Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Piliečių teisių ir pareigų kaita Lietuvos valstybės konstitucijoseĮvadas. Piliečių teisės ir pareigos Lietuvos respublikos konstitucijose. 1919 m. balandžio mėn. 4 d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. 1920 m. birželio mėn. 10 d. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 m. rugpjūčio mėn. l d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos valstybės konstitucija. 1938 metų Lietuvos konstitucija. 1978 m. balandžio 20 d. LTSR konstitucija. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos laikinasis pagrindinis įstatymas. 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teisės ir pareigos užtikrinant aplinkos apsaugąĮvadas. Tikslas yra išnagrinėti Lietuvos Respublikos piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teises ir pareigas užtikrinant aplinkos apsaugą. Pagrindiniai aplinkos teisės šaltiniai. Konstitucija. Aplinkos apsaugos įstatymas. Orhuso konvencija. Visuomenės dalyvavimas. Teisė gauti informaciją apie aplinką. Teisė kreiptis į teismus. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietybė. AtostogosPilietybės samprata. Pilietybės įgijimas ir netekimas. Pilietybės samprata. Pilietybės įgijimas. Pilietybės netekimas. Atostogos, jų rūšys. Atostogų suteikimo tvarka. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos, kasmetinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos, tikslinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Pilietybės suteikimo mechanizmaiĮvadas. Naujasis 1991 m. gruodžio 5d. Pilietybės įstatymas. Pilietybės išsaugojimas. Natūralizacijos (šeimyninio ir nešeimyninio pobūdžio) samprata ir sąlygos. Pilietybės netekimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietinė visuomenėĮvadas. Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės institucijos. Sąlygos, būtinos pilietinės visuomenės egzistavimui. Visuomenės formavimasis Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietinė visuomenė (2)Įvadas. Pilietinė visuomenė. Pilietinė visuomenė – sąvokos istorija. Pilietinės visuomenės bruožai ir valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietinė visuomenė ir demokratijos stabilumasPilietinė bendruomenė. Pilietinis įtrauktumas. Politinė lygybė. Solidarumas, pasitikėjimas ir tolerancija. Asociacijos kaip socialinės bendradarbiavimo struktūros. Skaityti daugiau
Pilietinė visuomenė ir jos raida LietuvojePagrindinės temos: Pilietinės visuomenės ir socialinės atskirtis, pilietinės visuomenės raida Lietuvoje. Skaityti daugiau
Pilietinė visuomenė LietuvojeĮvadas. Pilietinė visuomenė. Kas tai? Pilietinė visuomenė praeityje. Dabartinė Pilietinė visuomenė. Pilietinė visuomenė Lietuvoje. Kodėl Lietuvoje neišsivysčiusi Pilietinė visuomenė? Kas stabdo Pilietinės visuomenės vystymąsi? Pilietinės visuomenės vystymosi istorija Lietuvoje. Pilietinė visuomenė – viltys ir galimybių ribos. Išvada. Išnašos. Skaityti daugiau
Pilietinės visuomenės atkūrimo patirtis Lotynų AmerikojeDemokratizacijos ir transformacijos procesų samprata. Liberalizacija. Demokratijos konsolidacija. Pilietinės visuomenės vieta Lotynų Amerikos demokratizacijos procese. Skaityti daugiau
Pilietinės visuomenės kultūra ir tradicijos vaidmuoĮvadas. Kultūriniai pilietinės visuomenės aspektai. Bendras kultūros kontekstas. Pilietinės visuomenės samprata. Tradicijos samprata ir jos vaidmuo. Pilietinės visuomenės kultūra. Pilietinės visuomenės teisinė kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietinės visuomenės kultūriniai aspektaiĮvadas. Kultūriniai pilietinės visuomenės aspektai. Pilietinės visuomenės samprata. Kultūros samprata. Tradicijos vaidmuo. Pilietinės visuomenės kultūra. Pilietinės visuomenės teisinė kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietinės visuomenės kūrimas UkrainojePilietinė visuomenė. Oranžinė revoliucija. Akademinė Ukrainos bendruomenė. Skaityti daugiau
Pilietinio ugdymo socialinis sąlygotumasĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Socialinių pokyčių ir ugdymo sąveika. Globalizacijos iššūkiai švietimui. Socialinė atskirtis Lietuvoje. Švietimo vaidmuo stiprinant socialinę sanglaudą. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietiškumo sampratos kaita modernėjančioje XX amžiaus visuomenėjeĮvadas. Pilietiškumo samprata. Tautiškumo bei pilietiškumo "sąjunga" ir jos reikšmė. Patriotinio ir pilietinio ugdymo samprata prieškario filosofų darbuose. Pilietiškumas ir patriotizmas. Skaityti daugiau
Pilietiškumo ugdymas užklasinėje ir užmokyklinėje veiklojeĮvadas. Pilietinis ugdymas. Pilietinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Pilietiškumo ugdymas užklasinėje ir užmokyklinėje veikloje. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Europos tarybos veiksmai skatinant jaunimo pilietiškumą. Projektinis pilietinis ugdymas. Pilietiškumo mokymas bendradarbiaujant. Išvados. Skaityti daugiau
Piligrimystė Lietuvoje ir M.K. Radvila Našlaitėlis "Kelionė į Jeruzalę"Įvadas. Referate remtasi Mikolajaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio knyga "Kelionė į Jeruzalę". Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis ( 1549- 1616). Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio piligriminė kelionė į Jeruzalę. Išvados. Skaityti daugiau
Piligrimystė viduramžiaisMikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549 - 1616). Pirmas laiškas. Antrasis laiškas. Trečiasis laiškas. Ketvirtasis laiškas. Išvados. Skaityti daugiau
Pilkasis kiškisPaplitimas. Biologija. Eilėraščiai apie kiškį. Kiškių Pilaitė. Kiškio Sapnas. Skaityti daugiau
Pina BauschĮvadas. Pina Bausch viena žymausių modernaus šokio kūrėjų ir atlikėjų. PIna Bauch ir jos biografija. Pinos Bausch kūryba ir jos bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
......