Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pinigai, jų kilmė ir funkcijos

  Įvadas. Pinigai. Istorinė pinigų raida. Pinigų funkcijos. Kokie turi būti pinigai? Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekiai. Pinigų vertė. Infliacija ir defliacija. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų kiekis rinkoje. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos pagal funkcijas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-05-28
 • Pinigai, palūkanų norma ir valiutos kursas

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas. Pinigų kilmė. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Konkretūs daiktai, atliekantys pinigų funkcijas. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų vertė. Ryšys tarp pinigų ir palūkanų. Palūkanos ir palūkanų norma. Palūkanų normos panaudojimas ekonomikai valdyti. Paprastosios ir sudėtinės palūkanos. Metinė procentinė norma. Ekvivalentinė palūkanų norma. Valiutos kursus įtakojantys veiksniai ir jų rūšys. Lankstusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas jo įtaka šalies ekonomikai. Reguliuojamai plaukiojantieji valiutos kursai. Valiutos kurso pasirinkimas. Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Išvados.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2008-04-10
 • Pinigai, pinigų rūšys ir funkcijos

  Pinigai, jų rūšys ir funkcijos. Įvadas. Kas yra pinigai? Pinigų rūšys. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Pinigų funkcijos. M1, M2, M3.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Piniginiai atsiskaitymai

  Piniginių atsiskaitymų formos. Piniginio turto rūšys. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Mokėjimo nurodymas. Tarptautinis mokėjimo nurodymas. Debeto mokėjimo nurodymas. Čekiai. Vekseliai. Akreditavimai. Banko kortelės.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-25
 • Piniginių pajamų, prekių bei paslaugų kainų ir jų pokyčių įtaką paklausai

  Įvadas. Kainų ir vartojimo kreivė. Paklausos kreivė. Kainų pokytis. Paklausos kreivę. Pajamų ir vartojimo kreivė. Pajamų pokytis. Engelio kreivės. Pakaitalai ir papildai. Pajamų ir substitucijos efektai. Substitucijos efektas. Pajamų efektas. Gifeno paradoksas. Palyginimas. PowerPoint pristatymas (27 psl.).
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-09-22
 • Pinigų esmė ir jų funkcijos

  Pinigų apibrėžimas. Pinigų medžiaga. Pinigų istorija. Tautos ūkio gėrybės. Ekonominis susisiekimas. Pinigų funkcija. Pinigų teorijos. Žiriniai pinigai. Pinigų atmainos. Čekiai ir vekseliai. Išvestinių pinigų funkcijos. Pinigai kaip mainų įrankis. Juridinis kreditas. Pinigai kaip vertės matas. Taupymas. Neutralūs pinigai. Pinigų svarba.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-17
 • Pinigų esmė, masė, apyvarta ir jos greitis

  Įvadas. Pinigų kilmė. Pinigų esmė. Pagrindinės pinigų charakteristikos. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų formos. Pinigai ir "beveik pinigai". Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų pinigai. Valiutų kursas. Pinigų masė. Pinigų masės įvertinimo būdai. Pinigų masė ir pinigų paklausa. Pinigų apyvarta ir jos greitis.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-12-07
 • Pinigų evoliucija ir šiuolaikiniai pinigai

  Įvadas. Pinigai ir jų raida. Keli pinigų apibrėžimai. Atsiskaitymo už prekes ar paslaugas priemonių raida. Šiuolaikinės pinigų formos. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Taupomosios ir terminuotos sąskaitos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Lietuvos pinigai. Pinigų paskirtis. Europos Sąjungos valiuta – Euras. Priedai (2). Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-12-04
 • Pinigų funkcijos

  Įvadas. Pinigų funkcijos ir jų vaidmuo. Pinigų reikšmė. Pinigų funkcijų sąveika. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-05-29
 • Pinigų funkcijos (2)

