Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (3)Įvadas. Organizacinis projektavimas ir organizacinė struktūra. Kas yra struktūra? Taisyklės padedančios sukurti organizacinę struktūrą. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto / rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Organizavimas ir dezorganizavimas. Organizacijų struktūrizavimas – problemos ir jų sprendimas. Išvados. Klausimai. Skaityti daugiau
Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (4)Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Svarbiausi organizacijos valdymo struktūros elementai. Darbų specializavimas. Skirstymas į padalinius. Įsakymų grandinė. Kontrolės apimtis. Centralizuota ir decentralizuota struktūros. Tradicinės valdymo struktūros. Paprastoji struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė–linijinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Naujoviškos valdymo struktūros. Projektinė struktūra. Inovacinė struktūra. Regioninės orientacijos struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Netinkamo organizacijos struktūrizavimo padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Organization management: power, conflict and controlDarbas anglų kalba verslo vadybai ir PowerPoint pristatymas. Organizacijos vadyba: jėga, konfliktas ir kontrolė. Elametas power, conflict and control. Power. Conflict. Control. Elametas power, conflict and control distribution. Ways of conflict resolution. Creative union-management relations. Command and control. Leadership. Power of humor. Accountability. Conclusion. PowerPoint pristatymas (14). Skaityti daugiau
Organizational culture (2)Darbas anglų kalba. Organizacijų kultūra. Introduction. Definitions of organizational culture. The elements of organizational culture. Characteristics of the organizational culture. The types of organizational culture. The influence of organizational culture. The values. Organizational culture change. Steps in organizational culture change. Summary. Skaityti daugiau
Organizavimas (5)Įvadas. Darbo tikslas: apžvelgti organizavimą, jos veiklos metodus. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Valdymo organizavimas. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizavimas (6)Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslai ir objektas. Teisių ir pareigų delegavimas. Verslo organizavimo formos. Valdymo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Organizavimas laiko požiūriu. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Transporto sistemos organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Sandėlių organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Techninės kontrolės tarnybos darbo organizavimas. Metrologinio darbo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizavimo funkcija vadybojeĮžanga. Vadybos funkcijų samprata. Organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Organigramų skirstymas. Klasikiniai valdymo struktūrų tipai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Grynai centralizuoto valdymo modelis. Decentralizuoto valdymo modelis. H. Mintzbergo organizacinė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Organizavimo mokslų pasiekimų apžvalgaĮvadas. Organizavimo apibūdinimas. Darbo organizavimo principai. Personalo kvalifikacijos kėlimas. Darbo organizavimas komandoje. Švietimo sistemos organizavimo pasiekimai. Kokybės vadybos apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Organizavimo pagrindaiĮvadas. "Organizavimo" sąvoka. Įgaliojimų suteikimas - suderinimas. Hierarchijos. Išvados. Skaityti daugiau
