Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Nuomos sutartisĮvadas. Nuomos sutartis. Finansinė nuoma – lizingas. Įmonės nuoma. Išvados. Skaityti daugiau
Nuomos sutartys (2)Įvadas. Preambulė. Nuomos sutarties objektas. Šalių teisės ir pareigos. Mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį. Šalių atsakomybė. Sutarties nutraukimas prieš terminą. Papildomos sąlygos. Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Nuomos sutartis (4)Nuomos sutarties apibrėžimas. Nuomos sutarties dalykas. Nuomos sutarties šalys. Nuomos sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas. Nuomos mokestis. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomotojo pareigos. Pagrindinės nuomininko pareigos. Nuomos sutarties galiojimas ir pabaiga. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
NuosavybėApie nuosavybę (pagal Arvydą Šliogerį). Apie nuosavybę (pagal Dž. Loką). Ištrauka iš A. Degučio straipsnio. Apibendrinimai. Skaityti daugiau
Nuosavybė ir jos ekonominės formosĮvadas. Nuosavybės santykiai, esmė ir formos. Ekonominės sistemos tipai. Privatizavimo problemos. Nuosavybės teisė ir savanaudiškumas. Nuosavybė ir turtas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės formos (2)Įvadas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Individualios (personalinės) įmonės (IĮ). Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Viešosios įstaigos. Kitos bendrovės. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisėNuosavybės teisė. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos Respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė (3)vadas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisės. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė civilinėje teisėjeĮvadas. Nuosavybės teisės samprata ir rūšys Senovės Romoje. Nuosavybės teisės ribojimas. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Teisė į nuosavybę Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Nuosavybės formos ir rūšys Lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Autorių teisių vieta intelektinėje nuosavybėje. Autorinė teisė. Pramoninė nuosavybė. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (2)Įžanga. Nuosavybės teisės atsiradimas. Nuosavybės rūšys ir formos. Nuosavybė įgyjama sandoriais. Nuosavybė įgyjama paveldint turtą. Įgyjamoji senatis. Kitos nuosavybės įgijimo rūšys. Nuosavybės teisės turinys. Priedas (1). Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (3)Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys 95 straipsnis. Savininko teisė išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Bendroji (jungtinė ir dalinė) nuosavybė. Bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Intelektinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimas ir praradimas. Nuosavybės įgijimo būdai. Nuosavybės praradimo būdai. Savininko teisių garantijos ir nuosavybės gynimas. Išvados. Priedas (pirkimo–pardavimo sutartis). Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (4)Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybės teisnių santykių subjektas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Bendroji nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Naudojimas. Disponavimas. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšysĮvadas. Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisės pagrindiniai bruožai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys (2)Įvadas. Nuosavybės teisinio santykio sąvoka. Nuosavybės teisinių santykių subjektas. Nuosavybės teisinių santykių objektai. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos Respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Nuosavybės teisės turinys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės vertybiniai popieriaiĮvadas. Akcijos samprata. Vardinės akcijos. Pareikštinės akcijos. Pirmos rūšies akcijos. Pajamų akcijos. Augimo akcijos. Spekuliacinės akcijos. Ciklinės akcijos. Stabilios akcijos. Akcijos rinka. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Pelno privilegijuotos akcijos. Privilegijuotos akcijos su plaukiojančia (reguliuojama) norma. Privilegijuotos konvertuojamos akcijos. Privilegijuotos akcijos su teise pakeisti jas į kitus kompanijos vertybinius popierius. Privilegijuotos akcijos su atšaukimo teise. Privilegijuotos akcijos su aukciono būdu nustatomais dividendais. Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų pranašumai ir trūkumai. Akcijų įsigijimo rizika. Akcijų perleidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitaĮvadas. Kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Bendrieji, pastovieji ir kintamieji kaštai. Kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Išvados. Skaityti daugiau
Nuostatos ir elgesysĮvadas. Nuostatos ir jų esmė. Nuostatų formavimas ir jų pasikeitimai. Žmonių suvokimas. Teigiamos ir neigiamos nuostatos. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų ir elgesio santykis. Vidinės darnos palaikymas. Nuostatų keitimas – įtikinėjimas. Pirkite (keletas įtikinėjimo būdų). Pasipriešinimas įtikinėjimui. Išvados. Skaityti daugiau
Nuostatos ir stereotipaiNuostatos. (Įvadas) Nuostatos ir jų esmė. Nuostatų formavimasis ir pasikeitimai. Žmonių suvokimas. Teigiamos ir neigiamos nuostatos. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų ir elgesio santykis. Vidinės darnos palaikymas. Nuostatų keitimas - įtikinėjimas. Pirkite! (keletas įtikinėjimo būdų). Pasipriešinimas įtikinėjimui. Stereotipai. (Įvadas) Bendrai apie stereotipus. Kaip atsiranda stereotipai. Stereotipų vaidmuo. Stereotipų kitimas. Prietarai. Diskriminacija. Skaityti daugiau
NuošliaužosĮvadas. Nuošliaužų susidarymo priežastys. Nuošliaužų morfologiniai elementai. Nuošliaužų pradžios požymiai. Nuošliaužų klasifikacija. Kovos priemonės su nuošliaužomis. Nuošliaužos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotakyno projektavimasĮvadas. Požeminių tinklų klasifikacija. Pagrindiniai vandens vartotojai. Vandentiekio paskirtis. Pagrindiniai elementai, schemos. Vandentiekių klasifikacija. Vandentiekio tinklo vamzdžiai, armatūra ir įrengimai. Nutekamųjų vandenų klasifikacija. Nuotekų tinklų sistemos ir schemos. Skaityti daugiau
......