Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Pelno mokestis ir apskaita: firma "Andarnera"Teminis planas. Praktikos tikslai. D. Turausko firmos "Andarnera" apskaitos politika. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą. Apskaitos technikos bendrosios nuostatos. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Atsakomybė už apskaitos tvarkymą. Apskaitos metodika. Atsargų apskaita. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Paslaugų teikimas. Informacijos atskleidimas apie atsargas. Piniginio turto apskaita. Pelno mokestis ir jo apskaita D. Turausko firmos "Andarnera". Pajamų pripažinimas. Sąnaudų apskaita. Atsargos. Darbo užmokestis. Mokesčiai. IMT nusidėvėjimas. Neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio deklaracijos. 2005 m. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Pajamos. Sąnaudos. Atsargų sąnaudos. IMT nusidėvėjimas. Darbo užmokesčio sąnaudos. Mokesčių sąnaudos. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno mokestis LietuvojeĮžanga. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Mokestinis laikotarpis. Deklaracijų pateikimas. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio panaikinimas. Pelno mokesčio panaikinimo kliūtys. Ekonomikos profesoriaus N.Tideman požiūris į pelno mokestį. Panaikinti pelno mokestį ar ne? Kelias į pelno mokesčio panaikinimą. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno mokestis valstybės biudžeto pajamoseĮvadas. Tikslas – išanalizuoti kokią dalį nacionalinio biudžeto pajamose sudaro pelno mokestis, išnagrinėti kokie veiksniai ir aplinkybės įtakoja pelno mokesčio pajamas. Pelno mokesčio įstatymas. Pelno mokesčio pajamų dydis. Kas įtakoja pelno mokesčio pajamų dydį? Išvados. Skaityti daugiau
Pelno mokestis: UAB "Marijampolės rasa"Įvadas. Pelno mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Pelno apskaičiavimo schema. Praktinė dalis. Turto palyginamasis grafikas. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų palyginamasis grafikas. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno mokestis. Pajamų pripažinimo principai, apskaičiavimo tvarkaĮvadas. Pajamų pripažinimo principai. Pajamų kaupimo apskaitos principo esmė. Lietuvos vieneto galimybė keisti kaupimo apskaitos principą į pinigų apskaitos principą. Pajamų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pajamų pripažinimas ( taikant pinigų apskaitos principą), jeigu už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sumokama ne visa išrašytoje sąskaitoje nurodyta suma, o tik tos sumos dalis. Vienetai galintys taikyti pinigų apskaitos principą. Nuo kada Lietuvos vienetai, taikantys pinigų apskaitos principą, privalo pereiti prie kaupimo apskaitos principo, jeigu jų mokestinio laikotarpio pajamos viršija 100 tūkstančių litų? Lietuvos vieneto, kuris turi teisę pajamas pripažinti pagal pinigų gavimo momentą, perėjimas prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą. Nesumokėtų pirkėjų skolų įtraukiamas į pajamas, kai Lietuvos vienetas nuo pajamų pripažinimo pagal pinigų apskaitos principą pereina prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą. Pelno mokesčio apskaičiavimo momentas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Lietuvos vieneto bei užsienio vieneto per nuolatinę buveinę neapmokestinamosios pajamos. Lietuvos vieneto leidžiami atskaitymai. Sąnaudos kurių negalima atimti skaičiuojant užsienio vieneto (nuolatinės buveinės) apmokestinamąjį pelną. Užsienio vieneto leidžiami atskaitymai. Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbto pelno apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno mokestis. Taikymo ypatumaiĮvadas. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos ir kiti apmokestinimo ypatumai. Pelno mokestis Vokietijoje. Pelno mokesčio pasikeitimai 2009 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno paskirstymasĮvadas. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Pelno paskirstymas ribotos civilinės atsakomybės įmonėms. Dividendai - akcininkams skiriama pelno dalis. Pelno paskirstymo atvaizdavimas finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno siekiančių įmonių psichologinis konsultavimasĮvadas. Šiuolaikiškos organizacijos uždaviniai. Konsultavimo įmonėse tikslai ir uždaviniai. Konsultavimo darbovietėje klasifikacija ir teorinės kryptys. Mokymasis darbovietėje. Konsultavimo įmonėje modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Penkios islamo tiesosĮvadas. Šahada (liudijimas). Salat (malda). Zakat (išmalda). Saum (pasninkavimas). Hadž (piligrimystė). Džihad (šventasis karas). Skaityti daugiau