  Įvadas. Pinigų funkcijos. Mainų priemonės funkcija. Mokėjimo priemonės funkcija. Kapitalo judėjimo tarpininko funkcija. Vertės mato ir apskaitos funkcija. Taupymo (kaupimo) priemonės funkcija.Pinigų reikšmė. Pinigų funkcijų sąveika. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-11-19
 • Pinigų funkcijos ir jų istorinė raida

  Įvadas. Darbo tikslas – sužinoti pinigų istorinę raidą ir išsiaiškinti svarbiausiais pinigų atliekamas funkcijas. Pinigų istorinė raida. Lietuvos respublikos pinigų istorija. Euro istorija. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų funkcijos. Pinigų funkcijų sąveika. Lietuvos centrinis bankas. Pinigų gyvavimo ciklas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(21 puslapis)
  2011-01-26
 • Pinigų galia ir infliacija

  Įvadas. Pinigų sąvokos, jų funkcijos ir raida. Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Reikalavimai pinigams. Pinigų funkcijos. Bankų pinigai. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų vertės kitimas. Infliacija ir jos sąryšis su pinigais. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Infliacijos matavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(28 puslapiai)
  2005-10-24
 • Pinigų ir kapitalo rinkų vertybinių popierių pagrindiniai rodikliai

  Kapitalo rinkos vertybinių popierių rodikliai. Akcijų rodikliai. Obligacijų ir pinigų rinkos pelningumo išraiškos.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-07-19
 • Pinigų istorija

  Pinigų istorija. Monetos, numizmatikos terminas, Pinigai pasaulyje, Pirmieji pinigai, vartoti Lietuvoje (Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)). Litai.
  Istorija, referatas(4 puslapiai)
  2005-02-12
 • Pinigų kūrimas bankų sistemoje

  Pinigų kūrimas bankų sistemoje. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla: klasikinis požiūris. Pinigų perkamoji galia. Visuminė pasiūla: klasikinis požiūris. Bendroji infliacija. Pinigų kūrimas bankų sistemoje. Bankas. Banko aktyvas. Banko pasyvas. Uždaviniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-09
 • Pinigų laiko vertė

  Būsima vertė (Future value). Dabartinė vertė (Present value). Periodinių pinigų srautų vertės skaičiavimas (Annuity). Begaliniai pinigų srautai (Perpetuity). Faktiškas palūkanų tarifas (Effectie annual rate). Praktiški pinigų laiko vertės skaičiavimai. "72" taisyklė. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-10-06
 • Pinigų laiko vertė (2)

  Pinigai kaip turtas. Jų srautai ir dalyvavimas lėšų apytakoje, pinigų vertės padidėjimas. Paprastieji ir sudėtiniai procentai, busimoji pinigų vertė, kai palūkanos skaičiuojamos dalimis. Pinigų esamoji (dabartinė) vertė, diskontas, diskontavimas. Anuitetas. Parametrai, klasifikavimas, perpetuitetas. Infliacijos ir kitų veiksnių įtaka pinigų vertei.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-06
 • Pinigų M1, M2, M3 ir L esmė. Naudingiausia pinigų laikymo forma fiziniams ir juridiniams asmenims

  Įvadas. M1 pinigų esmė. M2 pinigų esmė. Taupomasis indėlis. Terminuotas indėlis. M3 pinigų esmė. L pinigų esmė. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Obligacijos. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-18
 • Pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų teorija

  Įvadas. Pinigai: pinigų istorija, pinigų ateitis. Pinigų paklausa. Palūkanų normos ryšys su pinigų laikymo kaštais. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų infliacija. Pasaulio bankas. Centrinis bankas. Įstatymai. Išvados. Grafikai.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2005-11-29
 • Pinigų pasiūla ir jos reguliavimas

  Įvadas. Pinigai. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos reguliavimas. Pinigų pasiūlos reikšmė ekonomikai. Pinigų pasiūlos didėjimo pasekmės ekonomikoje pagal keinsistų ir monetaristų teorijas. Centrinio banko vaidmuo pinigų pasiūlos kontrolėje. Pinigų pasiūla kaip infliacijos sąlyga. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-01-16
Puslapyje rodyti po