Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Pavojingi objektai LietuvojeĮvadas. Chemiškai pavojinga gamyba. Ignalinos atominė elektrinė. AB "Klaipėdos nafta". Kaip gyventojai bus perspėti, įvykus pramoninei avarijai "Klaipėdos naftoje". Gyventojų veiksmai, gavus apie pramoninę avariją "Klaipėdos naftoje". AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (Klasco). AB "Achema". Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingi objektai Lietuvoje (2)Įvadas. Registro objektai. Anglies monoksidas – ir nuodas, ir vaistas. Klaipėdoje esantys pavojingi objektai. Kokį pavojų kelia nafta ir jos produktai. AB "Mažeikių nafta". Akmenės cementas. Ignalinos atominės elektrinės. Šakių rajonas. Šilutės rajonas. Pavojingos cheminės medžiagos. Skaityti daugiau
Pavojingi objektai Lietuvoje: AB "Mažeikių nafta"Įvadas. Pavojingi objektai. Pasiruošimai rizikos įvertinimui. Atliekamo darbo etapai. Klaipėdos jūrų krovinių kompanija. AB "Mažeikių nafta". Chemijos gamykla. Ignalinos atominė elektrinė. Ką išmeta Ignalinos kaminai. Daroma žala gamtai ir žmogui. Viskas lieka mums ir po mūsų. Telšių apskrities pavojingų objektų registras. Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingi orų reiškiniaiAudros. Tornadai. Griaustiniai ir žaibas. Uraganai. Kas yra uraganas? Sugriovimai ir nusiaubimai. Cunamis. Lietuvos pajūrį siaubę uraganai. Žaibai spinduliuoja rentgeną. Žaibo iškrova. Alternatyvūs žaibolaidžiai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Pavojingos atliekos, jų surinkimo, transportavimo bei perdirbimo ir deponavimo problemosĮvadas. Dėstymas. Atliekų surinkimo sistema. Atliekų transportavimas. Atliekų perdirbimas ir deponavimas. Degintinų pavojingų atliekų. Atliekų deponavimas. Skaityti daugiau
Pavojingų atliekų tvarkymasĮvadas. Pavojingos atliekos. Atliekų pavojingumą lemiančios. Radioaktyvios atliekos. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų sąsaja. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Skystųjų radioaktyvių atliekų tvarkymas laidojimas. Panaudotas branduolinis kuras ir jo tvarkymas. Radioaktyvių atliekų laidojimas. Radioaktyviu atlieku laidojimo perspektyvos. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingų atliekų tvarkymo vadyba: Ignalinos atominė elektrinė ir Ignalinos apskritisĮvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti pavojingų - radioaktyvių atliekų (įskaitant Ignalinos AE) utilizavimo, saugojimo, laidojimo ypatumus. Pavojingos atliekos. Atliekų pavojingumą lemiančios savybės. Radioaktyvios atliekos. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų sąsaja. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų klasifikavimas branduolinės energetikos objektuose. Kietųjų pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Skystųjų pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Panaudotas branduolinis kuras ir jo tvarkymas. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų laidojimas. Pavojingų - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, saugyklos ir kapinynai. Paviršinio kapinyno statybos vietos parinkimas. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo tranšėjinis kapinynas. Nebekontroliuojamos atliekos. Labai mažo aktyvumo trumpaamžių pavojingų - radioaktyviųjų atliekų laidojimas tranšėjiniame kapinyne. Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių pavojingų - radioaktyviųjų atliekų laidojimas paviršiniame kapinyne. Didelio aktyvumo ilgaamžių pavojingų - radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro laidojimas. Radiacinės saugos centro veikla reguliuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymą branduolinės energetikos objektuose. Pavojingų atliekų surinkimas iš Ignalinos miesto. Pavojingų atliekų sąvartyno skaičiavimas. Atliekų kiekio skaičiavimai. Konteinerių kiekių skaičiavimas. Sąvartyno skaičiavimas. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingų ir radioaktyvių atliekų utilizavimas. Radioaktyvių atliekų saugojimas bei laidojimas. Ignalinos AE atliekų utilizavimo, saugojimo bei laidojimo problemosĮvadas. Pavojingos atliekos. Atliekų pavojingumą lemiančios. Radioaktyvios atliekos. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų sąsaja. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema. Radioaktyviųjų atliekų klasifikavimas branduolinės energetikos objektuose. Radioaktyvių atliekų laidojimas. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, saugyklos ir kapinynai. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų specialusis laidojimo punktas. Radioaktyvių atliekų laidojimo perspektyvos. Radiacinės saugos centro veikla reguliuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymą branduolinės energetikos objektuose. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingų krovinių transportavimasĮvadas. Bendrosios nuostatos. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų medžiagų ir daiktų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu LR. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas jūrų transportu. Pavojingų krovinių vežimas oro transportu. Išvados. Priedas (Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės bendroji dalis). Skaityti daugiau