Penkių konkurencinių jėgų modelio analizė įmonėje UAB "TELE2"Įvadas. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Potencialūs konkurentai. Esami konkurentai. Tiekėjai. Pirkėjai. Prekės pakaitalai. Valstybinės institucijos. Penkių konkurencinių jėgų modelio analizė "Tele2" bendrovėje. Tiesioginiai UAB "Tele2" konkurentai. UAB "Tele2" potencialūs konkurentai. UAB "Tele2" klientai. UAB "Tele2" tiekėjai. Mobiliojo ryšio pakaitalai. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijiniai fondai Lietuvoje: valdymo problemos ir įtaka valstybės finansamsĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti pensijų fondų veiklą ir valdymo problemas Lietuvoje bei įtaką valstybės finansams. Trijų pakopų pensijos sistema Lietuvoje. Antros pakopos pensijų fondas. Trečios pakopos pensijų fondai. Sudėtinių palūkanų efektas. Pensijų fondų valdymo problemos. Gyvenimo ciklo fondai – vienas iš būdų problemoms spręsti. Pensijų fondų veiklos rezultatų apžvalga. Pensijų sistemos Lietuvoje ir pasaulyje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pensijų draudimasĮvadas. Pensijų kaupimo sistema Lietuvoje. Naujoji pensijų kaupimo sistema. Pensijų fondai. Pensijų kaupimo bendrovės Lietuvoje. Antros pakopos pensijų fondai. Investavimo kryptys. Skirtumai tarp pensijų fondų. Ką galiu prarasti? Trečios pakopos pensijų fondai. Išmokos. Pensijų fondų investavimo kryptys. Papildomas pensinis draudimas. Papildomo pensinio draudimo išmoka. Kas nutiks, jei nustosite mokėti kaupiamąsias įmokas? Kaip pasirinkti pensijų fondą. Statistiniai duomenys. Investavimo grąža. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų fondai (2)Pensijų fondo sudarymas ir pensijų fondo taisyklės. Pensijų fondo investavimo strategija. Pensijų fondo dalyvių teisės. Pensijų fondo kaupimo sutartis. Pensijų įmokos. Dalyvavimo pensijų fonde pabaiga. Pensijų išmokos. Pensijų išmokų būdai ir mokėjimo tvarka. Atskaitymai iš pensijų fondų. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų fondai (5)Įvadas. Pensijų sistema. Kaupiamoji pensija. Pensijų fondų licencijavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų fondai ir su jais susijusios investicijosĮžanga. Pensijų fondai. Pensinio draudimo sistemos. Individualus pensijų kaupimas. Privati pensija kaip investicija. Finansų analitikų asociacijos parengta 2005 metų antrojo ketvirčio II pakopos pensijų fondų investicinių rezultatų apžvalga. Kaip išsirinkti fondą? Kaip pasirinkti investicinę bendrovę? Kas yra valiutos rizika? Kaip sužinoti akcijų fondo rezultatus? Lietuvos respublikos pensijų fondas ir pensijų sandara. Minimalios pensijos. Pensijos, susijusios su buvusiomis pajamomis. Kaupiamųjų pensijų sistema. Pensijų kaupimo fondai skelbia mokesčius. Dabartinė Lietuvos pensijų sistema. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pensijų fondai Lietuvoje (2)Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti pensijų fondų veiklą Lietuvoje. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Pensijų fondai Lietuvoje ir jų raida. Pakopos pensijų fondai. Pensijų fondų privalumai ir trūkumai. Pensijų fondų veiklos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų fondų investicinio portfelio formavimas investuojant tarptautinėse rinkoseĮvadas. Pensijų fondų investicinio portfelio formavimo principai. Tarptautinio investicijų portfelio formavimo ypatumai. Investavimo tarptautinėse rinkose nauda, rizika ir apribojimai. Pensijų fondų investavimas tarptautinėse rinkose praktikoje. Pensijų fondų portfelio reguliavimo įtaka tarptautinėms investicijoms. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Pensijų kaupimo sistemaPensijų kaupimo sistema. Pensijų reformos privalumai. Pensijų sandara po reformos. Pensinio aprūpinimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų organizavimo principaiPensijų organizavimo principai ir jų taikymas reformuojant pensijų sistemas. Pensijų tipai ir jų klasifikavimo metodai. Neišvengiama kartų tarpusavio priklausomybė ir keturios jos formos. Pajamų perskirstymas pensijų sistemose. Lietuvos pensijų reformos numatomos pasekmės. Socialinio draudimo pensijų privatizavimo planas. Socialinio draudimo pensijų mažinimas. Pensijų reformos įtaka viešiesiems finansams. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Pensijų reforma Lietuvoje (2)Dabartinė pensijų sistema Lietuvoje. Naujosios pensijų sistemos esmė ir pagrindiniai bruožai. Dabartinės pensijų reformos privalumai ir trūkumai. Naujosios pensijų sistemos populiarumas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiuoklė. Pensijų kaupimo fondo pasirinkimas. Pensijų sistema ateityje. Išvados. Skaityti daugiau
......