Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Organizacijos darbuotojų organizavimo sistemos analizėĮvadas. Darbuotojų organizavimą atliekančio padalinio ar už tai atsakingo asmens veiklos apibūdinimas. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Vadovaujančiųjų darbuotojų santykis, lyginant su kitų grupių darbuotojų skaičiumi, jų sudėtis pagal išsilavinimą, patirtį, amžių, lytį. Darbo vietų aprašymas ar pareiginių nuostatų rengimas. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų organizavimo sistemos vertinimas ir jos tobulinimo galimybės. Darbuotojų skyriaus rengiamų dokumentų pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos elgsena (2)Organizacijos elgsenos pagrindai. Organizacijos elgsenos samprata, teoriniai pagrindai ir tyrimo metodologija. Organizacijos elgsena sistemos aspektu. Organizacijos elgsenos filosofija ir tyrimo metodologija. Organizacijos veiklos valdymo metodai. Kolektyvo veiklos sąlygų formavimas ir jų valdymo metodai organizacijoje. Kaip elgiasi organizacijos. Darbuotojų motyvavimas. Motyvacijos koncepcijų raida. Psichologiniai ir ekonominiai kontraktai. Organizacijos klimatas, jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos elgsenos modeliai. Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė. Atvejų analizė. Pasitenkinimas darbu. Lūkesčių teorijos taikymas. Organizacijos elgsenos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Darbuotojų stresai ir jų konsultavimas. Organizacijos elgsenos esmės santrauka ir perspektyva. Skaityti daugiau
Organizacijos elgsena (3)Santrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Darbuotojų motyvacija. Motyvacija ir poreikiai. Motyvas. Motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorijos esmė. Kaip padidinti motyvaciją. Veiksniai, stiprinantys motyvaciją. Darbuotojų mokymas ir grįžtamasis ryšys. Praktinė dalis. Darbuotojų motyvavimas įmonėje ir jo permainoms galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Organizacijos elgsenos modeliaiĮvadas. Vadovo elgesio modelis. Organizacijos elgsenos modeliai. Organizacinis bendravimas. Organizacijos kultūra ir pagrindiniai jos elementai. Multikultūra. Bendravimo samprata, procesas ir priemonės. Bendravimo menas ir technologijos. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos etikos kodeksaiĮvadas. Etikos kodeksų samprata. Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Etikos kodekso nuorodos. Etikos kodeksų nauda. Etikos kodeksų funkcijos. Verslo organizacijos elgsenos priklausomybė nuo vertybinių nuostatų. Verslo organizacija ir jos moraliniai standartai. Verslo organizacijos etinio lygio kėlimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos identitetas ir jos įvaizdisĮvadas. Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio lygmenys. Ryšiai su žiniasklaida. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos išorinės aplinkos analizė: pirmieji šeši žingsniai. Verslo planas: kirpykla IĮ "Nefertitė"Organizacijos išorinės aplinkos analizė: pirmieji šeši žingsniai. Idėjos paskirtis – vizija. Idėjos tikslai. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas. Tiekėjų (derėjimosi) galios įvertinimas. Gamybos savikaina. Per 1 mėnesį sunaudojama priemonių. Potencialių (būsimųjų) konkurentų įvertinimas. Iš viso. Kainų politika. Reklama ir rėmimas (skatinimas). Patalpos ir įrengimai. Rizikos veiksniai. Skaityti daugiau
Organizacijos įvaizdisĮvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio lygmenys. Organizacijos įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba bei vertinimo kriterijai. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos įvaizdį. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos klimatasĮvadas. Organizacijos klimatas ir jo tyrimas. Organizacijos klimato sąvoka. Organizacijos aplinka ir jos įtaka organizacijos klimatui. Išorinė organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Žmogiškieji ištekliai (psichologinė pusė). Individas ir organizacija. Komunikacijos procesai. Neformalios organizacijos. Išvados. UAB "X" organizacinis klimatas. Įmonės veikla, funkcijos ir valdymas. Valdymo struktūra. Organizacijos klimato analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais. Skaityti daugiau
