Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Oras ir sveikataĮvadas. Oro sudėtis. Oro teršalų charakterisktika. Oro teršalai ir jų poveikis žmogaus sveikatai. Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis. Oro užterštumas anglies monoksidu. Oro užterštumas sieros dioksidu. Oro užterštumas ozonu. Oro užterštumas angliavandeniliais. Oro užterštumas azoto oksidais. Oro užterštumas formaldehidais. Žmogaus apsauga nuo oro teršalų. Išvados. Skaityti daugiau
Oras, jo tarša ir apsaugaOro sudėtis. Ozono sluoksnis. Šiltnamio" reiškinys ir rūgštūs lietūs. Šilumos spąstai. Pramonės įmonės. Smogas. Oro užterštumas Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Vandens užterštumas. Žmogaus veiklos poveikio aplinkai mažinimas. Skaityti daugiau
Oratoriaus asmenybėOratoriaus asmenybė. Oratoriaus apibrėžimas senovėje. Oratoriaus stiliaus ugdymas. Oratorius ir filosofas. Oratorius ir pedagogas. Oratorius ir literatas. Oratorius ir aktorius. Oratorius ir diktorius. Dabartinė oratoriaus meistriškumo samprata. Skaityti daugiau
Orbitinės stotysKosminės stotys dabar ir ateityje. Spektro modulis. Priroda modulis. Kristalų technologinis modulis. Krovinių modulis. Pagrindinis modulis. Orbitinių stočių panaudojimas. Kvant-1 astrofizikinis modulis. Kvant-2 mokslinis modulis. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Organinės molekulėsNukleorūgštys. Dnr struktūra. Angliavandeniai. Baltymai. Peptidinė jungtis. Baltymo struktūros. Lipidai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Organinės rišamosios medžiagosOrganinės rišamosios medžiagos. Organinių rišamųjų medžiagų klasifikacija. Gamtinės medžiagos. Sintetinės medžiagos. Bitumai ir degutai. Bitumai. Pagrindiniai bitumo techniniai parametrai. Bitumo kokybės rodikliai. Bitumo sudėtis. Bitumo gavyba. Bitumo panaudojimas. Bitumo gaminiai. Degutai. Degutų gamyba. Degutų savybės. Degutų panaudojimas. Polimerai. Bendrieji duomenys. Polimerų klasifikacija. Pagal struktūrą. Pagal tai, kaip reaguoja į šilumą. Polimerų gavyba. Gamtiniai polimerai. Sintetiniai polimerai. Polimerizaciniai polimerai. Polikondensaciniai polimerai. Aliejai. Aliejų savybės. Pokostai. Natūralieji pokostai. Pusiau natūralieji pokostai. Sintetiniai pokostai. Išvados. Skaityti daugiau
Organinis kuras, jo panaudojimas ir žalaĮvadas. Raida. Du energetikos augimo pavojai. Situacijos analizė. Ar naudosime Lietuvos Žemės plutos energetinius išteklius. Energetikos plėtros tendencijos. Tradiciniai ir netradiciniai atsikuriantieji energijos šaltiniai. Vargas dėl anglies dvideginio. Naftos sektorius. Dujų sektorius. Situacijos gerinimas ir tobulinimas. Saulės energija - ateities energijos šaltinis. Atsinaujinančių energijos šaltinių ypatybės. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
OrganizacijaDarbo tikslai. Organizacijos termino samprata. Organizacijos misijos samprata. Organizacijos veiklos aplinka. Pagrindinės etinės vertybės. Etinių normų laikymosi būtinumas. Svarbiausios darbuotojo moralinės ypatybės. Išvados. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos etikos kodeksas. Skaityti daugiau
Organizacija – vadybinės veiklos erdvėValdymas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo sistema. Vadyba. Įvadas. Valdymo procesas. Vadybos esmė. Valdymo sistema. Valdymo objektas ir subjektas. Skaityti daugiau