Organizavimo samprata ir valdymo struktūrosĮvadas. Referato tikslas – organizavimas. Tyrimo objektas – organizavimo samprata. Organizavimas. Organizavimo samprata. Valdymo organizavimas. Valdymo struktūrų sudarymo tikslai. Organizacinio valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Organizme vykstantys pokyčiai senstantĮvadas. Apie fizinį senėjimą. Kas būdinga ligoms senatvėje. Dažniausios ligos senatvėje. Menopauzė ir senatvė. Menopauzė. Jos pradžia. Odos priežiūra. Osteoporozė. Šlapimo nelaikymas. Lytinis potraukis. Išvados. Skaityti daugiau
Organizuoto suaugusiųjų ugdymo ypatumai: Lietuva ir Didžioji BritanijaĮvadas. Darbe naudojamos sąvokos. Suaugusiųjų ugdymo raida. Suaugusiųjų ugdymo teorija. Mokymosi visą gyvenimą svarba. Lietuva - viena pirmųjų Europos Sąjungoje (ES) pagal besimokančiųjų suaugusiųjų skaičiaus augimą. Suaugusiųjų ugdymo Didžiojoje Britanijoje organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizuotos turistinės kelionės autobusuĮvadas. Autobusų istorija. Kelionės autobusais. Transporto nuomos sutartys. Atmintinių parengimas. Tarptautinių maršrutų autobuso darbo dienos grafikas. Keleivių saugumas. Autobuso gedimas. Skaityti daugiau
Organų ir audinių persodinimas. Donorystės problemosĮvadas. Donorystė. Transplantacija. Transplantacijos rūšys. Nacionalinis organų transplantacijos biuras. Cerebrinė edema. Biomedicininis mirties apibrėžimas. Skaityti daugiau
Organų transplantacijaĮvadas. Kas yra transplantacija. Kas tai yra "Donoras". Kas yra recipientas. Kas gali būti donoru. Kas tai yra donorystė. Gyvas donoras. Kokius organus ir kodėl reik persodinti. NOTB (Nacionalinis organų transplantacijos biuras). Kaip padėti artimajam ar draugui, kuris laukia transplantacijos. Projektas "Išrinktieji" garsių Lietuvos žmonių mintys. Naujienos. Širdies transplantacijos istorija. Iš moralinės pusės. Moralinė organo atidavimo ir persodinimo vertė. Persodinimas, atliekamas tam pačiam asmeniui. Vieno asmens organų persodinimas kitam asmeniui. Pastaba apie solidarumo principą. Gyvo žmogaus organo donorystės teisėtumo kriterijai. Diagnostika – tikrumo pagrindas. Išimtį sudarantys organai. Skirtingų rūšių būtybių organų persodinimai. Kai kurių organų persodinimo amoralumas. Atidavimas kaip auka. Pašaukimas skleisti meilę ir po mirties. Medicininės intervencijos tarpininkaujantis pobūdis. Ištraukos iš popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos. Skaityti daugiau
Orientaciniai žaidimaiĮvadas. Orientaciniai slėpynių žaidimai. Pėdsakai. Lobio ieškojimas. Vorai ir musės. Orientaciniai lenktynių žaidimai. Neregių maršas. Tiesiai į tikslą. Kopėčios. Orientaciniai seklių žaidimai. Pėdsekiai. Plėšikai ir sekliai. Orientaciniai topografiniai žaidimai. Naktinis žaidimas "Skautai Gedimino kalne". Kiti orientaciniai žaidimai. Sugrįžk! Išvados. Skaityti daugiau
Orientacinio sporto inventorius (vasaros ir žiemos), jo pasirinkimas ir paruošimas varžybomsSpecialus paruošimas. Vasaros orientacinio sporto inventorius. Žemėlapis. Žemėlapio mastelis. Sutartiniai ženklai. Žemėlapio senėjimas. Kompasas. Sportinė apranga. Žiemos orientacinio sporto inventorius. Skaityti daugiau
Orientacinio sporto įtaka vaikuiĮvadas. Orientacinio sporto istorija Lietuvoje 1960 – 2001. Orientavimosi sporto treniruotės su vaikais. Orientavimosi sporto treniruotės nuoseklumas. Orientavimosi pradmenys. Testų dienas. Treniruočių laikotarpio organizavimo pavyzdys. Praktinės pratybos. Žaidimai miške. Krypties nustatymas ir išlaikymas. Įvairūs krypties nustatymo ir išlaikymo pratimai. Išvados. Skaityti daugiau
Orientalistinė V. Mickevičiaus - Krėvės kūrybaV. Krėvės kūryba. Rytų kultūros pėdsakai. Senovės indų literatūros pėdsakai. Rašytojo meninė individualybė. Orientalistinė tematika. Skaityti daugiau
Orientavimosi sportas LietuvojeOrientavimosi sportas Lietuvoje 1960 – 2001 metais, Lietuvos orientavimosi sporto klubai, Lietuvos orientavimosi sporto rinktinė, 2005 metų orientavimosi sporto varžybų kalendorius, sportinių žemėlapių sąrašas. Skaityti daugiau
......