Organizacijos kokybės vadybos sistema: vertinimo aspektaiĮvadas. Organizacijos esmė. Organizacijos kokybės vadybos sistemos esmė. Procesinis požiūris kokybės vadybos sistemoje. Sisteminis požiūris į kokybės vadybos sistemą. Organizacijos kokybės vadybos sistemos vertinimo aspektai. Kokybės vadybos sistemos vertinimo procesai. Kokybės vadybos sistemos auditas. Kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė. Savianalizė. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Organizacijos konfliktaiĮvadas. Kas yra konfliktas? Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymo būdai. Konflikto raida. Konfliktų pasekmės ir naudojimas tolesnei veiklai. Konfliktai organizacijoje. Konfliktų valdymas ir sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūraOrganizacijos kultūros ištakos. Organizacijos kultūros samprata. Požiūriai į organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūros funkcijos. Matomosios kultūros išraiškos būdai. Organizacijos kultūros stiliai. Socializacija. Darbuotojų įtraukimas į organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūros stiprumas. Organizacijos vizija ir misija. Organizacijos vertybės. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (10)Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros sampratos bendrieji bruožai. Organizacijos klimatas ir jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros formavimas, išsaugojimas ir keitimas. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijos istorija. Aplinka. Bendrieji OK aspektai ir nacionalinė kultūra. Personalo valdymo pobūdis. Socializacija. Organizacijos kultūros išsaugojimas. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros struktūra ir reikšmė. Organizacijos kultūros lygmenys. Organizacijų subkultūros ir kontrkultūra. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros ypatumai. Organizacijos kultūros tipai. Ouchi organizacijos kultūros modelis. Organizacijos kultūros charakteristikos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (11)Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros komponentai. Organizacijos kultūrą įtakojantys veiksniai. Organizacijos kultūros lygmenys. Organizacijos kultūros tikslų problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (12)Įvadas. Kas tai — organizacijos kultūra? Kuo organizacijos kultūra naudinga įmonei? Organizacijos kultūros nauda įmonės vadovams. Kultūros nauda organizacijos darbuotojams. Kada verta keisti organizacijos kultūrą? Kaip keisti organizacijos kultūrą? Rekomenduojami organizacijos kultūros keitimo žingsniai. Regionų organizacijų kultūra. Europoje galima išskirti keturias plačias regioninių kultūrų sritis. Stipri ir silpna kultūra. Organizacijų kultūrų suskirstymo modelis. Organizacijų kultūrų suskirstymo grupės. Skirstant į grupes organizacijos kultūra yra vertinama pagal dvi kriterijų dimensijas. Pirmasis organizacijos kultūros įvaizdžio kūrimo modelis. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelio schema. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (13)Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros sukūrimas. Organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros stiliai ir tipologija. Organizacinės kultūros lygiai. Organizacijos kultūros įtaka darbuotojams. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (2)Įvadas. Organizacijos kultūra - įvaizdį bei reputaciją formuojantis veiksnys. Organizacijos kultūrą formuojantys elementai. Aplinka. Vertybės, idėjos, įsitikinimai, nuostatos. Žmonės (vadovai, darbuotojai). Ritualai, papročiai, simboliai. Kultūrinis tinklas. Organizacijos kultūros kaita. Kita nuomonė. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (3)Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros aspektai. Organizacijos kultūros pokyčiai. Stipri ir silpna kultūra. Faktoriai, lemiantys sėkmingą organizacijos kultūros funkcionavimą. Pagrindinės organizacijos kultūros sudedamosios dalys. Organizacijos klimatas, jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (4)Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos įtaka organizacijai. Pasitikėjimo kūrimas organizacijos viduje. Pasitikėjimo formavimas. Kas padeda ir kas trukdo organizacijoje keistis žiniomis. Kaip vadovui kurti ir išlaikyti pasitikėjimą. Pagrindiniai etapai, kuriant pasitikėjimą organizacijoje. Darbuotojų motyvavimas. Motyvacijos svarba organizacijoje. Veiksniai, lemiantys darbuotojų motyvaciją žinių vadyboje. Pagrindinės priežastys ir būdai žinių dalijimuisi. Bendrumo jausmo ir komandų kūrimas. Žinių vadybos technologijos. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (5)Įvadas. Organizacija. Organizacijos kultūra. Dėstymas. Įtaka organizacijos kultūrai. Organizacijos kultūros modeliai. Valdžios arba galios kultūra. Vaidmens kultūra. Užduočių kultūra. Asmens kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
......