Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos valdymo struktūra: AB "Eurobankas"

  Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė- funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Linijinė- štabinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Prekinė valdymo struktūra. "Eurobank" grupės schemos charakterizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-02-06
 • Organizacijos valdymo struktūra: AB bankas "Eurobankas"

  Įvadas. Organizacijos valdymas. Organizacijos valdymo struktūros aktualumas. Organizacijos valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. AB bankas "Eurobankas" organizacijos valdymo struktūra. AB bankas "Eurobankas" organizacijos valdymo struktūros charakteristika. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-08-24
 • Organizacijos valdymo struktūros dalys ir jų formavimo eiliškumas

  Organizacijos valdymo struktūros dalys ir jų formavimo eiliškumas. Organizacinė valdymo struktūra.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-04-18
 • Organizacijos valdymo struktūrų raida

  Tikslai. Organizacijų struktūrų kaita. Linijinė organizacijos struktūra. Funkcinė organizacijos valdymo struktūra. Funkcinė-linijinė organizacijos valdymo struktūra. Linijinė -štabinė organizacijos valdymo struktūra. Saulius Gudas knygoje "Organizacijų veiklos modeliavimas. Projektinė organizacijos valdymo struktūra. Matricinė organizacijos valdymo struktūra. Mišri projekto valdymo struktūra. Tikslinė valdymo struktūra. Produkto/ rinkos organizacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-17
 • Organizacijos veiklos esmė ir principai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti organizacijos veiklos esmę ir principus. Organizacijos veiklos esmė ir principai. Tikslo ir misijos įtaka organizacijos veiklai. Organizacijos tikslai įtakojantys jos veiklą. Strateginiai ir taktiniai planai organizacijos veikloje. Paslaugų ir prekių strategijos organizacijos veikloje. Kainų strategijos organizacijos veikloje. Rėmimo strategijos organizacijos veikloje. Komunikacijos proceso įtaka organizacijos veikla. Paskirstymas organizacijos veikloje. Konkuravimo strategijos įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų pagal tikslinę rinką įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų pagal pozicionavimą įtaka organizacijos veiklai. Sprendimų priėmimo įtaka organizacijos veiklai. Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai. Žmogiškųjų išteklių planavimo įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2010-01-20
 • Organizacijos veiklos planavimas

  Organizacijos veiklos planavimas. Veiklos planavimo aspektai. Veiklos planavimo sistema.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-28
 • Organizacijos veiklos planavimas ir organizavimas: "Kauno Teritorinės Statistikos valdyba"

  Įvadas. Organizacijos veiklos aprašymas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Statistikos departamento specialistų teikiama pagalba kitoms šalims. Teritorinės statistikos valdybos funkcijos ir uždaviniai. Organizacijos vizija, misija, strateginiai ir operatyviniai tikslai. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos personalas, jo struktūra. Struktūra. Pagrindinių pareigybių pareiginės instrukcijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2007-06-12
 • Organizacijos veiklos rodikliai

  Įvadas. Veiklos sėkmingumo kriterijai. Efektyvumo, veiklumo ir našumo sąveika. Pelningumas sėkmės rodiklis? Organizacijos valdymo principai lemiantys organizacijos sėkmę. Pažinti savo vartotojus ir konkurentus. Gamybos proceso padalijimas į operacijas ir jų sujungimas į srovines linijas. Pasiruošimo ir paleidimo laikas. Prekes gaminti ir pristatyti vartotojui patogiais kiekiais. Mažinti tiekėjų skaičių, turėti kelis patikimus tiekėjus. Visuotinės kokybės principas. Sutvarkyti darbo vietą. Darbuotojų meistriškumas ir kvalifikacija. Fiksuoti gaminamos produkcijos kiekį ir kokybę. Problemas turi spręsti patys vykdytojai. Išlaikyti ir tobulinti dabartinę įrangą bei personalą. Įsigyti paprastus, paslankius įrenginius. Automatizuoti tuos gamybinius procesus, kurie yra pakankamai pastovūs. Patartina turėti keletą įrengimų, gamybinių ląstelių, srovinių linijų kiekvienam produktui, paslaugai ar klientui. Stengtis nuolat tobulėti. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-16
 • Organizacijos vidinė aplinka

  Įvadas. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Struktūrų tipai. Struktūros kontrolė. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Personalas. Vadovas. Kultūra. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-03-19
 • Organizacijos vidinė aplinka (2)

