Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Organizacijos kultūra (6)Bendravimo svarba. Darbdavių bendravimas su darbuotojais. Darbuotojų bendravimas. Bendraukime! Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (7)Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri ir silpna organizacijos kultūros. Kultūros sudėtis. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Trys pagrindiniai kultūros elementai. Nuo kultūros prie multikultūros. Multikultūros samprata. Lyties klausimai ir multikultūra. Seksualinis priekabiavimas. Stereotipų taikymas. Rasinės bei etinių mažumų problemos multikultūros sąlygomis. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (8)Įvadas. Organizacijos kultūra. Apibrėžimas. Organizacijos kultūrą formuojantys elementai. Aplinka. Vertybės, idėjos, įsitikinimai, nuostatos. Vadovai, bendradarbiai (žmonės darbo aplinkoje). Ritualai, papročiai, simboliai. Kultūrinis tinklas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri organizacijos kultūra. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra ir jos reikšmė organizacijaiĮvadas. Bendrosios ypatybės, apibūdinančios organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūrų tipai. Organizacijos kultūra ir strategija. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Kaip darbuotojai susipažįsta su organizacijos kultūra. Kultūrinių pokyčių valdymas. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Organizacijos kultūra ir įvairovės paradoksas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros keitimasĮvadas. Teorinė dalis. Organizacijos kultūros raiškos būdai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacinės kultūros funkcijos. Kultūra ir pokyčiai. Organizacijų pokyčiai ir vystymas. Organizacijos kultūros valdymas: formavimas, stiprinimas, keitimas. Psichologo indėlis, keičiant organizacinę kultūrą. Organizacijos vystymo metodai. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimas. Praktinė dalis. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros tipai ir modeliaiĮvadas. Kultūros prasmė. Organizacijos kultūra. Organizacinė kultūra. Organizacijos kultūros vystymo modelis. Organizacijos kultūros tipai ir charakteristikos. Voratinklio tipo. Tvirtovės tipo. Tinklo tipo. "Žvaigždžių" tipo. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros modeliai. Peters ir Waterman tobulos firmos bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą organizacijojeOrganizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą "X" organizacijoje. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. "X" Organizacijos kultūros stiprumas. "X" Organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. "X" organizacijos kultūros kaitos ypatumai įgyvendinant VKV. "X" Organizacijos įdiegusios VKV kultūros bruožai. "X" organizacijos kultūros tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą organizacijoje (2)Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. X organizacijos kultūros stiprumas. X organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. X organizacijos kultūros kaitos ypatumai įgyvendinant visuotinę kokybės vadybą. X organizacijos įdiegusios VKV kultūros bruožai. X organizacijos kultūros tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros tyrimas: prekyba drabužiais UAB "BIMBO Italija"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "BIMBO Italija" organizacijos kultūrą, nustatyti organizacijos kultūros įtaką įmonės veiklai. Organizacijos pristatymas. Filialai. Valdymo struktūros schema. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros tobulinimas įmonėseOrganizacijos sandara. Organizacijos kultūros samprata. Organizacinės kultūros teorijos. Organizacinis klimatas. Organizacijos klimato dimensijos. Organizacijos elgsena. Įvairios kultūros priesaikos. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros požymiai. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros lygiai. Individo bruožai. Elgsena. Vertybės. Organizacinės kultūros kūrimas. Organizacinės kultūros keitimo metodai. 5 žingsniai vystant organizacijos kultūrą. Organizacinės kultūros vystymo modelis. Organizacinės kultūros įvertinimo pjūviai. Kritiškas mechanizmas valdant ir keičiant organizacinę kultūrą. HR vadovo vaidmuo. Lyderystė, efektyvumas ir vadovavimas. Bendra kokybės vadyba. Organizacinės kultūros analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos moralinis kodeksasKodeksui būdingos charakteristikos. Etinio kodekso funkcinės problemos. Verslininko profesinė etika. Verslininko etinis kodeksas. Skaityti daugiau
Organizacijos organizacinės valdymo struktūros analizė: UAB "Rūta"Įvadas. Įmonės veiklos sritis, darbo organizavimas. Organizacijos struktūra. UAB "Rūta" rinkos įvertinimas. Įmonės apskaitos. UAB "Rūta" mokami mokesčiai. Įmoka į garantinį fondą. Nekilnojamojo turto mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Gyventojų pajamų mokestis. Kelių mokesčiai. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Organizacijos pardavimo valdymo ypatybės: "Omnitel"Įvadas. Pardavimo valdymas. Proceso realizavimo apžvalga. "Omnitel" pardavimo vadybos apžvalga. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Organizacijos paskirties (misijos) formulavimasĮžanga. Organizacijos misija. Misijos formuluotė. Svarbiausi misijos formuluotės elementai. Misijos formuluotės rengimo etapai. Misijos formuluotės efektyvumo bendrieji kriterijai. Organizacijos misijos svarba strateginiam jos vystymui. Misija, kaip visos veiklos loginis pagrindas. Misijos formulavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos paskirtis ir strategija (2)Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti organizacijos paskirtį ir strategiją. Organizacija. Organizavimo esmė. Organizacijos paskirtis. Strategija. Strategijos esmė. Organizacijos strategija. Strateginis planavimas. Strategijos formavimo metodai. Strateginių sprendimų priėmimas. Strateginis įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos paslaugų tiekimo proceso valdymo praktika: turizmo tinklas "BTI West Express"Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos personalo valdymo politikos įvertinimas: kavinė "Laumė"Kavinės "Laumė" veiklos charakteristika. Kavinės "Laumė" bendrų personalo valdymo politikos principų aptarimas. Kavinės "Laumė" personalo valdymo subjekto ir jo įtakos personalo valdymo politikai aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos plėtra: vertinimo aspektaiĮvadas. Naujų rinkų paieškos koncepcija. Naujų veiklos sričių identifikavimas. Naujų rinkų įvertinimas. Įėjimo į naujas rinkas strategijos planavimas. Įėjimo į naujas rinkas strategijos pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos plėtra: vertinimo aspektai (2)Įvadas. Organizacijos esmė. Organizacijos plėtros esmė. Organizacijos plėtra. Organizacijos augimas. Ryšys tarp organizacijos plėtros ir augimo. Organizacijos plėtros ir augimo vertinimo aspektai. Organizacijos dydis. Organizacijos (įmonės) augimo strategijos. Organizacijos plėtros stadijos. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymasĮvadas. Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai. Inovacijos. Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas. Apibendrinimai ir išvados. Skaityti daugiau
......