Pavojingų krovinių vežimas kelių ir geležinkelių transportuĮvadas. Pavojingų krovinių vežimo Lietuvoje esamos padėties įvertinimas. Pavojingų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai. Esamos padėties analizė kelių transportu, vežant pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių vežimo analizė Lietuvos geležinkeliais. Pagrindiniai techniniai reikalavimai pavojingų krovinių vežimui kelių transportu (pagal ADR reikalavimus). Pagrindiniai techniniai reikalavimai pavojingų krovinių vežimui geležinkeliais (pagal RID reikalavimus). Pavojingų krovinių vežimo reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingų krovinių vežimo ypatumaiĮvadas. Transporto rūšies parinkimas. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. Jūrų transportas. Oro transportas. Vežimo dokumentai. Pavojingų krovinių vežimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingų medžiagų klasifikavimas ir jų ženklinimasĮvadas. Pavojingų medžiagų klasifikavimas. Pavojingų medžiagų ženklinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingų medžiagų sandėliavimasĮvadas. Bendrieji sandėliavimo reikalavimai. Naftos ir jos produktų sandėliavimas, transportavimas ir perpylimas. Dujų sandėliavimas. Cheminių medžiagų, lakų, dažų sandėliavimas. Greitai užsiliepsnojančių ir degių skysčių laikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Pavojingų medžiagų vežimasPavojingų medžiagų charakteristika. pavojingų medžiagų klasifikavimo principai. Pavojingų medžiagų identifikavimas. Pavojingos medžiagos vežimo technologinis procesas. Pavojingų medžiagų pakavimo sistemos. Pakavimo sistemų rūšys. Bendri pakavimo reikalavimai. Specialūs konstrukcijos reikalavimai. Pakavimo sistemos parinkimas nagrinėjamai pavojingai medžiagai. Riedmenų tipo parinkimas, aprūpinimas reikalinga įranga, ženklinimas. Dokumentacija. Pavojingo krovinio transporto dokumentas. Raštiškos instrukcijos. Pavojingų krovinių pakrovimo, iškrovimo procedūros. Bendrieji reikalavimai. Pavojingo krovinio tvarkymas, tvirtinimas transporto priemonėje, valymas po iškrovimo ir kitos atsargumo priemonės. Ekipažo pasirengimas pavojingo krovinio vežimo procesui. Įstatymais numatyti reikalavimai. Ekipažo mokymo struktūra ir programos bei mokymo patvirtinimas. Pavojingos medžiagos vežimo proceso kontrolė. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Pažaislio vienuolynasĮvadas. Lietuvos architektūroje baroko stilius atsiradimas. Pažaislio vienuolyno istorija. Pažaislio vienuolyno architektūra ir kompozicija. Vienuolyno gyvenamųjų namų ir bažnyčios apipavidalinimas. Monumentali dekoratyvinė tapyba. Didieji vienuolyno vartai. Bažnyčios fasadas. Išvados. Skaityti daugiau
Pažeidžiamiausių socialinių grupių teisių padėtis. Neįgaliųjų teisėsĮžanga. Neįgaliųjų teisė į mokymą, profesinį rengimą ir konsultavimą, kultūrinę ir sportinę veiklą bei poilsį (teisė į savarankiškumą). Neįgaliųjų mokymas. Neįgaliųjų profesinis mokymas. Asmenų, dirbančių neįgaliųjų asmenų švietimo srityje, rengimas. Teisė į kultūrinę, sportinę veiklą ir laisvalaikį. Neįgaliųjų teisė į dalyvavimą visuomenės gyvenime ir socialinę integraciją. Neįgaliųjų medicininė reabilitacija ir protezinė pagalba. Socialinės paslaugos. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Neįgaliųjų integravimas į darbą. Piniginė socialinė neįgaliųjų parama. Institucijos, užtikrinančios neįgaliųjų teisių apsaugą, problemos ir jų priežastys. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pažeminimas, paaukštinimas ir atleidimas iš pareigų, to įtaka darbuotojo motivacijai ir elgesiuiPaaukštinimas pareigose. Pažeminimas pareigose. Pažeminimas pareigose. Atleidimas vienos šalies pageidavimu. Darbuotojo pageidavimu. Darbdavio iniciatyva. Atleidimo interviu. Išvados. Skaityti daugiau
Pažemio ozonasĮvadas. Atmosfera ir jos sluoksniai. Pažemio ozonas. Pažemio ozono stebėjimas ir duomenys. Pažemio ozono įtaka žmogaus sveikatai ir augalijai. Išvados. Skaityti daugiau
PažinimasPažinimo pasireiškimo sritys, pažinimo aprašymas, pažinimas ir jo žinojimo teorijos, pažinimo etapai: intuicija ir formuotas pažinimas. Skaityti daugiau
Pažinimas – gėrio ir blogio šaltinis"Pažinimas – gėrio ir blogio šaltinis" (G. Hėgelis). Įvadas. Pažinimas. Pažinimo problema. Pažinimas kaip gėrio šaltinis. Gėris ir blogis pažinime. Išvados. Skaityti daugiau
......