Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Pedagogikos samprataĮvadas. Pedagogika – kas ji? Apibrėžimas. Pedagogikos objektas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagogikos sąvokosPedagogikos terminas. Pedagogikos sąvoka. Ugdymas. Švietimas. Mokymas. Lavinimas. Auklėjimas. Formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginė etika: samprata, pagrindai ir šiuolaikinis požiūrisĮvadas. Pedagogines etikos samprata ir ypatybės. Pedagoginės etikos uždaviniai. Pedagoginė veikla ir jos specifika. Pedagoginės morales turinys. Pagrindinės pedagogo dorovinių santykių sritys. Mokytojas ir jo darbas. Mokytojas ir mokiniai. Pedagogas ir mokinių tėvai. Santykiai pedagogų kolektyve. Pedagogo dorovinis tobulėjimas. Šiuolaikinis požiūris. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginė praktika: Žiežmarių vidurinė mokyklaĮvadas. Užduotis" "Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas". Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. Specialusis ugdymas. Penktokų adaptacijos programa. Namų darbų krūvio tyrimai ir analizės. Papildomas ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Mokyklos Taryba. Mokinių savivalda. Tėvų pagalba. Mokslas. Profiliai. Klasių komplektai. Lankomumas. Bendradarbiavimas. Bendros išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pedagoginė psichologija (2)Tikslai. Smurtas. Fizinis smurtas. Ar smurtas ir prievarta iš tiesų yra problema? Apie emocinį smurtą. Mokykla. Statistika. Smurtauja ne tik bendraamžiai. Kaip elgtis mokytojams, kai vaikas praneša apie patirtą prievartą? Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Savanoriai. Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Kas turi teikti pagalbą? Kam būtų teikiama ši pagalba? Kaip teikti pagalbą? Skaityti daugiau
Pedagoginės minties atstovai 1918-1940Įvadas. Pedagoginės minties raida. Kultūros pedagogika, jos atstovai. Vydūnas. J. Lindė – Dobilas. H. Šalkauskis. A. Maceina. J. Laužikas. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginiai reikalavimai laisvalaikio organizavimuiĮvadas. Pedagogikos apibūdinimas kultūros darbe. Pedagoginiai tyrimai kultūros darbe. Ugdymo objektas - žmogus. Kultūros darbuotojas – ugdytojas. Mokymo uždaviniai kultūrinėje veikloje. Auklėjimo uždaviniai kultūrinėje veikloje. Laisvalaikio organizavimo ypatumai. Kultūros darbuotojo vaidmuo organizuojant laisvalaikį. Pedagoginiai reikalavimai laisvalaikio organizavimui. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Pedagoginio bendradarbiavimo veiksniai ir sistemaĮvadas. Sąveikaujančios sistemos, įtakojančios žmogaus formavimąsi. Pedagoginio bendradarbiavimo sistema. Pedagoginių sistemų plėtros kryptys. Mokytojo asmenybė. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginio poveikio būdaiĮvadas. Mokinių teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi ir nesimokymo motyvacija. Reikminė mokymosi motyvacija. Kognityvinė mokymosi motyvacija. Emocinė mokymosi motyvacija. Ugdymui įtakos turintys veiksniai. Biopsichiniai veiksniai. Gamtiniai ir socialiniai veiksniai. Tautiniai ypatumai. Veikla. Jos tipai. Bendravimas. Mokymosi motyvacijos teoriniai pagrindai. Mokymą(si) skatinantys būdai. Susipažinimo būdai. Sudominimo būdai. Relaksacijos būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginis darbasĮvadas. Kūrybiškumo mokytojo darbe apraiškos. Pedagoginis darbas – ypatinga kūrybinės veiklos forma. Psichologai ir pedagogai apie mokytojo kūrybiškumą. Pageidaujami reikalavimai mokytojui. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginis meistriškumasĮvadas. Pedagoginio poveikio būdai. Poveikio būdų įvairovė. Pedagoginių poveikio būdų taikymo sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginis pašaukimasĮvadas. Tikslas. Uždaviniai. L.Jovaiša atskleidė mokytojų, turinčių tam tikrą pašaukimą, profesinės veiklos bruožus. Mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, charakterio bruožai. L.Jovaiša taip pat išskyrė pedagoginiam pašaukimui būdingus ugdytojo būdo bruožus. Mokytojų, turinčių pedagoginį pašaukimą, vertybės pagal L.Jovaišą. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginis procesasPedagoginis procesas. Pedagoginių santykių pobūdis. Lietuvos pedagogai. Mokytojas. Mokytojo darbo sėkmė. Mokytojo kūrybingumas. Skaityti daugiau
Pedagoginis tėvų švietimas mokyklojeĮvadas. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima ir mokykla. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojo ir tėvų bendravimas. Pedagoginis tėvų švietimas. Individualūs pokalbiai. Paskaitos. Klausimų-atsakymų vakarai (popietės). Tėvų susirinkimai. Disputai. Atvirų durų dienos. Netradicinis pedagoginis tėvų švietimas. Dalykiniai žaidimai. Reglamentuotos diskusijos. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginis trenerio meistriškumasTreneris. Trenerio darbo specifika. Trenerio asmenybė. Trenerio darbo turinys. Trenerio kūrybiškumas. Trenerio pedagoginė erudicija. Skaityti daugiau
Pedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožaiPedagogo asmeniniai ir profesiniai bruožai. Motyvacija. Kvalifikacija. Skaityti daugiau
Pedagogo ir tėvų bendradarbiavimasĮvadas. Šeima – pirmoji žmogaus ugdymo institucija. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima ir mokykla. Pedagogo ir šeimos bendradarbiavimas. Pedagoginis tėvų švietimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagogo korekcinis vaidmuoĮvadas. Emociniai arba elgesio sutrikimai. Priežastys. Mokymo technikos. Dominuojantys arba neprisitaikantys vaikai. Vaikai, kuriems taikomas specialusis ugdymas. Modifikuota programa. Adaptuota programa. Specialios mokyklos programa. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagogo savybėsVisuomeniniai reikalavimai keliami pedagogams. Pedagogo savybės bei socialumo reikšmė. Profesinis meistriškumas. Pedagogas ir technologijų amžius. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagogo vertybės ir realizacijos problemosĮvadas. Šiuolaikiniai reikalavimai mokytojui. Tradiciniai mokytojo vaidmenys. Mokytojo vaidmuo vertybinio ugdymo procese. Mokytojo vertybinė pozicija. Nauji mokytojų vaidmenys ir reikalavimai kvalifikacijai. Pedagogų sunkumai, realizacijos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
......