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti organizacijos vidinę aplinką. Šio tikslo įgyvendinimui yra keliami tokie uždaviniai. Organizacijos aplinka. Vidinės aplinkos samprata. Tikslai. Uždaviniai. Žmonės, struktūra, technologija. Technologija. Žmonės. Struktūra. Vidaus kintamųjų sąryšingumas. Darbo drausmė. Komunikacijos procesai organizacijoje. Darbuotojų komunikacija. Darbuotojų stresai ir jų konsultavimas. Profesinių sąjungų vaidmuo organizacijoje. Kultūra. Kultūros savybės. Kultūros funkcijos. Vidinės aplinkos analizė. Išvados.
  Komunikacija, referatas(18 puslapių)
  2010-10-08
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka (4)

  Įvadas. Organizacija. Organizacijos charakteristikos. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-09
 • Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai: sporto ir pramogų centras UAB "Trasalis"

  Įvadas. UAB "Trasalis" kryptis, asortimentas, tikslai. UAB "Trasalis" misija ir vizija. UAB "Trasalis" analizė: stiprybės, silpnybės. UAB "Trasalis" organizacijos filosofija. UAB "Trasalis" išorinė aplinka, strateginės problemos ir tikslai. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-04
 • Organizacijos vizija, misija, tikslai

  Įžanga. Strategijos tikslinė orientacija. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-24
 • Organizacijos, kaip vadybinės veiklos erdvė

  Įvadas. Organizacija, kaip sistema. Organizacijos aplinka. Organizacijos tikslai. Vadybos esmė. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2010-05-28
 • Organizacijų įkūrimas ir kūrimas iš naujo

  Įvadas. Smulkus verslas. "Fortune" žurnalą dešimt sparčiausiai augančiu kompanijų 1993 m. Verslininkystės prasmė. "Pro fasteners" : tenkinti pramoninių vartotojų kokybės poreikius. Verslininkystė ir valdymas. Verslininkystės reikšmė. Verslininkystės nauda. Ekonomikos augimas. Našumas. Naujos technologijos, produktai ir paslaugos. Pasikeitimai rinkoje. Verslininkai. Psichologiniai veiksniai. Sociologiniai veiksniai. Verslininkystės kliūtys. "Ledų" karai: Dovydas ir Galijotas. Organizacijų kūrimas iš naujo. "Starbucks" sėkmės paslaptis. Verslininkystės organizavimas viduje. Jaukas – kaip intraverslininkystės sumanymas. Korporacijos perprojektavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2006-05-23
 • Organizacijų informacijos sistemos

  Anotacija. Įvadas. Organizacijų informacijos sistemos. Kodėl reikia informacinių sistemų (IS)? Informacijos sistemų sąsajos su mokslo sritimis. Informacinės technologijos organizacijoje. Informacijos sistemos sudėtis. Informacinių sistemų (IS) programinės įrangos tipai. Informacinių sistemų (IS) klasifikavimas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(14 puslapių)
  2008-03-14
 • Organizacijų įvairovė

  Įvadas. Teorinė dalis. Teorijos išvados. UAB "M2 technologijos" teisinė forma ir jos pasirinkimo priežastys. Įmonės aprašymas. Įmonės teisinė forma. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-12-20
 • Organizacijų įvaizdis ir darbo kultūra

  Kultūros apibrėžimas organizacijose, Trys pagrindiniai kultūros elementai, Kultūros "ledkalnis" pagal Edgarą Scheiną, Kotterio ir Hesketto du kultūros lygiai, Išsilavinimo ir bendrųjų nuostatų vaidmuo, Multikultūra, Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-03-25
 • Organizacijų kokybės komponentai ir jų poveikis veiklos rezultatyvumui. Organizacijų valdymas pagal rezultatyvumo kriterijus

  Valdymas. Organizacijų kokybės komponentai ir jų poveikis veiklos rezultatyvumui: 3 esminės nuostatos, 5 pagrindiniai principai, 10 vadybos priemonių. Kompleksinis požiūris į rezultatyvumo problemas. Valdymas pagal rezultatyvumo kriterijus. Komunikacijos ir vadovų vaidmuo užtikrinant rezultatyvumą.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-06-09
 • Organizacijų konfliktai

  Įvadas. Konfliktų esmė. Konfliktų tipai. Konflikto priežastys. Konflikto struktūra. Konflikto raida. Konflikto valdymo etapai (ypatumai). Tarpasmeninių ir organizacinių konfliktų skirtumai. Konfliktų sprendimo būdas, stilius ir strategijos. Organizacinių konfliktų sprendimo strategijos. Konfliktų pasekmės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2008-10-14
Puslapyje rodyti po