Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas (2)Įvadas. Inovacijos ir inovacinė veikla. Inovacinės veiklos valdymo problemos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo modeliai. Inovacinis valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas (3)Įvadas. Inovacijos samprata. Organizacijos inovacijų valdymas. Pokyčių samprata. Organizacijos pokyčių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos pokyčių valdymasĮvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacijos aplinkos pokyčius jų kliūtis ir priežastis. Pokyčiai organizacijose. Pokyčių realizavimo kliūtys ir jų priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos prisitaikymas prie aplinkos pokyčiųĮvadas. Organizacijos poveikis aplinkai. Pokyčius skatinančios jėgos. Organizacijos aplinka. Planingų pokyčių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos ryšiai su visuomeneĮvadas. Organizacijos ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšių su visuomene komunikacijos modelis. Ryšių su visuomene rūšys. Ryšiai su žiniasklaida. Ryšių su žiniasklaida rūšys. Rašytinės informacijos pateikimas spaudai. Žodinė komunikacija ryšiuose su visuomene ir žiniasklaida. Reklama. Reklamos tipai. Reklamos platinimo priemonės. Laikraščiai. Žurnalai. Radijas. Televizija. Reklamos kritika. Reklamos šalininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos samprata ir klasifikavimasĮvadas. Organizacijos samprata. Organizacijų klasifikavimas. Europos bendrijos standartinis verslo klasifikavimas. Nevyriausybinės ne pelno organizacijos. Fondai. Viešoji įstaiga. Asociacija. Visuomeninė organizacija. Specifinės ne pelno organizacijų rūšys. Ne pelno organizacijų reikšmė ir funkcijos. Ateities organizacijos. Ateities organizacijos pagrindinės savybės. Tinklinės organizacijos. Virtualios organizacijos. Sferinė modulinė organizacija. Caritas – humanitarinės pagalbos organizacija. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Organizacijos strategija (2)Įvadas. Organizacijos strategijos vystymosi tikslai. Organizacijos strateginio vystymosi samprata. Strateginio vystymosi pagrindinės kategorijos. Sisteminė organizacijos esamos padėties analizė. Strategijos kūrimo procesas LŠT. Alternatyvių strategijų analizė. Strateginis planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos strategija (3)Įžanga. Strategijos samprata. Strategijos sudarymas. Strateginis planavimas. Strateginis valdymas. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. Vizija, misija ir tikslai. Alternatyvų rengimas. Sprendimų parinkimas. Strateginių trajektorijų analizė. Valdymo struktūros analizė. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos lygiai. Funkcinio lygio strategija. Verslo vieneto strategija. Korporacijos lygio strategija. Strategijos įgyvendinimo planai. Funkcinių tikslų ir sprendimų nustatymas. Specifinių planų rengimas. Išteklių paskirstymas ir biudžetinis planavimas. Išsami strategijos įgyvendinimo programa. Daugiapakopė strategijos įgyvendinimo programa. Atrankinė strategijos įgyvendinimo programa. Strategijos viešinimo metodikos. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eigaĮžanga. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Strategijos samprata. Organizacijos vizija ir misija. Strateginis planavimas. Strateginis valdymas ir jo modeliai. Strategijos lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos strategijos kūrimo esmėĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti organizacijos strategijos kūrimo esmę bei išanalizuoti strategijos rengimo eigą (strategijos kūrimo metodus). Strategijos samprata. SWOT analizė (SSGG). Prekių/paslaugų ir rinkos plėtros bei valdymo matrica. konkurentų analizė ir kompanijos ateities kūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos strateginis planas: UAB "Audionas"Organizacijos pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės aplinka. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidaus situacija. Teisinė bazė. Organizacinė struktūra. Finansiniai ištekliai. Apskaitos tinkamumas. Stiprumai. Silpnumai. Galimybės. Grėsmės. Misija. Vizija. Strateginiai tikslai. Tikslo įgyvendinimo aprašymas. Skaityti daugiau
Organizacijos strateginis valdymasStrateginio valdymo ypatumai. Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strategija ir strateginio valdymo samprata. Strateginis planavimas. Išorės ir vidaus veiksnių įvertinimas. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės būklės įvertinimas. Strategijos kūrimas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Strategijos finansavimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos struktūra (2)Įvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Skaityti daugiau
Organizacijos struktūra ir jos valdymasSamprata ir principai vadovaujančiu struktūrų. Struktūrų tipai organizacijų valdyme. Rūšiai biurokratiniu struktūrų organizacijos valdyme. Organinių struktūrų rūšys organizacijos valdyme. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos struktūra ir jų tipaiOrganizacijos struktūra. Struktūros parametrai. Organizacijų tipai pagal H. Mintzberg. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto/rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Priedai. Skaityti daugiau
Organizacijos struktūros sąvoka, tipai, pranašumai ir trūkumaiĮvadas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo butinybė. Organizacijos valdymo lygiai. Organizacijos struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos tikslų visuma (3)Tikslų samprata ir struktūra. Tikslų formavimas. Tikslų klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos valdymasOrganizacijos vadovų valdžios formos. Organizacijos struktūra. Valdymo metodai. Lyderystės (pirmavimo) samprata. Bendravimas organizacijose. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo sprendimų priėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos valdymas (4)Įvadas. Valdymas, kas tai? Valdymo funkcijos. Valdymo grandys ir lygiai. Valdymo personalas. Valdymo sistema. Organizacinės valdymo struktūros. Veiksniai, lemiantys įmonės valdymo struktūrą. Valdymo struktūrų tipai. Valdymo sprendimo priėmimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Organizacijos valdymo funkcijos ir mechanizmaiĮvadas. Organizacija. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pagrindiniai organizacijų tipai. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Išvados. Skaityti daugiau
......