Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Patentinės informacijos dokumentų struktūra. Patentinės klasifikacijos

  Įvadas. Patentas. Patento sąvoka ir jo paskirtis. Patento išdavimas. Patentabilumo kriterijai. Patentinės informacijos dokumentų struktūra. Išradimo aprašymo turinys. Išradimo pavadinimas. Išradimo aprašymo skyriai. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino patentai. Prekių ir paslaugų klasifikacija pagal NICOS sutartį. Išvados. Priedai (4).
  Ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-11
 • Patentiniai tyrimai

  Įvadas. Patentinių tyrimų sąvoka. Tyrimo atvejai. Patentiniai tyrimai. Tyrimo rūšys. Tyrimo vykdytojai. Tyrimo etapai. Užduotis. Reglamentas. Tyrimo būdai. Tyrimo mechanizavimas. Kompiuterinės sistemos. Nesurastos dokumentacijos sąrašas. Paieškos pažyma. Tyrimo ataskaita. Patentinio tyrimo grynumas. Patentinis grynumas. Tikrinimo atvejai. Tirianti organizacija. Pasirengimas. Tyrimas. Tyrimo palengvinimas.
  Mokslinė metodologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Patentologija (4)

  Patentinės klasifikacijos. Patentines informacijos charakteristika. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Patentų fondai. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Firmų vardų apsauga. Lietuvos Respublikos (LR) firmų vardų įstatymas. Pirmas skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antras skirsnis. Reikalavimai firmos vardui ir jo apsauga. Trečiasis skirsnis. Firmų vardų registras ir firmos vardo registravimas. Ketvirtasis skirsnis. Baigiamosios nuostatos.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-08
 • Patentų registravimo ir apsaugos sistemos ir jų tarpusavio santykis

  Įvadas. Nacionalinė patentų sistema. Europos patentų sistema. Europos ir nacionalinė patentų sistemos. Privalumai ir trūkumai. Tarptautinė patentų registravimo sistema. Nacionalinė, Europos ir tarptautinė patentų sistemos. Privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-20
 • Patentų teisė: išradimų teisinės apsaugos aspektai – išradimų rūšys, patentabilumo kriterijai

  Įvadas. Išradimas kaip patentų teisės objektas. Išradimo samprata ir esmė/ Sprendimai, nelaikomi išradimais. Išradimų rūšys. Patentabilumo kriterijai. Naujumas. Išradimo lygis. Pramoninis pritaikomumas. Patentabilumo kriterijų nustatymo aspektai. Lietuvoje pagal PĮ bei Europos patentų tarnybos pagal EPK. Patento savininko teisės. Patento savininko samprata. Patento savininko teisių turinys. Patento savininko išimtinių teisių ribojimai. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-06-28
 • Patentų teisės normos

  Patentų teisės normos. Patentas. Patentų teisės požymiai. Patentabilumo kriterijai. Naujumas. Neakivaizdumas. Pramoninis pritaikomumas. Patento atsiradimo istorija. Feodalinės privilegijos. Piktnaudžiavimas patentais. Patentų priešininkai. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos įkūrimo prielaidos, tikslai, uždaviniai. Patentų teisės normų reikšmė šiandien.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-28
 • Patentų teisės normos (2)

  Įvadas. Patentų teisės kūrimosi istorija. Patentų teisės samprata ir normos. Patento esmė ir paskirtis. Patentų teisės bruožai. Patentabilumo kriterijai. Patentų teisės teisinis reglamentavimas. Patentų pavyzdžiai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-05-11
 • Patentų teisės normos (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais Lietuvos Respublikos (toliau LR) įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais teisės aktais ir moksline literatūra aptarti ir įvertinti patentų teisės normas. Teisės normos ir teisiniai santykiai. Patentų teisės samprata. Patentų esmė ir paskirtis. Patentų teisės bruožai. Patentų teisės normos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2011-02-08
 • Patėvio teisės į vaiką po skyrybų

  Jungtinių Amerikos Valstijų teisės sistema. Patėvio teisės į vaiką po skyrybų. Patėvių globa. Tėvų pirmenybė (biologiniu tėvų pirmenybė). Geriausi vaiko interesų atspindėjimo standartai. Patėvio/pamotės leidimas. Įsipareigojimas teikti paramą. In Loco Parentis. Rekomendacijų politika. Praktinė reikšmė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-14
 • Patikimumo užtikrinimas projektuojant ir gaminant mašinas

  Kokybę ir patikimumą lemiantys veiksniai, sąlygos ir priemonės. Patikimumo užtikrinimas projektuojant ir gaminant mašinas. Reikalavimai keliami mašinos ir jos elementų patikimumui. Konstrukciniai būdai mašinos elementų patikimumui užtikrinti. Mašinų pataisomumas. Koordinatinių matavimo mašinų stalo judinimo mechanizmo patikimumas. Koordinatinių matavimo mašinų stalo judinimo mechanizmo patikimumo skaičiavimas.
  Mechanika, referatas(10 puslapių)
  2005-11-23
 • Patinų kastracija

