Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu ir nuotekų valymo įrenginiaiĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su nuotekų valymu aktyviuoju dumblu ir tam skirtais įrenginiais. Biologinis nuotekų valymas. Biologinio valymo aktyviuoju dumblu principai. aktyviojo dumblo mikroorganizmų augimo fazės. Aktyviojo dumblo apdorojimas. Dumblo pūdymas metano tankuose. Aerobinė dumblo stabilizacija. Nuotekų dumblo sausinimas vakuuminiais filtrais. Nuotekų dumblo sausinimas centrifugomis. Bereagenčiu būdu paruošto dumblo panaudojimo galimybės. Nuotekų valymo įrenginiai. Cikloninis smėlio separatorius. Anaerobinio dumblo fermentatorius. Nuotekų valymo teisinis reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotolinio mokymo sistema Learning spaceĮvadas. Pagrindinė dalis. Galimybės. Paskaitų tvarkaraščio modulis Schedule. Žiniasklaidos centro modulis MediaCenter. Diskusijų kambarys CourseRoom. Asmeninės bylos Profiles. Atestacijos Assessment Manager. Reikalavimai sistemai norint ją įdiegti. Papildoma informacija. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais, grafikais. Skaityti daugiau
Nuotolinio valdymo būdaiĮvadas. Telnet. Kas tai yra telnet. Telnet saugumas. SSH (Secure Shell). Kas tai yra SSH. SSH istorija. SSH panaudojimas. SSH saugumas. SSL protokolas. VNC (Virtual Network Computing). Kas tai yra VNC. VNC technologija. VNC saugumas. Remote desktop. Kas tai yra Remote desktop. Remote Desktop protokolas (RDP). Išvados. Skaityti daugiau
Nuotolinis mokymas ir mokymasisĮvadas. Tikslas: apibūdinti nuotolinį mokymąsi dabartinėje situacijoje. Nuotolinis mokymasis ir dabartis. Nuotolinio mokymosi sąvoka. Nuotolinio mokymosi pasirinkimo motyvai. Nuotolinio mokymosi metodologija. Mokymosi technologijos. Mokymosi aplinka. Nuotolinio mokymo problemos. Mokytojų ir studentų problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotolinis mokymasis norintiems nuolat tobulėtiĮvadas. Nuotolinis mokymasis norintiems nuolat tobulėti. Situacija Lietuvoje. Virtualios mokymosi aplinkos skirstymas. HARMOS (Europos komisijos eContent programos projektas) - Virtuali "Muzikos magistro" mokykla ("Magister musicae"). Skaityti daugiau
Nuovargis darbeĮvadas. Nuovargis ir jo rūšys. Nuovargio požymiai. Nuovargio teorijos. Streso ir nuovargio vystymosi teorijos ir modeliai. Nuovargis ir darbingumas. Stresas darbe padidina susirgimų riziką. Pervargimas. Nuovargio profilaktika. Interviu apie nuovargį. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Nuovargis darbe: priežastys ir jo įveikimo būdaiĮžanga. Geras ir blogas stresas. Stresų įtaka darbui. Darbo vietos tyrimo kriterijai. Žmogaus veiksnys. Dešimt fizinių principų. Pirmasis principas. Viskas turi būti lengvai pasiekiama. Antrasis principas. Darbui svarbu pasirinkti tinkamą aukštį. Trečiasis principas. Kūno padėtis dirbant turi būti patogi. Ketvirtas principas. Būtina sumažinti naudojamą per didelę jėgą. Penktasis principas. Siekti mažinti nuovargį. Šeštasis principas. Mažinti nebūtiną kartojimąsi. Septintasis principas. Šalinti kliūtis, darbo aplinka turi būti erdvi. Aštuntasis principas. Mažinti tiesioginę sąlyčio įtampą. Devintasis principas. Sudaryti galimybę judėti ir keisti kūno padėtį. Dešimtasis principas. Palaikyti jaukią aplinką. Dešimt pažinimo principų. Pirmasis principas. Būtina norminti. Antrasis principas. Taikyti stereotipus. Trečiasis principas. Siekti tiesioginio suvokimo ir veikimo ryšio. Ketvirtas principas. Supaprastinti informacijos pateikimą. Penktasis principas. Siekti reikiamo informacijos detalumo. Šeštasis principas. Naudoti vienareikšmį simbolių atvaizdą. Septintasis principas. Naudoti perteklių. Aštuntas principas. Informaciją pateikti modeliu. Devintasis principas. Naudoti kintamąjį jaudiklį. Dešimtasis principas. Numatyti akimirksninį grįžtamąjį ryšį. Psichologinio klimato įtaka nuovargiui. Skaityti daugiau
Nuovargis ir organizmo darbingumo atstatymo priemonėsKrepšinio žaidimas. Veiklos pobūdis žaidžiant. Nuovargis. Nuovargis po pratybų. Žaidėjo nuovargio pasireiškimo formos. Nuovargio rūšys. Organizmo darbingumo atstatymo priemonės. Raumenų nuovargis. Skaityti daugiau
