Platono pažinimo teorija (2)Įvadas. Kas yra pažinimas? Platono pažinimo teorija. Pažinimo idealas Platono filosofijoje. Prisiminimo lygybė pažinimui. Išvados. Skaityti daugiau
......