Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Pasitenkinimo darbu problemaĮvadas. Kas yra pasitenkinimas darbu? Pasitenkinimo darbu veiksniai. Vidiniai veiksniai. Amžius. Lytis. Darbo stažas. Išsilavinimo lygis. Išoriniai veiksniai. Karjeros galimybės. Vadovas. Darbo turinys bei pobūdis. Tinkamos darbo sąlygos. Teisingas darbo užmokestis. Palaikantys bendradarbiai. Pasitenkinimo darbu pasekmės. Pasitenkinimas darbu ir produktyvumas. Pasitenkinimas darbu ir darbuotojų kaita. Pasitenkinimas darbu ir pravaikštos. Kiti pasitenkinimo darbu sukelti efektai. Išvados. Skaityti daugiau
PasiūlaĮvadas. Pasiūla. Pasiūlos pristatymas. Staigusis laikotarpis. Trumpalaikis laikotarpis. Mažėjančių ribinių pajamų dėsnis. Trumpalaikio laikotarpio naudos optimizavimo pasiūla. Kaštai. Fiksuoti kaštai. Kintamieji kaštai. Galimi kaštai. Kanojų firmos kaštai. Pasiūlymas padidinti pelną. Pelno didinimo Aukso taisyklė. Pelno didinimo pasiūlos kreivė. Keletas pastabų. Greitų kaštų kreivių įvairovė. Uždarymas. Kainų svyravimas greitai aprūpinant. Vidutinių dydžių pridėjimas į grafikus. MR ir Ar vaizdavimas grafiškai. Ilgalaikis vadovavimas (organizavimas). Ilgalaikio valdymo kaštai. Ekonominė skalė. Skalės neefektyvumas. Pagrindimas. Ilgojo laikotarpio kritimas. Kintanti pasiūlos kreivė. Laikas. Įėjimas. Kainų kitimas. Pasiūlos papildymai. Produktų pakaitalai. Galimybės. Esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Pasiūla. Paklausa. Rinkos pusiausvyraĮvadas. Paklausa. Pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Pasiūlymai įmonės veiklos tobulinimui: keleivių vežimas AB "Autrolis"Įvadas. Tikslas – išanalizuoti AB "Autrolis" veiklą ir pateikti pasiūlymus jos tobulinimui. AB "Autrolis" įsteigimas. Įmonės veiklos tyrimas. Konkurencinės aplinkos tyrimas. Įmonės SSGS tyrimas. Įmonės valdymo tyrimas. Ekonominių rodiklių tyrimas. AB "Autrolis" veiklos tobulinimo planas. Pasiūlymai naujų ir padėvėtų transporto priemonių įsigijimui. Pasiūlymai bendrovės personalo struktūros reorganizavimui. Pasiūlymai santykių su Kauno savivaldybe apibrėžimui. Pasiūlymai naujų transporto priemonių pirkimo finansavimui. Pasiūlymai UAB "Kauno keleivinio transporto" paslaugos. Darbo tobulinimui Pasiūlymai bilietų sistemos tobulinimui. Išvados. Skaityti daugiau
Pasiūlos elastingumą sąlygojantys veiksniaiĮvadas. Elastingumo samprata. Pasiūlos elastingumas, elastingumo grafinė išraiška ir jį sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumo grafinė išraiška. Kintantys ir pastovūs elastingumą sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Pasiūlos ir paklausos analizės pagrindaiĮvadas. Paklausa. Paklausa ir paklausos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei reguliuojant kainas. Išvados. Skaityti daugiau
Pasiūlos ir paklausos pusiausvyraĮvadas. Paklausa. Paklausos kreivės poslinkiai. Paklausos veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos poslinkiai. Pasiūlos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinkos kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Pasiūlos ir paklausos santykisĮvadas. Paklausa ir pasiūla. Paklausos dėsnis ir jo kreivė bei paklausos veiksniai. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė bei pasiūlos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos sąveika: rinkos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Išvados. Išnašos. Priedai (7). Skaityti daugiau
PasiutligėĮvadas. Ligos priežastys. Simptomai. Ligos eiga. Komplikacijos. Tyrimai. Gydymas. Profilaktika. Ar reikia bijoti skiepų? Miršta tūkstančiai. Išvados. Skaityti daugiau