Organizacija (2)Organizacija. Organizacijos samprata, jos elementai. Organizacijos paskirtis ir strategija. Planavimas ir strategijų įgyvendinimas. Organizacijos tikslai. Organizacijos aplinkos. Organizacinės struktūros. Galia. Motyvacija. Kontrolė. Organizavimas. Organizacijos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacija ir jos informacijos poreikiaiĮvadas. Organizacija ir jos informacijos poreikiai. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacijos poreikio atsiradimas. Informacijos poreikio nustatymas. Informacija įmonės viduje. Informacinės sistemos ryšys su informacijos kultūra. Organizacinės komunikacijos darbotvarkės modelis. Informacijos šaltiniai. Internetas sėkmingam verslui. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacija ir jos struktūraĮvadas. Organizacija ir jos struktūra. Grupės samprata. Organizacija. Organizacijos struktūra. Formali organizacija. Neformali organizacija. Grupinių organizacijų struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacija kaip nuolatinis transformacijos procesasĮvadas. Organizacija – kaip nuolatinis transformacijos procesas. Organizacijos socialinės sistemos vystymas. Integruoto strateginio organizacijų vystymo koncepcija. Organizacijos transformavimo koncepcijos ir jų taikymo galimybės. Restruktūrizacijos koncepcija. Reorganizacijos koncepcija. Rekonceptualizavimo koncepcija. Skaityti daugiau
Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema ir jos valdymasĮvadas. Sisteminės teorijos ištakos. Organizacija – socialinė ekonominė sistema. Sisteminis organizacijos valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacija kaip socialinė ir institucinė sistemaĮvadas. Organizacija kaip socialinė ir institucinė sistema. Formalių ir neformalių organizacijų skirtumai. Organizacijos valdymas. Organizacijų gyvavimo ciklai. Informacija ir jos valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacija, jos vidinė ir išorinė aplinkaĮvadas. Organizacijos samprata. Organizacijos paskirtis. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Organizacijos aplinkos. Išorinė organizacijos aplinka. Išoriniai įtaką darantys veiksniai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos aplinka. Vidinės aplinkos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
OrganizacijosĮvadas. Pirmosios organizacijos. Bažnytinės organizacijos. Karinės organizacijos. Verslas – tai karas. Organizacijos po industrinės revoliucijos. Industrinės revoliucijos poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos aplinka ir aplinkos įtaka organizacijos veiklaiĮvadas. Tikslas šio referato yra supažindinti skaitytojus su verslo organizacijas supančia aplinka ir jos įtaka organizacijai, išnagrinėti, kokios yra supančios aplinkos sudedamosios dalys, kas yra ir kas sudaro išorinę bei vidinę aplinką. Išnagrinėti tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementus organizacijai. Organizacijos aplinkos. Išorinė aplinka. Išorinės aplinkos charakteristika. Vidinė aplinka. Tiesioginio bei netiesioginio poveikio aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Kitos įtaką darančios grupės. Tinklai ir koalicijos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai vidinėje aplinkoje. Ypatingas vadovų vaidmuo. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas. Natūrali aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos blogos kokybės priežasčių analizė: papildomos laiko, darbo, materialiosios sąnaudos ar naudaBlogos kokybės priežasčių analizė. Kokybės kaina. Prastos kokybės kaina. Kokybės užtikrinimo išlaidos. Gedimų prevencijos išlaidos. Gaminių kokybės įvertinimo išlaidos. Neatitikimo išlaidos. Kokybės išlaidų optimizavimas. Kokybės vadyba. Darbuotojų suinteresuotumas kokybe. Kokybės vadybos standartai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos darbuotojų motyvacijaĮvadas. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių teorija. Teorija X ir teorija Y. Dviejų veiksnių teorija. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Tikslų iškėlimo teorija. Motyvacijos procesą analizuojančios teorijos. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Svarbiausios motyvavimo taktikos. Išvados. Skaityti daugiau
......