Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Personalo valdymas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijaPersonalo valdymas ir aplinka. Personalo tarnybos organizavimas, dokumentacija ir apskaita. Personalo poreikis planavimas. Verbavimas. Atranka. Įdarbinimas. Adaptacija. Atleidimas. Personalo motyvavimas. Personalo ugdymas. Karjeros planavimas. Personalo veiklos organizacijoje vertinimas. Personalo darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Kitų šalių personalo valdymo patirtis. Skaityti daugiau
Personalo valdymas: UAB "Dzūkijos vandenys"Įvadas. Bendrovė. Istorija. Bendrovė šiandien. Misija, vizija, tikslai. Bendrovės valdymas. Valdymo struktūra. Bendrovės valdymo organai. Administracijos vadovas. Valdyba. Įmonės veikla. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Vandens kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas: viešbutis "City Park"Įvadas. Personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Personalo valdymo aplinka. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo valdymo reglamentavimas įmonėje. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informuotumo didinimas. Delegavimas. Kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimas. Kritika. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Konfliktai ir jų valdymas. Vadovavimo priemonių panaudojimo personalo valdymui įvertinimas. Tyrimo metodai ir priemonės. Viešbučio "City Park" charakteristika. Vadovavimo priemonių įvertinimas. Vadovavimo priemonių panaudojimo personalo valdymui įvertinimo apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo valdymo ypatumai UAB "Idamas"Įvadas. Personalo vadyba paslaugų organizacijoje. Paslaugų organizacijos darbo ypatumai. Svarbiausios personalo vadybos ir organizavimo funkcijos. Bendradarbiavimo stiprinimas. Darbuotojų įgalinimas. Darbuotojų kompetencijos ugdymas. UAB "Idamas". Smart web. Organizacijos aplinka. SWOT analizė. Personalo valdymo ypatumai "Idame". Organizacijos struktūra. Personalas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo principaiPersonalo vadyba. Partnerystės principas. Darbuotojų potencialo atskleidimo ir ugdymo principas. Sprendimų priėmimo delegavimo principas. Visapusiško pasikeitimo informacija principas. Organizacijos vertybių sistemos sukūrimo principas. Personalinio valdymo apibrėžimas. Personalo valdymas. Praktinė dalis. Skaityti daugiau
Personalo valdymo proceso analizėĮvadas. Darbo tikslas – surinkti ir susisteminti informaciją apie personalo valdymo ypatumus įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Personalo valdymo procesas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo formavimo etapai įmonėje. Personalo valdymas ir motyvacija. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo veiklų analizėĮvadas. Personalo valdymas. Personalo valdymo paskirtis. Darbo analizė. Darbuotojų poreikių planavimas, kandidatų verbavimas ir atranka. Darbuotojų skatinimo planai. Komunikavimas. Skatinimo planai. Komunikacija. Mokymo ir tobulinimo procesas. Darbuotojų ugdymas. Kompensavimas ir apsauga. UAB "Pompėja" organizacijos personalo valdymo veiklų analizė. Bendri organizacijos PV politikos principai. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas ir atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Personalo judėjimo valdymas. Kompensavimas ir apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo verbavimasĮvadas. Darbuotojų paieškos vykdymas. Darbo jėgos planavimas ir prognozavimas. Personalo poreikio prognozė. Vidaus kandidatų pasiūlos prognozavimas. Išorės kandidatų pasiūlos prognozavimas. Kandidatų verbavimo šaltiniai. Vidaus kandidatų šaltiniai. Išorės kandidatų šaltiniai. Reklama. Verbavimas per internetą. Verbavimas aukštosiose mokyklose ir stažuotės. Valstybinė darbo birža. Privačios įdarbinimo agentūros. Rekomendacijos ir kompanijos lankytojai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo verbavimas ir atrankaĮvadas. Personalo verbavimas. Gerų darbuotojų reikia ieškoti. Personalo paieška ir atranka. Atranka. Atrankos proceso etapai. Kaip pasiruošti interviu su kandidatais. Rekomendacijos, kaip vesti interviu. Vadovų atranka. Socialinės kompetencijos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vertinimasĮžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vertinimas (2)Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vertinimas (3)Įvadas. Personalo vertinimo samprata ir reikšmė. Pagrindiniai personalo vertinimo metodai. Charakteristikų metodai. Rangavimo metodai. Įvertinimo centrų metodas. Kiti personalo vertinimo metodai. Dažniausiai pasitaikančios personalo vertinimo klaidos. Empirinis tyrimas: personalo vertinimo situacijos analizė. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Personalo vertinimas (4)Įvadas. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo planavimo esmė. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodų klasifikavimas. Personalo vertinimo metodų turinys. Pareiginiai nuostatai – personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vertinimas: "Klaipėdos" viešbutisĮvadas. Personalo vertinimo teoriniai sistemos pagrindai. Personalo vertinimas. Vertinimo metodų klasifikavimas. Bendri duomenys apie "Klaipėdos" viešbutį. "Klaipėdos" viešbučio personalo vertinimo sistema. Anketos analizė. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Personalo vertinimo (atestavimo) sistema "Mexx" parduotuvėjeĮvadas. Teorinė dalis. Personalo vertinimo samprata ir tikslai. Vertinimo (atestavimo) procedūra. Personalo vertinimo metodai. Vertinimo patikimumas. Praktinė dalis. Organizacijos aprašymas. Organizacijos aplinkos apibūdinimas. Situacijos organizacijoje analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vertinimo (atestavimo) sistema: UAB "Baltika Lietuva"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti personalo vertinimo teorinę analizę bei pasižiūrėti, kaip tai yra praktiškai pritaikoma įmonėje. Teorinė dalis. Personalo vertinimo samprata bei tikslai. Personalo vertinimo turinys bei metodai. Personalo vertinimo organizavimas ir patikimumas. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Įmonės aplinka. UAB "Baltika Lietuva" personalo vertinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės ir cheminės žvalgybos bei dozimetrinės kontrolės prietaisaiĮvadas. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės žvalgybos ir dozimetrinės kontrolės prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Išvados. Skaityti daugiau
Perspektyviausios Lietuvos pramonės šakosĮvadas. Lietuvos pramonės analizė. Bendra Lietuvos išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės analizė. Maisto ir gėrimų gamyba. Aprangos ir tekstilės gamyba. Medienos ir baldų pramonė. Chemijos pramonė. Mašinų ir įrangos gamyba. Lietuvos pramonės galimybių vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Perspektyviausios Lietuvos pramonės šakos (2)Mėsos perdirbimo pramonė. Pieno perdirbimo pramonė Chemijos pramonė. Išvados. Skaityti daugiau
Perspektyvūs valdymo organizacinių struktūrų valdymo tipai ir jų pritaikymo galimybėsĮvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinių struktūrų valdymo schemos. Štabinė organizacinė struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Centralizuota ir decentralizuota valdymo struktūra. Inovacinė struktūra. Regioninė ir segmentinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
......