  Įvadas. Kada ir kodėl reikia kastruoti savo augintinius. Teigiamas ir neigiamas kastracijos poveikis. Žemės ūkio gyvulių kastracija. Gyvulių kastravimo amžius bei jų paruošimas operacijai. Instrumentai naudojami žemės ūkio gyvulių kastracijai. Eržilų kastracija. Kuilių kastracija. Bulių kastracija. Avinų ir ožių kastracija. Pokastracinės komplikacijos. Išvados.
  Veterinarija, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-29
 • Patyrusios smurtą asmenybės psichologinė charakteristika (būsenos) ir bendravimo bei psichologinės pagalbos teikimo ypatumai

  Įvadas. Smurto samprata. Smurtas buityje. Smurtinio elgesio psichologinės priežastys. Teikiama pagalba. Pagalbos teikimo svarbiausi aspektai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Patyrusios smurtą moterys bei vaikai ir socialinė parama

  Patyrusios smurtą moterys bei vaikai. Įstatymai, padedantys spręsti šias problemas. Institucijos, padedančios smurtą patyrusioms moterims bei vaikams. Teisinės kliūtys, su kuriomis susiduria smurtą patyrusios moterys bei vaikai. Pokyčiai analizuojamos problemos sprendimo procese. Socialinio darbuotojo funkcijos sprendžiant smurtą patyrusių moterų ir vaikų problemas.
  Socialinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Patobulinto skaitmeninio belaidžio ryšio (DECT) standartas

  DECT standartizacija. DECT standarto savybės. Mobilumas. DECT OSI lygiai. DECT fizinis lygis. DECT MAC lygmuo. MC/TDMA/TDD principai. Radio spektro panaudojimas. Nepertraukiamas signalo perdavimas. Dinaminis kanalo parinkimas ir priskyrimas. Ryšio užmezgimas. Vartotojo inicijuotas ryšio užmezgimas. Tinklo inicijuotas ryšio užmezgimas. Persijungimas. Saugumas. Registracija. Identifikacija. Šifravimas. DECT aplikacijų profiliai. Bendras profilis (GAP – generic access profile). DECT/GSM profilis (GIP). ISDN profiliai (IAP ir IIP). Duomenų perdavimo profiliai. Išvados.
  Kompiuteriai, referatas(19 puslapių)
  2006-05-15
 • Patofiziologiniai uždegimo gydymo principai

  Uždegimas. Karščiavimas. Skausmas. Gydymas vaistais. Farmakodinamika.
  Ligos ir traumos, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-28
 • Patologijos apsinuodijus cheminėmis medžiagomis

  Patalogijos savarankiškas darbas. Įvadas. Apsinuodijimas. Autointoksikacija. Medžiagų apykaitos sutrikimai dėl netinkamo šėrimo. Netoksiški augalai gali pražudyti galvijus Medžiagų nuodingumą lemiantys veiksniai. Nuodingųjų medžiagų klasifikacija. Nuodų pasiskirstymas organizme. Nuodų resorbcija iš virškinamojo trakto. Nuodų biotransformacija. Nuodų šalinimas. Nuodo veikimo mechanizmas. Gyvulių apsinuodijimų priežastys. Gyvulių apsinuodijimų diagnostika. Apsinuodijimų bendrieji gydymo principai. Apsinuodijimų profilaktika. Gyvulių apsinuodijimai bario junginiais. Gyvulių apsinuodijimai vario junginiais. Gyvulių apsinuodijimas švino junginiais. Gyvulių apsinuodijimai natrio chloridu. Gyvulių apsinuodijimai šlapalo ir fenilšlapalo dariniais. Gyvulių apsinuodijimai triazino dariniais. Gyvulių apsinuodijimai fenolio dariniais. Gyvulių apsinuodijimai fenoksirūgščių dariniais.
  Veterinarija, referatas(13 puslapių)
  2009-06-03
 • Patriotizmo įvertinimas

  Įvadas. Patriotizmo moralinė vertė. Patriotizmo teorijos. Sąvokų interpretavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-21
 • Patristika

  Įvadas. Patristikos susiformavimas. Patristinis ugdymas. Patristinės mokyklos. Patristikos pedagogai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-23
 • Patristikos filosofija

  Įvadas. Gnosticizmas. Origenas. Grigalius Nisietis. Augustinas. Išvados. Autoriaus komentarai.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Patristikos filosofija (2)

  Įvadas. Patristikos filosofijos atsiradimas ir formavimasis. Patristikos filosofijos atstovai. Klemensas Aleksandrietis. Tertulianas. Apologitas Origenas. Aurelijus Augustinas. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-10
Puslapyje rodyti po