Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Pinigų rinka (3)Įvadas. Pinigų rinka ir jos vaidmuo. Pinigų rinkos segmentai ir jų apibūdinimai. Diskonto rinka. Tarpbankinė rinka. Depozitų sertifikatų rinka. Vietinės valdžios paskolų rinka. Eurorinka. Pinigų kiekis. Tarpbankinio skolinimo sandorių litais ir VILIBOR. Kaita. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų rinka ir joje naudojami instrumentaiĮvadas. Pinigų rinkos vaidmuo. Pinigų rinkos pagrindiniai subjektai. Pirminė ir antrinė rinkos. Pinigų rinkos priemonės. Iždo vekseliai. Komerciniai vekseliai. Vertybinių popierių išpirkimo sutartys. Bankų akceptai. Apyvartiniai depozitiniai sertifikatai. Vekseliai ir čekiai. Pinigų rinkos klasifikacija. Diskonto rinka. Diskonto rinkos veikimas. Paralelinės rinkos. Tarpbankinė rinka. Depozitininių sertifikatų rinka. Vietinės valdžios paskolų rinka. Eurorinka. Nacionalinių pinigų rinkų atskirumas. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų srautai (2)Pinigų srautai. Pinigų srautų klasifikacija. Taupymas, jo privalumai, trūkumai. Taupymas. Privalumai. Trūkumai. Skolos, jų privalumai, trūkumai. Geros ir blogos skolos. Finansinė atskaitomybė, jos reikšmė. Skaityti daugiau
Pinigų srautų ataskaitaĮvadas. Pinigų srautų informacija. Pagrindinės sąvokos. Pinigų srautų planavimas. Pinigų srautų biudžeto sudarymas. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Piniginių įplaukų / išmokų iš įmonės pagrindinės veiklos numatymas. Pinigų srautų informacijos valdymas. Pinigų srautų informacijos valdymo supratimas. Pinigų srautų analizė. Pinigų srautų informacijos valdymo kompiuterizavimo prielaidos ir galimybės. Pinigų srautų informacijos reikšmė valdymo apskaitai. Pinigų srautų informacijos reikšmė valdymo apskaitai. Priedai. Skaityti daugiau
Pinigų srautų ataskaita (2)Įvadas. Pinigų srautų ataskaitos rengimas. Netiesioginis pinigų srautų skaičiavimo būdas. Tiesioginis pinigų srautų skaičiavimo būdas. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Optimalaus pinigų kiekio apskaičiavimas. Pinigų srautų taikymas praktikoje. Tiesioginio formato pinigų srautų ataskaitos paruošimas. Netiesioginio formato pinigų srautų ataskaitos paruošimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų srautų esmėPinigų vaidmuo įmonėje. Gavimai ir išmokėjimai. Įplaukos ir išlaidos bei jų sąsajos su gavimais ir išmokėjimais. Finansinės ir investicinės veiklų pinigų srautai. Finansinė atskaitomybė. Finansinis turtas. Investiciniai pinigų srautai. Pelno ir pinigų srautų skirtumai. Skaityti daugiau
Pinigų srautų judėjimo analizė ir prognozėsĮvadas. Pinigų srautų prognozavimas. Pinigų srautai: samprata ir ypatybės. Pinigų gavimo prognozavimas. Pinigų išleidimo prognozė. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Pinigų srautų biudžeto sudarymas. Pinigų srautų analizė. Skaityti daugiau
Pinigų srautų tarptautinė reglamentacijaĮvadas. Pinigų srautų ataskaitos reglamentavimas. Pinigų srautų ataskaitos reglamentavimo problemos tarptautiniu mastu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausaPinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigai. Pinigų funkcijos. Mainų priemonė. Prekių apskaitos funkcija. Taupymo kaupimo funkcija. Bankų atsiradimas ir jų funkcijos. Būtino rezervo principas. Pinigų pasiūlos. Plėtimas. Mažinimas. Pinigų multiplikatorius. Centrinis Bankas (CB) ir jo funkcijos. Pinigų pasiūlos kontrolės bei reguliavimo būdai. Monetarinė politika: esmė ir tikslai. Centrinio Banko (CB) tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Kiekybinė pinigų teorija ir pinigų paklausa. Euro įvedimas Lietuvoje. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Eurų banknotai ir monetos. Skaityti daugiau
Pynimas. Pynimas iš laikraščiųĮvadas. Pagrindinės medžiagos naudojamos tradiciniam pynimui. Importinės pynimo medžiagos. Pagalbinės pynimo priemonės. Pynimo įrankiai. Pagrindiniai pynimo būdai. Paprastasis pynimas. Pynimas sluoksniais. Pynimas eilėmis. Pynimas kvadratais. Ažūrinis pynimas. Pynimas iš laikraščių. Reikalingos medžiagos. Vytelių gaminimo technika. Dar keletas patarimų. Darbelių apipavidalinimo būdai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Pinti baldaiĮžanga. Pagrindinės pynimui vartojamos medžiagos. Pagalbinės pynimo priemonės. Karklų vytelių paruošimas pynimui. Pynimo būdai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Piotras ČaikovskisDidžiojo rusų kompozitoriaus biografija, kūryba, įdomūs faktai. Skaityti daugiau
PIR (Pasyviųjų InfraRaudonųjų spindulių) judesio jutikliaiPIR – Pasyviųjų InfraRaudonųjų spindulių jutikliai. Fresnelio lęšis. Piroelektrinis jutiklis. PIR (Pasyviųjų InfraRaudonųjų spindulių) jutiklio veikimo principas. Skaityti daugiau
PirataiPiratai. Piratų grupės. Piratų puldinėjimai bei gynyba prieš juos. Piratų gyvenimo būdo ypatybės. Skaityti daugiau
Piratavimas internete (2)Informacinės visuomenės problematika internete. Kompiuteriniai nusikaltimai ir jų samprata. Veiksniai lemiantys virtualų nusikalstamumą. Kompiuterinių nusikaltimų specifika ir poveikis visuomenei. Informacijos apsauga. Autorinės teisės ir jų veikimo principai. Specifiniai metodai. Kompiuterinių nusikaltimų žala ir poveikis visuomenei ir individui. Muzikos piratavimo metodai. Programinės įrangos piratavimo metodai. Asmeninių duomenų, materialaus turto piratavimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Pirkėjo elgsenaĮvadas. Pirkėjo elgsenos modeliai. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Socialinė klasė. Šeima. Asmeniniai veiksniai. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Alternatyvų sprendimas. Produktų savybių įtaka apsisprendimo greičiu. Pirkėjo elgsena įvairiose šalyse. Asmeniniai faktoriai. Vartotojų elgsena įsigijus prekę. Skaityti daugiau
Pirkėjo sprendimo pirkti naujus produktus priėmimasĮvadas. Poreikio atsiradimas. Informacijos paieška. Alternatyvų įvertinimas. Apsisprendimo procesas. Apsisprendimas. Apsisprendimo etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Pirkėjų elgsenos psichologiniai aspektaiĮvadas. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Vartotojų psichologiniai tipai 6 kaip pasiekti, kad klientas pirktų tik pas jus? Išvados. Skaityti daugiau
Pirkėjų tipaiĮžanga. Drąsus (cholerikas). Nuoširdus (melancholikas). Draugiškas (sangvinikas). Kompetentingas (flegmatikas). Baigiamasis žodis. Skaityti daugiau
Pirkimas išsimokėtinaiPirkimas išsimokėtinai. Palūkanos. Paprastosios palūkanos. Efektyvioji palūkanų norma. Lizingas. Uždaviniai. Skaityti daugiau
......