Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Personalo karjeros planavimasĮvadas. Karjeros planavimas. Personalo formavimo ypatumai ir ryšys su karjeros planavimu. Personalo formavimo ypatumai ir ryšys su karjeros planavimu. Individualus karjeros planas. Karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas. Individuali karjera ir jos realizavimas. Paaukštinimas ir perkėlimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo karjeros planavimas (2)Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti kas yra karjera, apibūdinti karjeros pasirinkimą lemiančius veiksnius. Karjeros samprata. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir etapai. Karjeros formavimo koncepcijos. Personalo karjeros planavimo principai. Personalo karjeros vieta ugdymo sistemoje. Lyties reikšmė siekiant karjeros. Karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimo ir realizavimo organizavimas ir problemos. Tipiniai personalo karjeros planai. Individuali karjera ir jos realizavimas. Karjeros plano sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo kiekybinė ir kokybinė charakteristikaĮvadas. Įmonės personalas – svarbiausias sėkmės veiksnys. Personalo struktūra. Personalą sąlygojanti aplinka. Personalo kiekybiniai ir kokybiniai aspektai. Darbuotojų poreikio planavimas. Personalo darbo našumas. Personalo darbo laikas. Personalo vertinimas. Personalo valdymo koncepcija. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo mokymo ir ugdymo nauda įmonei ir darbuotojuiĮvadas. Personalo mokymas. Personalo ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo mokymo sistema kelionių agentūroje "Ditma"Įvadas. Personalo mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų orientavimas. Mokymo procesas. Mokymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Imitacinis mokymas. Kompiuterizuotas mokymas. Specialios paskirties mokymas. Mokymo ir tobulinimo procesas. Personalo mokymo sistema kelionių agentūroje "Ditma". Apie įmonę. Personalas. Mokymai ir konsultacijos kelionių agentūroje "Ditma". Kodėl pasirinkta PFCG. Mokymų įmonėje organizavimas. Mokymo įmonėje organizavimo sąlygos. Investicija į darbuotoją. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Personalo mokymo sistema: UAB "X"Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų mokymo metodai ir jų charakteristikos. Mokymosi kokybės gerinimas organizacijoje. Praktinė dalis. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys: cheminių medžiagų gamyba, statyba, prekyba, medienos impregnavimas. Finansiniai rodikliai. Įmonės aplinka. Konkurentai. Klientai ir užsakovai. Personalo mokymo sistema įmonėje UAB "X". Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo mokymo sistemos analizė: UAB "Nimfėja"Įvadas. Teorinė dalis. Mokymo samprata. Mokymo poreikis. Mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesas. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo principai. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės pristatymas. Valdymo struktūra. Patirtis rinkoje. Teikiamos paslaugos. Situacijos analizė. Įvadinis seminaras. Virėjų mokymas. Plovėjų mokymas. Padavėjų mokymas. Vadovų mokymas. Darbuotojų perkvalifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo motyvacijaĮvadas. Personalo vaidmuo įmonės veikloje. Organizacijos darbuotojų motyvacija. Organizacijos darbuotojų motyvacija Lietuvoje ir užsienyje. Motyvacijos teorijos. F. Hercbergo motyvacijos teorija ir jos ryšys su Maslow poreikių teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Personalo motyvacija efektyviai dirbti šiandien. Materialinė personalo motyvacija. Nematerialinė personalo motyvacija. Keli patarimai, kurie padės padidinti personalo motyvaciją dirbti. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo motyvavimasMotyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso struktūra. Darbo motyvų sistemos formavimas (motyvavimas). Motyvacija ir personalo valdymas. Asmens darbo ir organizacijos veiklos motyvacija. Personalo darbo motyvacija tam tikrais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Asmeninio patyrimo ir teorinės dalies palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo motyvavimas (3)Įvadas. Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacija ir personalo valdymas. Personalo darbo motyvacija įvairiais karjeros etapais. Praktinis tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo motyvavimo sistema draudimo bendrovėje: "Gjensidige Baltic"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti personalo motyvavimo sistemą įmonėje. Teorinė dalis. Motyvacijos samprata. Motyvavimo modeliai. Motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Procesinės teorijos. Personalo motyvavimo būdai. Praktinė dalis. Bendrovės pristatymas. Bendrovės valdymo struktūra. Personalo motyvavimo sistema draudimo bendrovėje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo motyvavimo sistema: AB "TEO"Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorija. