Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Personalo vadyba: UAB "Fida"Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų skatinimas UAB "Fida". Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo vadyba: UAB "Krovinių gabenimai"Įvadas. Personalo valdymas. UAB "Krovinių gabenimai". AB "Vilniaus Vingis". Visagino miesto savivaldybės administraciją. Analizuojami literatūros šaltiniai. Personalo valdymo skirtumai. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo valdymo ypatumai praktikoje. Uždaroji akcinė bendrovė "Krovinių gabenimai". Paslaugų apibūdinimas. Vadovai. Įmonės strateginiai tikslai. Akcinė bendrovė "Vilniaus Vingis". Pagrindinė produkcija. Visagino miesto savivaldybės administracija. Administracijos struktūriniai padaliniai. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo vertinimo metodai. Išvados. Mano pastebėjimai teorinėje ir praktinėje dalyje. Skaityti daugiau
Personalo vadyba: viešbutis UAB "Ramybės harmonija"Įvadas. Viešbučio UAB "Ramybės harmonija" aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Personalo vadybos esmėĮvadas. Personalo vadybos raida ir samprata. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo poreikio planavimas. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Bendradarbių pažinimas. Bendradarbių motyvavimas. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Vadovo autoritetas. Valdymo stilius. Valdymo metodai. Valdymo priemonių charakteristika. Bendradarbių įtraukimas į valdymą. Grupinis darbas. Nurodymai. Bendradarbių pasitarimai ir pokalbiai. Tarnybiniai pasitarimai ir pokalbiai. Personalo vadybos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadybos esmė, turinys ir principaiĮžanga. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Personalo vadybos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadybos esmė, turinys ir principai (3)Vertinimų lentelė. Patvirtinimas apie parengto darbo. savarankiškumą. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Darbų analizė Darbuotojų telkimas. Darbuotojų atranka. Pareiginis parengimas. Darbuotojų skatinimas. Darbo vertinimas. Kvalifikacinis darbuotojų ugdymas. Drausminimas. Darbo ginčų sprendimas. Darbuotojo atleidimas iš darbo. Personalo valdymo principai. Personalo organizavimo ir vadybos principų įvairovė. Principų įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadybos funkcijos ir principaiĮžanga. Tikslas: aptarti personalo vadybos principus ir funkcijas. Personalo vadybos uždaviniai ir turinys darbo su personalu organizavimas įmonėje. Personalo poreikio planavimas. darbo vietų ir darbuotojų įvertinimas. Personalo priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadybos problemos: kvalifikacijos kėlimo būtinybė ir strategijosKvalifikacijos kėlimo būtinybė. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadybos svarba sėkmingam įmonės darbui, personalo vadybos turinys ir vadybos principaiĮvadas. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdyba: apželdinimo įmonėĮmonės veiklos aprašymas. Apželdinimo paslaugomis užsiima IĮ "K.Bavinkos augalai". Pareigybių darbo vietų analizė. Darbo užmokesčio sistema. Vertinimo kriterijų išskaidymas į pakopas vertės balais. Darbo vietų vertinimo rezultatai ir pastovus darbo užmokestis. Direktoriaus kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Direktoriaus pavaduotojo kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Finansininko kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Pardavėjo kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Personalo vadybininko kintamo darbo užmokesčio kriterijų aprašymas. Darbo užmokestis. Personalo parinkimas. Personalo parinkimas. Skelbimai. Interviu klausimas. Personalo atranka. Savo individualios karjeros planavimas. Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros tikslo suformavimas ir aprašymas. Karjeros tikslas. Savo atitikimo karjeros tikslo reikalavimams vertinimas. Motyvacinis laiškas. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (11)Įvadas. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Vadovas ir jo pareigos. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo dokumentavimas. Personalo dokumentų bankas. Atskaitomybė personalo srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (13)Įvadas. Komandos samprata. Komandų tipai. Formalioji komanda. Neformalioji komanda. Komandų klasifikacija. Komandinio darbo organizavimas. Komandos vystymosi etapai. Komandų formavimosi etapų teorijos. Komandos vidinė sandara. Lyderiavimas komandoje. Kiti komandos nariai. Komandinio darbo efektyvumas. Komandinio darbo nauda. Efektyviai dirbanti komanda. Superkomanda. Savivaldos komanda. Komandinis sprendimų priėmimas. Komandinio sprendimų priėmimo nauda. Komandinio sprendimų priėmimo trūkumai. "X" organizacijos komandinio darbo tyrimo analizė. Komandinio darbo kvizo analizė, klausimai ir atsakymai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (15)Įvadas. Vadybos ištakos Lietuvoje. Organizacijos samprata. Vadovavimas. Personalo valdymas. Personalo tarnybos. Darbo analizė. Darbuotojų Paieška ir atranka. Darbuotojų priėmimas į darbą. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų darbo atlyginimas ir naudos. Darbuotojų skatinimas. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Atleidimas iš darbo. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (16)Valdymas. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizacinė firmos struktūra. Ką veikia vadovas. Vadybos resursai. Vadovavimo stilius. Valdymo informacija. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (2)Įvadas. Teisingų ir motyvuojančių darbo apmokėjimo sistemų sukūrimas. Darbuotojų skatinimo planai. Darbuotojų naudos. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (3)Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupės tikslai. Grupių klasifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandinio darbo nauda. Komandų klasifikavimas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandos sutelktumas. Grupinio darbo organizavimo nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (6)Įvadas. Personalo valdymo uždaviniai ir turinys. Personalo organizavimas. Personalo poreikių planavimas. Personalo motyvavimas. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo ugdymas ir karjeros planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (7)Įžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas informacinių technologijų (IT) įmonėjeĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo valdymo ypatumus informacinių technologijų (IT) įmonėje. Informacinių technologijų (IT) įmonės veiklos aprašymas. Informacinių technologijų (IT) įmonės veiklos charakteristika. Informacinių technologijų (IT) įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Pareigybių/darbo vietų parinkimas. Pasirinktų pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas ir jų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas ir bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Personalo valdymas organizacijojePersonalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Personalo organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos: Personalo tarnybos organizavimas, Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje, Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas: Bendrasis personalo poreikis. Papildomas personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimo šaltiniai, Papildomojo personalo poreikio padengimo variantai. Personalo paieška ir parinkimas. Personalo įvertinimas. Darbo apmokėjimo ypatumai. Darbo ir socialiniai kaštai. Darbo užmokesčio formos. Darbo išteklių valdymo klausimų sprendimai įmonėje ar organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
......