Nuovargis, jo rūšys ir diagnostikaAnotacija. Nuovargis. Jo pasireiškimo požymiai. Nuovargio priežastys. Žmogų supančios aplinkos faktoriai. Nuovargio rūšys. Nuovargio pasireiškimas vaikystėje ir vyresnio mokyklinio amžiaus grupėje. Sportas ir nuovargis. Darbingumo atgavimo priemonės sportininkams. Darbingumas ir nuovargis. Nuovargio diagnostika. Mityba ir darbas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuovargis, pašalinimo būdaiAnotacija. Mityba. Žolinė terapija. Amino rūgštys. Vitaminai ir mikroelementai. Nuovargis ir atostogos. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprataĮvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprata. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas baudžiamajame procese. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamos veikos sudėties elementai ir požymiaiNusikalstama veika. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos objektas. Nusikalstamos veikos subjektas. Objektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Subjektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamos veikos sudėties samprata ir požymiaiĮžanga. Nusikalstamos veikos sudėties samprata. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka, jos turinio atskleidimas. Nusikalstamos veikos sudėties samprata, jos kaita 1961 m. ir 2000 m. baudžiamuosiuose įstatymuose. Nusikalstamos veikos sudėties samprata kitų šalių baudžiamosios teisės teorijoje. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra ir jos įtaka nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėties subjektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšių klasifikavimas ir jo įtaka nusikalstamos veikos sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamų grupuočių raida Kauno miesteĮvadas. Darbo tikslas – ištirti nusikalstamų grupuočių raidos etapus Kauno mieste. Organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje. Nusikalstamumo istorinė samprata. Nusikalstamų grupuočių lygiai. Organizuotas nusikalstamumas Kauno mieste. Pagrindinės Kauno miesto nusikalstamos grupuotės. Nusikalstamų grupuočių raidos etapai ir pagrindinės nusikalstamos veikos kryptys. Nusikalstamų grupuočių kūrimo, organizavimo ir nykimo priežastys. Jaunimo įsitraukimas į nusikalstamas grupuotes. Jaunų asmenų įsitraukimo į nusikalstamų grupuočių veiklą priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamų veikų samprata, požymiai, sudėtisĮvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, amžius. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Bendrininkavimas, požymiai ir jo rūšys. Bendrininkavimo formos. Prisidėjimas prie nusikalstamos veikos. Skaityti daugiau
NusikalstamumasKalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos. Nusikalstamumas: 1995 – 2004 m. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikalstamas veiklas 2004 m. Nusikalstamumas pagal lytį. Pagal išsilavinimą. Pagal amžių. Įtakoja nusikalstamumą. Statistiniai duomenys apie nuteistųjų skaičių, sudėtį ir jų kaita Pravieniškių įkalinimo įstaigoje. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir bendravimo kultūra. Mokslo darbai. Bendravimo kultūra. Grįžusių iš įkalinimo įstaigų socialinės reintegracijos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamumas ir narkotikai – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma bei Prostitucija ir seksualinio bei fizinio smurto prieš vaikus problemaĮžanga. Nusikalstamumas – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Narkotikai – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Prostitucija ir seksualinio bei fizinio smurto prieš vaikus problema. Pabaiga. Skaityti daugiau
Nusikalstamumas šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Deviacijos, delinkvencijos ir konformizmo sampratos. Deviacija. Delinkvencija. Konformizmas. Deviacijos ir politikos santykis. Kalėjimų atsiradimas, plėtra, veikimo privalumai ir trūkumai. Kalėjimų atsiradimas Veikimo privalumai ir trūkumai. Nusikaltimų kontrolė, nusikalstamumo mitai. Nusikalstamumo pavyzdžiai tyrimuose, žiniasklaidoje. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Nusikalstamumas: objektyvus reiškinys ar beprasmis terminasNusikalstamumo sąvoka. Kriminologijos terminai ir jų vieta mokslinėje terminologijoje. "Nusikalstamumas" kaip universalus kriminologijos terminas. Realistinis ir nominalistinis požiūris į terminą "nusikalstamumas". Socialinis ir teisinis termino "nusikalstamumas" aspektai. Aptartos teorijos apibendrinimas ir išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltėlių išdavimas (ekstradicija)Įvadas. Ekstradicijos sąvoka. Ekstradicijos ryšys kaip viena iš tarpvalstybinės pagalbos formų. Ekstradicijos vykdymas pagal valstybės nacionalinės teisės procesą. Ekstradicijos sąlygos pagal bendrąją tarptautinę teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. Lietuvos Respublikos Baudžiamajame ir baudžiamojo proceso kodeksuose nustatyta ekstradicijos sąvoka. Lietuvos nacionalinės teisės pagrindas asmens išdavimui. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti atsisakymo išduoti asmenį pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
......