Paskaita kaip vyksmasĮvadas. Paskaita kaip vyksmas: pažinimas, mokymas, mokymasis. Paskaita. Kas tai, kaip ji vyksta? Pažinimas. Mokymas ir mokymasis. Mokymo proceso grandys. Mokymo metodai. Žodiniai dėstymo metodai. Pokalbis. Spausdintų šaltinių naudojimas. Kūrybinių darbų metodai. Pratimai ir grafiniai darbai. Demonstravimas - stebėjimas. Laboratoriniai ir praktikos darbai. Didaktiniai (pažinimo) žaidimai. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Paskirstymas kaip marketingo komplekso elementasĮvadas. Paskirstymas kaip ūkinė veikia ir marketingo komplekso elementas. Paskirstymo kanalai. Prekybos rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Didmeninė prekyba. Išvados. Skaityti daugiau
Paskirstymo kanalai ir marketingo logistikaLogistikos ir marketingo ryšys. Marketingo logistika. Paskirstymo kanalai. Skaityti daugiau
Paskirstymo veiklos ir marketingo kanalų analizė bei tobulinimas: AB "Žemaitijos pienas"Marketingo kanalai ir logistika s191 b120. Įvadas. Situacijos analizė. Paskirstymo veiklos analizė. Marketingo kanalų tikslų analizė. Pagrindinių veiksnių analizė. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai.. Problemos identifikavimas ir tikslų bei uždavinių iškėlimas. Marketingo kanalų tobulinimo sprendimai. Tarpininko parinkimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Paskirstytosios duomenų bazių sistemosĮvadas. Paskirstytosios DBS. DBVS architektūros. Paskirstytųjų DBS privalumai. Sėkmingo DBVS veikimo faktoriai. Duomenų organizacija. Horizontali fragmentacija.Vertikali fragmentacija. Užklausų apdorojimas paskirstytose DB. Semantinė duomenų kontrolė. Paskirstytas transakcijų valdymas. Paskirstytosios ir lygiagrečios DB sistemos. Taikymai. Mobilios paskirstytosios DB. Paskirstytų duomenų saugyklos. Išvados. Skaityti daugiau
Paskolos sutarties samprata, sudarymo bei vykdymo ypatumaiĮvadas. Paskolos sutarties samprata ir jos šalys. Paskolos sutarties sudarymo bei vykdymo ypatumai. Paskolos sutarties forma. Paskolos sutarties vykdymo ypatumai. Sankcijos už neįvykdytą paskolos sutartį. Paskolos sutarties užginčijimas. Atskiri paskolos sutarčių tipai. Praktinių situacijų analizės. Išvados. Priedas (1). Išnašos. Skaityti daugiau
Paskolos sutarties užsienio valiuta vykdymasĮžanga. Paskolos sutartis: samprata, sutarties šalys, dalykas, turinys, forma. Paskolos sutarties užsienio valiuta vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Paskolos sutartisĮvadas. Sutartys. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo būdai. Paskolos sutartis. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Paskolos užsienio valiutaĮvadas. Trumpalaikis finansavimas. Vekseliai. Bankinis akceptas. Akredityvų finansavimas. Forfeitingas. Faktoringo operacijos. Eksporto faktoringo ir forfeitingo skirtumai. Ilgalaikis finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Paskolos, indėliai ir palūkanos LietuvojeĮvadas. Teorinė dalis. Bankai. Komerciniai bankai Lietuvoje. Indėliai. Neterminuoti indėliai. Terminuotasis indėlis. Terminuotas kaupiamasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Vienos nakties indėlis. Paskolos. Paskolos sutarties forma. Ilgalaikės paskolos. Trumpalaikės paskolos. Vartojimo paskolos. Praktinė dalis. Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika. Komercinių bankų balansas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Paskolų skirstymo kategorijosKategorijos, į kurias yra skirstomos paskolos. Įvadas. Kreditavimo tikslas. Paskolų rūšys ir kreditavimo etapai banke. Kreditų rūšys. Paskolos pagal suteikimo būdus. Paskolos pagal terminus. Paskolos pagal tikslinę paskirtį. Paskolos pagal ekonominės veiklos rūšis. Paskolos pagal valiutą, kuria jos išduotos. Paskolos pagal gražinimo būdą. Paskolos pagal grąžinimo užtikrinimą. Paskolos pagal suteikimo šaltinius. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Paskolos išdavimo apskaita. Paskolos grąžinimo apskaita. Paskolų grupavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......