Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Audinių marginimo technologijos ir būdaiĮvadas. Audinių marginimo technikų istorinė raida. Marginimo būdai. Spaudavimas šeivamedžio, trintuko, linoleumo spaudais. Spaudavimas kempine ir popieriumi. Batikos istorija. Javietiška batika. Karštoji batika. Lankstymo būdai. Šaltoji batika. Dažymas ir vaškavimas. Technologinis šilko apibūdinimas. Ruduo tapo lapais. Išvados. Skaityti daugiau
Audio-on-demandKas tai yra Audio-on-Demand? Balso perdavimas per ATM. Audio on Demand veikimo principai. Audiobox. Audio Personal Radio System. Audio-on-Demand ir Internet Audio. Audio pagal užklausą. Siuntimas su eMule. Siuntimas per Mirc. Skaityti daugiau
Auditas – verslo sėkmė ir ramybėĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Auditas - kas tai? Kam reikalingas auditas. Auditoriaus paslaugų poreikio atsiradimas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Išvados. Audito specialiųjų terminų žodynėlis. Pristatymas. Skaityti daugiau
Auditas (15)Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito norminiai dokumentai Lietuvoje. Audito planavimas. Esmė ir būtinumas. Plano schema. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Skaityti daugiau
Auditas (18)Įvadas. Darbo tikslas atlikti audito analizę. Audito samprata ir rūšys. Audito planavimas. Audito esmė ir būtinumas. Audito plano schema. Audito rizika. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito testai. Audito išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas (5)Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Audito esmė. Reikšmingumas. Būtinumas. Audito įmonės. Lietuvos audito rūmai. Audito raida. Auditas užsienyje. Auditas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas (8)Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai ir audito apibrėžimas. Audito organizavimo etapai. Audito planavimo schema. Audito dokumentai. Audito išvados. Skaityti daugiau
Auditas, jo svarba ir būtinumasTikslai ir uždaviniai. Įvadas. Audito esmė. Audito rūšys. Reikšmingumas. Būtinumas. Auditas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas, jo svarba ir būtinumas (2)Įvadas. Audito atsiradimas. Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Auditas kaip verslas. Išvados. Skaityti daugiau
Auditas. Apskaita audito proceseAudito apibrėžimas. Audito rūšys. Audito būtinumas. Audito aplinka. Apskaita audito procese. Audito stadijos. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito firmos ir jų veikla. Tarptautinių audito firmų "karas" . Tarptautinės audito firmos Lietuvoje. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Audito atrankaAudito atrankos apibūdinimas. Audito atrankos būdai. Audito atrankos etapai. Skaityti daugiau
Audito atsiradimas ir raidaĮvadas. Audito atsiradimo pradžia. Trys Didžiosios Britanijos privilegijuotų buhalterių institutai. Australijos buhalterių sąjunga. Amerikos auditorių asociacija. Baltijos šalių auditinė veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Audito darbo dokumentaiAudito darbo dokumentai. Audito darbo dokumentų apibūdinimas. Audito darbo dokumentų forma ir turinys. Audito darbo dokumentų klasifikavimas ir saugojimas. Skaityti daugiau
Audito įmonėsĮvadas. Teisinis audito įmonių reglamentavimas Lietuvoje. Audito įmonių rūšys. Įmonių įrašymo į audito įmonių sąrašą tvarka. Audito įmonių civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Audito įmonių išbraukimas iš audito įmonių sąrašo. Audito įmonių veikla ir teisės. Audito įmonių pareigos. Audito įmonių teisių apribojimas. Audito įmonių atsakomybė. Audito įmonės veiklos kokybės kontrolės sistema ir jos pagrindiniai elementai. Tarptautinės audito firmos. Išvados. Skaityti daugiau
Audito įmonės verslo etikaĮvadas. Darbo tikslas: Suvokti etikos reikšmę, bei jos praktinį panaudojimą audito įmonės veikloje. Audito įmonės profesinė etika, ir profesinis kodeksas. Audito įmonės vizijos prognozavimo etika. Įmonės misijos suvokimas. Strategijos tikslų pasiekimui pasirinkimo etiškumas. Audito įmonės vidinės aplinkos nuostatos. Audito įmonės vidinės ir išorinės aplinkos nuostatų, tikslų suderinamumo etika. Audito įmonės funkcionavimo norminės filosofijos įvertinimas. Visuotinės kokybės vadybos principų ir kitų vadybos sričių standartų taikymas įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Audito ir apskaitos rūšysĮvadas. Pagrindinis bendras audito ir apskaitos tikslas. Esminis skirtumas tarp audito ir apskaitos. Audito klasifikavimo požymiai. Audito rūšys pagal funkcinį požymį. Klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Klasifikavimas laiko atžvilgiu. Klasifikavimas pagal privalomumą. Apskaitos rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Audito klasifikavimasĮvadas. Audito apibrėžimas. Audito klasifikavimas pagal įvairius požymius. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Audito klasifikavimas pagal privalomumą. Audito klasifikavimas pagal atlikimo laiką. Išvados. Skaityti daugiau
Audito kokybės kontrolės komitetasĮvadas. Audito kokybės kontrolės komitetas. Audito kokybės kontrolės komiteto veikla. Audito kokybės kontrolės komiteto 2006 metų darbo planas. Skaityti daugiau
Audito reikšmingumasĮvadas. Darbo tikslas. Darbo metodai. Reikšmingumas. Reikšmingumo apibūdinimas ir esmė. Finansinių duomenų reikšmingumas. Klaidų reikšmingumas. Reikšmingumo nustatymo būdai. Audito rizikos. Audito rizikos apibūdinimas ir reikšmė. Rizikos koncepcija. Rizikų klasifikavimas ir tarpusavio ryšys. Įgimta, kontrolės ir neaptikimo rizika. Maža, vidutinė ir didelė rizika. Įprastinė ir specifinė rizika. Veiksniai, turintys įtakos audito rizikai. Reikšmingumo ir audito rizikos ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Audito reikšmingumas įmoneiĮvadas. Audituota atskaitomybė – patikimesnė. Kam auditas privalomas. Laiku pasirinkta audito įmonė. Tarptautinio audito reikšmė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
......