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo metodai. Personalo motyvavimo sistema TEO, LT. Vadybinė struktūra. Motyvacijos programa. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Personalo organizavimasPersonalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupės tikslai. Grupių klasifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandinio darbo nauda. Komandų klasifikavimas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandos sutelktumas. Grupinio darbo organizavimo nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo organizavimas (2)Įvadas. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Personalo kvalifikacija. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektais. Personalo organizavimo įgyvendinimas įmonėse. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo organizavimas (5)Įvadas. Personalo valdymas. Autoritetas. Valdymo stilius ir elgsena. Valdymo organizavimo įvertinimas. Personalo apskaita ir statistika. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo organizavimas (7)Įvadas. Personalo tarnybos darbo aplinka. Personalo organizavimo turinys. Personalo tarnybos darbo organizavimo principai. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo poreikio planavimo turinys. Personalo panaudojimo planavimas. Personalo įdarbinimas. Įdarbinimas per darbo biržą. Privačios įdarbinimo firmos. Įdarbinimo institucijų santykiai su darbdaviais ir norinčiais dirbti. Atleidimas iš darbo. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo organizavimas įmonėjeĮvadas. Personalo vadybos turinys ir principai. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo organizavimas. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Žmonių išteklių valdymo procesas: tradicinis požiūris. Atranka. Atrankos testų tinkamumo kriterijai. Darbdavio įvaizdis: investicijos talentams pritraukti ir išlaikyti. Priėmimas į darbą – teisinis aktas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Adaptacija (socializacija). Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą. Bausmės, pažeminimai ir atleidimas iš pareigų. Atleidimo iš darbo priežastys. Mokymas ir ugdymas. Mokymo programos. Metodai darbo vietoje. Praktinės stažuotės. Audiovizualiniai metodai. Metodai nedarbo vietoje. Kvalifikacija. Profesinė kompetencija. Metodinė kompetencija. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Rezervo formavimas. Pavadavimo rezervo formavimas. Rezervas aukštesnėms pareigoms, karjeros planavimas. UAB "X" įmonės charakteristika. Įmonės charakteristika. Organizacijos veiklos aprašymas. Personalo planavimas, valdymas ir tobulinimas. Žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, vystymas ir skatinimas. Žmonių įtraukimas į įmonės veiklos tobulinimą ir įgaliojimų jiems suteikimas. Žmonių ir organizacijos bendravimas. Žmonių apdovanojimas, jų pripažinimas ir rūpinimasis. Žmonių rezultatai. Darbuotojų požiūris į įmonę. Įmonės veiklos rodikliai, susiję su darbuotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimu. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personalo organizavimo bruožai šiuolaikinėje organizacijojeĮvadas. Darbo rinkos labirintai. Investicijos į personalo mokymus. Kaip padaryti, kad jie tai padarytų? Kaip neskausmingai atleisti darbuotoją? Išvados. Skaityti daugiau
Personalo paieška ir atranka: UAB "Ekspresas"Personalo paieška ir atranka. Personalo poreikio planavimas. UAB "Ekspresas". Informacija apie bendrovę. Personalo paieškos organizavimas. Naudojimasis vidiniais kompanijos resursais. Atranka naudojantis esamų darbuotojų rekomendacijomis. Skelbimai laikraščiuose. Paieška universitetuose. Įdarbinimo agentūrų paslaugos. Dalyvavimas karjeros dienose. Internetiniai skelbimai ir duomenų bazės. Valstybinių darbo biržų paslaugos. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Autokratinis stilius. Konsultacinis stilius. Dalyvavimo stilius. Karjeros planas. Reziume. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas (CV). Rekomendacija. Interviu. Prašymas priimti į darbą. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo paieška: prekyba šildymo įranga UAB "Vilpra"Įvadas. Personalo organizavimas ir poreikio planavimas. Personalo paieškos samprata ir tikslai. Personalo paieškos procesą lemiantys veiksniai. Pagrindiniai personalo parinkimo būdai, jų privalumai ir trūkumai. Išvados. UAB "Vilpra". Personalo paieška UAB "Vilpra". Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
......